Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Ivanka pri Dunaji - oficiálne stránky obce Hľadať
 
 

Verejné obstarávanie

Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní

Pre uchádzača o účasť vo verejnom obstarávaní

 

Súťažné podklady- Vybudovanie a zlepšenie tech. vybavenia odb. učební rôzneho druhu v ZŠ M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji - zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania

Podrobný položkový rozpočet - Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební rôzneho druhu v základnej škole M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji - Pomôcky
 Podrobný položkový rozpočet_POMOCKY.xlsx (55.1 kB) (55.1 kB)

Podrobný položkový rozpočet - Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební rôzneho druhu v základnej škole M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji - Nábytok
 Podrobný položkový rozpočet_NABYTOK.xlsx (29 kB) (29 kB)

Výzvy na cenové ponuky


Výzva na predloženie cenovej ponuky - zaslanie „Projektová dokumentácia stavby – MŠ PRI JAZERE – IVANKA PRI DUNAJI.“
 Výzva na predloženie CP -I.pdf (293.2 kB) (293.2 kB)

Príloha k Výzve „Projektová dokumentácia stavby – MŠ PRI JAZERE – IVANKA PRI DUNAJI.“ - mapa
 Príloha k Výzve „Projektová dokumentácia stavby – MŠ PRI JAZERE – IVANKA PRI DUNAJI.“.PDF (308.5 kB) (308.5 kB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - zaslanie „Vrecia na biologicky rozložiteľný odpad.“
 Výzva vrecia bio odpad 2019.pdf (194.6 kB) (194.6 kB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Služby externého projektového manažmentu“
 Výzva na predloženie cenovej ponuky manažment 2019.pdf (361.4 kB) (361.4 kB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky ll „Svetelno-technický audit verejného osvetlenia, technický audit obecného rozhlasu a projektová dokumentácia rekonštrukcie verejného osvetlenia Obce Ivanka pri Dunaji“ - predĺžený termín na predkladanie ponúk do 3.5.2019 do 12,00 hod.- Výzva je zrušená ku dňu 3.5. 2019
 Výzva na predloženie CP II.pdf (293.8 kB) (293.8 kB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - „Svetelno-technický audit verejného osvetlenia, technický audit obecného rozhlasu a projektová dokumentácia rekonštrukcie verejného osvetlenia Obce Ivanka pri Dunaji“
 Výzva VO 2019 PD.pdf (217.1 kB) (217.1 kB)

Výzva - Rekonštrukcia detského ihriska
 Výzva Rekonštrukcia detského ihriska 2019.pdf (778.2 kB) (778.2 kB)

Príloha č.2 k výzve Rekonštrukcia detského ihriska_Štruktúra ceny
 Príl.2 k výzve Rekonštrukcia detského ihriska_Štruktúra ceny.pdf (391.1 kB) (391.1 kB)

Príloha č. č.2 (excel) k výzve Rekonštrukcia detského ihriska
 Príl.2(excel) k výzve Rekonštrukcia detského ihriska_Štruktúra ceny.xlsx (11 kB) (11 kB)

Príloha č.3 k výzve Rekonštrukcia detského ihriska_Umiestnenie prvkov
 Príl.3 k výzve Rekonštrukcia detského ihriska_Umiestnenie prvkov.pdf (59.7 kB) (59.7 kB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - „Celoročná údržba verejnej zelene v obci Ivanka pri Dunaji“
 Výzva - celoročná údržba verejnej zelene 2019.pdf (686.9 kB) (686.9 kB)

Príloha k výzve „Celoročná údržba verejnej zelene v obci Ivanka pri Dunaji“
 Výzva verejná zeleň 2019_príloha k výzve.pdf (596.9 kB) (596.9 kB)

Príloha k výzve (excel) „Celoročná údržba verejnej zelene v obci Ivanka pri Dunaji“
 Výzva verejná zeleň 2019.xlsx (13.5 kB) (13.5 kB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - „Údržba závlahového systému na Mohyle M.R. Štefánika, na Nám.sv. Rozálie, v Materskej škole na Hviezdoslavovej ulici a v Základnej škole M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji.“
 Výzva Závlaha 2019.pdf (762.1 kB) (762.1 kB)

Položkový rozpočet - príloha k výzve na predloženie cenovej ponuky - „Údržba závlahového systému na Mohyle M.R. Štefánika, na Nám.sv. Rozálie, v Materskej škole na Hviezdoslavovej ulici a v Základnej škole M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji.“
 Položkový rozpočet závlaha 2019.pdf (419.8 kB) (419.8 kB)

Položkový rozpočet - príloha k výzve na predloženie cenovej ponuky (excel) - „Údržba závlahového systému na Mohyle M.R. Štefánika, na Nám.sv. Rozálie, v Materskej škole na Hviezdoslavovej ulici a v Základnej škole M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji.“
 Položkový rozpočet závlaha 2019.xlsx (12.8 kB) (12.8 kB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky - "Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad v Ivanke pri Dunaji"
 Vyzva zber BIO odpadu 2019.pdf (342.9 kB) (342.9 kB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:
„Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu trvalým uložením a spracovaním“
 Výzva Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu trvalým uložením a spracovaním.pdf (242.8 kB) (242.8 kB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky „Kúpa osobného automobilu“
 Výzva Kúpa osobného automobilu 2019 .pdf (299.9 kB) (299.9 kB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky - „Zabezpečenie funkčnosti serverovej a sieťovej infraštruktúry obecného úradu v Ivanke pri Dunaji“
 Vyzva_servis_server_2018.pdf (363.1 kB) (363.1 kB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky "Projektová dokumentácia pre územné konanie a stavebné povolenie – Nová telocvičňa ZŠ M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji"
 V Ý Z V A telocvičňa 2017.pdf (149.4 kB) (149.4 kB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky„Adaptácia priestorov administratívnej budovy“
 V_OCU_Celltex.pdf (198.4 kB) (198.4 kB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia chodníka na Moyzesovej ulici"
 V Ý Z V A chodník Moyzesova .pdf (157.7 kB) (157.7 kB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Odvodnenie a spevnené plochy na ulici SNP a Komenského"
 V Ý Z V A Odvodnenie a spevnené plochy na ulici SNP a Komenského .pdf (207.3 kB) (207.3 kB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri školskej jedálni ZŠ M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji"
 V_socialky_SJ_2017.pdf (198.4 kB) (198.4 kB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia materskej školy na Slnečnej 17"
 Výzva_Rekonštrukcia materskej školy na Slnečnej 17.pdf (373 kB) (373 kB)

Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia telocvične ZŠ M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji"
 V Ý Z V A_ Rekonštrukcia telocvične M.R.Štefánika.pdf (156.6 kB) (156.6 kB)

Zápisnice z vyhodnotenia ponúk

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Predmet zákazky „Projektová dokumentácia pre Realizáciu stavby – MŠ PRI JAZERE – IVANKA PRI DUNAJI.“
 Zápisnica PD MŠ Pri Jazere 2019.pdf (292.4 kB) (292.4 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: „Služby externého projektového manažmentu“
 Zápisnica manažment seniorát, cyklotrasa 2019.pdf (199.4 kB) (199.4 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: „Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v obci Ivanka pri Dunaji.“
 Zápisnica výtlky 2019.pdf (237 kB) (237 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: „Realizačný projekt stavby – Nová telocvičňa ZŠ M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji.“
 Zápisnica telovičňa.pdf (118.8 kB) (118.8 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: "Celoročná údržba verejnej zelene v obci Ivanka pri Dunaji“
 Zápisnica Údržba verejnej zelene 2019.pdf (239.5 kB) (239.5 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: „Údržba závlahového systému na Mohyle M.R. Štefánika, na Nám.sv. Rozálie, v Materskej škole na Hviezdoslavovej ulici a v Základnej škole M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji.“
 Zápisnica Závlaha 2019.pdf (241 kB) (241 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: “Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad v Ivanke pri Dunaji“
 Zápisnica Zber bio odpadu zo záhrad 2019.pdf (196.4 kB) (196.4 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: „Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu trvalým uložením a spracovaním“
 Zápisnica uloženie Bio odpadu 2019.pdf (207.4 kB) (207.4 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: "Kúpa osobného automobilu"
 Zápisnica kúpa osobného automobilu 2019.pdf (239.8 kB) (239.8 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky : „Zabezpečenie funkčnosti serverovej a sieťovej infraštruktúry obecného úradu v Ivanke pri Dunaji“
 Zápisnica Zabezpečenie serverovej a sieťovej infraštruktúry OcÚ.pdf (163.9 kB) (163.9 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky:
Služby externého projektového manažmentu pre projekt:
„Rekonštrukcia a nadstavba MŠ Ivanka pri Dunaji“
 Zápisnica Rekonštrukcia a nadstavba MŠ.pdf (165.5 kB) (165.5 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a zároveň výber zmluvného partnera.
Predmet zákazky „Oprava Komunikácie na Cintorínskej ulici v Ivanke pri Dunaji.“
 Zápisnica Cintorínska 2019 .pdf (408.4 kB) (408.4 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: „SERVER - Obecný úrad“
 Zápisnica Server OCU 2018.pdf (249.7 kB) (249.7 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: Dodávka a montáž street workout prvkov“
 Zápisnica street workout prvky ZŠ 2018.pdf (164.9 kB) (164.9 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: „Rozšírenie parkoviska a bezbariérový vstup v Zdravotnom stredisku.“
 Zápisnica zdravotné stredisko 2018.pdf (161.1 kB) (161.1 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky:"Dodávka a výsadba vzrastlých stromov"
 Zápisnica dodávka a Výsadba vzrastlých stromov 2018.pdf (159.4 kB) (159.4 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: „ Chodníky na Štúrovej a Palárikovej ulici.“
 Zápisnica Chodníky na Štúrovej a Palárikovej ulici 2018.pdf (262.5 kB) (262.5 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: „Natretie stĺpov verejného osvetlenia.“
 Zápisnica natretie stĺpov VO 2018.pdf (261.9 kB) (261.9 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: „Verejné osvetlenie – Ivanka pri Dunaji, Námestie Padlých hrdinov.“
 Zápisnica VO - NPH 2018.pdf (160.7 kB) (160.7 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: "Rekonštrukcia WC a sprchy v MŠ Slnečná"
 Zápisnica WC - sprcha MŠ SL 2018.pdf (248.7 kB) (248.7 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky : "Posypová soľ"
 Zápisnica posypová soľ 2018.pdf (405.7 kB) (405.7 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky : "Regále - archív"
 Regále archív - 2018.pdf (247.8 kB) (247.8 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky : „Rekonštrukcia strechy – prevádzková budova / „Langošáreň“/
 Zápisnica strecha Langošáreň.pdf (247.3 kB) (247.3 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky : "Architektonická štúdia MD"
 Zápisnica Architektonická štúdia MD 2018.pdf (257 kB) (257 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky :"Stoly MD"
 Zápisnica stoly MD 2018.pdf (161 kB) (161 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: "Basketbalová konštrukcia s košom"
 Zápisnica basketbalové koše 2018.pdf (160.2 kB) (160.2 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: "Pokládka asfaltu"
 Zápisnica - pokládka asfaltu.pdf (243.4 kB) (243.4 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: "Reštaurovanie kamenného kríža"
 Zap_kamenny_kriz2018.pdf (172.2 kB) (172.2 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: "Maliarske práce MŠ Hviezdoslavova"
 Zápisnica maľovanie MŠ HV .pdf (160.6 kB) (160.6 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: „Školská jedáleň - odvodnenie strechy a vybudovanie parkoviska.“
 Zápisnica odvodnenie ŠJ +parkovisko 2018.pdf (244.4 kB) (244.4 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky:
„Konzultačné a poradenské služby pri realizovaní projektu“ Modernizácia odborných učební ZŠ v obci Ivanka pri Dunaji“.
 Zápisnica Učebne ZŠ - obstarávanie 2018.pdf (411.9 kB) (411.9 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky : „Vypracovanie štúdií - zdravotné stredisko.“
 Zápisnica Vypracovanie štúdií ZS 2018.pdf (246.8 kB) (246.8 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky : „Oprava križovatky na Nádražnej ulici, oprava ulice pri kostole - Námestie padlých hrdinov a oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v obci v Ivanka pri Dunaji.“
 Zápisnica oprava komunikácií + výtlky 2018.pdf (334 kB) (334 kB)

Príloha č.1 k zápisnici "Oprava križovatky na Nádražnej ulici, oprava ulice pri kostole - Námestie padlých hrdinov a oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v obci v Ivanka pri Dunaji"_ ceny za jednotlivé výtlky
 Príloha č.1_ceny za výtlky.PDF (28.1 kB) (28.1 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky "Komplexná obnova pamätníka Milana Rastislava Štefánika a areálu národnej kultúrnej pamiatky č. 2080/1"
 Zápisnica obnova Mohyla 2018.pdf (248.9 kB) (248.9 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: „Rekonštrukcia nádvoria telocvične a vybudovanie chodníka ku malej telocvični.“
 Zap_rekonstr_nadvoria_telocvicne2018.pdf (240.5 kB) (240.5 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: „MŠ Slnečná – Rekonštrukcia kuchyne a chodby.“
 Zápisnica MŠ Slnečná - rekonštrukcia kuchyne a chodby2018.pdf (159 kB) (159 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky:“ Dodávka a montáž koberca v MŠ SNP“
 Zápisnica dodávka a montáž koberca MŠ SNP.pdf (159.1 kB) (159.1 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: „Klimatizácia do viacúčelovej budovy“
 Zápisnica Klima knižnica 2018.pdf (248.7 kB) (248.7 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: „Motorová píla a pôdny jamkovač s príslušenstvom.“
 Zápisnica píla+jamkovač 2018.pdf (158.1 kB) (158.1 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: „Rozšírenie obecného rozhlasu v Ivanke pri Dunaji“
 Zápisnica rozhlas 2018.pdf (238.7 kB) (238.7 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: „Dodávka a montáž brány do Matičného domu v Ivanke pri Dunaji“
 Zápisnica brána MD 2018.pdf (237.2 kB) (237.2 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: „Renovácia mantinelov“
 Zápisnica renovácia mantinelov 2018.pdf (158.3 kB) (158.3 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky : "Natieračské práce – plot, MŠ Slnečná"
 Zápisnica plot - natieranie MŠ Slnečná 2018.pdf (253.8 kB) (253.8 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky : „Banketové stoličky“
 Zápisnica stoličky MD 2018.pdf (255.1 kB) (255.1 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky : „Centrálny modul pre centralizované pokrytie výkonu a povinností vyplývajúcich z nariadenia GDPR.“
 Zápisnica GDPR 2018.pdf (338.2 kB) (338.2 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: "Vrecia na biologicky rozložiteľný odpad"
 Zápisnica vrecia BIO odpad 2018.pdf (249.4 kB) (249.4 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky „Vypracovanie štúdie :Cyklotrasa Ivanka pri Dunaji, Šurský kanál – Bratislava, Zlaté piesky.“
 Zápisnica Štúdia Cyklotrasa 2018.pdf (251.7 kB) (251.7 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk, predmet zákazky "Podlahový automat BR 30/4C +MF, čističky"
 Zápisnica podlahový automat 2018.pdf (193.7 kB) (193.7 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a zároveň výber zmluvného partnera. Predmet zákazky „Oprava Komunikácie na Cintorínskej ulici v Ivanke pri Dunaji.“
 Zápisnica Cintorínska 2018.pdf (375.4 kB) (375.4 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a zároveň výber zmluvného partnera "Rekonštrukcia chodníkov v Ivanke pri Dunaji“
 Zápisnica rekonštrukcia chodníkov v Ivanke pri Dunaji.pdf (537.3 kB) (537.3 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk, predmet zákazky "Rekonštrukcia chodníka na Potockej ulici v Ivanke pri Dunaji "
 Zápisnica rekonštrukcia chodníka na Potockej ulici 2018.pdf (379.1 kB) (379.1 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk, predmet zákazky "Preložka plynových a vodovodných pripojení na Kmeťovej ulici v Ivanke pri Dunaji"
 Zápisnica - preložka plynových a vodovodných pripojení 2018.pdf (377.4 kB) (377.4 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a zároveň výber zmluvného partnera „Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu trvalým uložením a spracovaním“
 Zápisnica uloženie odpadu na skládku 2018.pdf (376 kB) (376 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a zároveň výber zmluvného partnera „Oprava vstupného schodiska do jedálne ZŠ.“
 Zápisnica vstupné schodisko 2018.pdf (194.6 kB) (194.6 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a zároveň výber zmluvného partnera "Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad v Ivanke pri Dunaji"
 Zápisnica BIO odpad 2018.pdf (155.7 kB) (155.7 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a zároveň výber zmluvného partnera „Rekonštrukcia kotolne na šatne v ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji“
 Zápisnica Rekonštrukcia kotolne ZŠ 2018.pdf (375.6 kB) (375.6 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a zároveň výber zmluvného partnera „Úprava protipožiarnej bezpečnosti v ZŠ M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji“
 Zápisnica úprava protipožiarnej bezpečnosti v ZŠ. docx.pdf (377.4 kB) (377.4 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky : "Zateplenie prevádzkovej budovy na futbalovom štadióne v Ivanke pri Dunaji"
 Zápisnica zateplenie FK 2018.pdf (150.9 kB) (150.9 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky : "Dodávka a montáž poplachového systému v budove OcÚ na Moyzesovej ul. č. 57 v Ivanke pri Dunaji"
 Zápisnica poplachový systém 2018 (1).pdf (313.1 kB) (313.1 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky : „Kancelársky nábytok 2018“
 Zap_Kanc_nabytok2018.pdf (241.1 kB) (241.1 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky: „PD – Protipožiarne opatrenia objektov ZŠ M.R.Štefánika“
 Zap_protipoziar_dvereZS.pdf (240.1 kB) (240.1 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky "Kuchyňa, bez montáže a spotrebičov"
 Zápisnica Kuchyňa 2018.pdf (194.2 kB) (194.2 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky "Kancelársky nábytok"
 Zápisnica kancelársky nábytok 2018.pdf (193.8 kB) (193.8 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky "Exteriérová informačná vitrína"
 Zápisnica Informačné vitríny 2018.pdf (194.1 kB) (194.1 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky „Kancelársky nábytok na mieru“
 Zápisnica kancelársky nábytok.pdf (374.4 kB) (374.4 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky Posypová soľ + chlorid horečnatý
 Zápisnica posypová soľ 2017.pdf (150.3 kB) (150.3 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky „Zabezpečenie dátového prístupu k verejnému internetu a hostovanej hlasovej služby pre obec Ivanka pri Dunaji“
 Zápisnica internet Celltex 2017 2.pdf (248.3 kB) (248.3 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a zároveň výber zmluvného partnera. „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre organizovanie parkovania pri MS Záleská v obci Ivanka pri Dunaji.“
 PD parkovisko Záleská MŠ HV 2017.pdf (423.8 kB) (423.8 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky „ Výmena povrchu futbalového miniihriska.“
 Zápisnica miniihrisko 2017.pdf (193.7 kB) (193.7 kB)

Výsledné poradie uchádzačov na priamy prenájom nebytových priestorov Základnej školy M.R. Štefánika na ul. SNP č.3 v obci Ivanka pri Dunaji- predajné automaty
 Vysl_por_uchadz_ZS_automaty.pdf (291.8 kB) (291.8 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky - „Vypracovanie dokumentácie cestnej siete v Ivanke pri Dunaji.“
 Zap_cestna_siet.pdf (183.8 kB) (183.8 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - predmet zákazky „Navýšenie existujúcich ochranných sietí a mantinelov futbalového miniihriska“
 Zápisnica ochranné siete minihrisko 2017.pdf (307.4 kB) (307.4 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - predmet zákazky „ Spracovanie investičného zámeru na zmenu dokončenej stavby spojenej so zmenou účelu použitia objektu na Moyzesovej ulici č.57 v Ivanke pri Dunaji"
 Zápisnica investičný zámer, Moyzesova 57.pdf (192.2 kB) (192.2 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - predmet zákazky „Úprava haly na Moyzesovej ulici č.57 v Ivanke pri Dunaji pre potreby športových klubov a spoločenských organizácií na športovú činnosť.“
 Zápisnica úprava haly.pdf (537.8 kB) (537.8 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - predmet zákazky „Dodávka, montáž a zapojenie technológie elektronického dochádzkového systému v telocvični ZŠ M.R. Štefánika“
 Zápisnica - dodávka, montáž a zapojenie elektr.systému do telocvične.pdf (242.3 kB) (242.3 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - predmet zákazky „Dodávka a montáž altánku v ZŠ M.R. Štefánika“
 Zápisnica altánok 2017.pdf (238.3 kB) (238.3 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - predmet zákazky "IP kamerový systém s diaľkovým dohľadom cez internet a LAN“
 Zápisnica kamerový systém 2017 z.pdf (195 kB) (195 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - predmet zákazky "Tlačiareň Colido 2,0 Plus"
 Zápisnica Tlačiareň 3D Colido z.pdf (375 kB) (375 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - predmet zákazky „Dodávka a montáž chladiaceho zariadenia pre dom smútku v Ivanke pri Dunaji“
 Zápisnica chladiaci box 2011.pdf (471.3 kB) (471.3 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - predmet zákazky "Smetné koše - Barcelona"
 Zápisnica zkoš Barcelona 2017.pdf (374 kB) (374 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - predmet zákazky „Interaktívna tabuľa s príslušenstvom pre materskú školu
 Zap_interakt_tabMS_SNP.pdf (239.7 kB) (239.7 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Predmet zákazky „Dodávka a montáž verejného osvetlenia“
 Zap_Ver_osvetl.pdf (239.3 kB) (239.3 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Rekonštrukcia MD 2017
 ZapMD 2017.pdf (218.7 kB) (218.7 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Sociálky - jedáleň ZŠ 2017
 Zápisnica sociálky jedáleň ZŠ 2017 .pdf (374.1 kB) (374.1 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Odvodnenie a spevnené plochy na ulici SNP a Komenského
 Zápisnica Odvodnenie a spevnené plochy na ulici SNP a Komenského .pdf (373.9 kB) (373.9 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Chodník Moyzesova
 Zápisnica Chodník Moyzesova.pdf (375 kB) (375 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Projekt kanalizácia Poľovnícka
 Zápisnica VO kanalizácia Poľovnícka 2017.pdf (221.4 kB) (221.4 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Rekonštrukcia MŠ Slnečná
 Zápisnica MŠ Slnečná.pdf (374.2 kB) (374.2 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk -Rekonštrukcia telocvične ZŠ M.R. Štefánika
 Rekonštrukcia telocvične ZŠ M.R.Štefánika.pdf (374.2 kB) (374.2 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Úprava okolia MŠ Hviezdoslavova
 Zápisnica Úprava okolia MŠ Hviezdoslavova.pdf (375.4 kB) (375.4 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Dopravné značenie pre detské dopravné ihrisko
 ZAPdopr_ihriskoZnacenie.pdf (162.5 kB) (162.5 kB)

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Uskutočnenie VO na Akciu nadstavba a rekonštrukcia MŠ Hviezdoslavova
 ZAP_VO_Rek_nadstMS_Hv.pdf (220 kB) (220 kB)

Vybudovanie dopravného ihriska v MŠ Slnečná
 Zápisnica dopravné ihrisko v MŠ Slnečná.pdf (135.1 kB) (135.1 kB)

Úprava Interiéru v Materskej škole na Hviezdoslavovej ulici
 Zápisnica Úprava Interiéru v Materskej škole na Hviezdoslavovej ulici .pdf (148.4 kB) (148.4 kB)

Uskutočniť verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku v rozsahu prípravy, realizácie a vyhodnotenia VO v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 Zápisnica Uskutočniť verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku....pdf (274.5 kB) (274.5 kB)

Rekonštrukcia chodníka na Štefánikovej ulici od „Britvy po autobusovú zastávku
 Zápisnica „Rekonštrukcia chodníka na Štefánikovej ulici od „Britvy po autobusovú zastávku.“2017.pdf (160.4 kB) (160.4 kB)

Búracie práce, oplotenie a vonkajšie úpravy v areáli MD
 Zápisnica Búracie práce, oplotenie a vonkajšie úpravy v areáli MD.pdf (130.8 kB) (130.8 kB)

Oprava výtlkov
 vytlky__-zapisnica_2017.pdf (218 kB) (218 kB)

Oprava výtlkov_príloha č.1
 pril._k_vyzve_oprava_vytlkov.pdf (46.7 kB) (46.7 kB)

Údržba závlahového systému na Mohyle M.R. Štefánika
 zavlaha_2017-_zapisnica_.pdf (159.3 kB) (159.3 kB)

Dodávka regálov a skriniek do MŠ HV, Ivanka pri Dunaji
 Dodávka regálov a skriniek do MŠ HV zápisnica 2017.pdf (374.3 kB) (374.3 kB)

Ochranné siete proti hmyzu, dodávka a osadenie ventilátora
 ochranné siete proti hmyzu 2017 Zápisnica z.pdf (372.3 kB) (372.3 kB)

Celoročná údržba verejnej zelene na Nám. sv Rozálie, Nám. Padlých hrdinov, Bernolákovskej ulici, Mohyle, Cintoríne na Sládkovičovej ulici
 verejna_zelen_2017_zapisnica_z.pdf (160.8 kB) (160.8 kB)

Zateplenie gymnastickej telocvične
 zapisnica_zateplenie_telocvicne_2017_1.pdf (157 kB) (157 kB)

Spracovanie zmien a doplnkov platnej územno - plánovacej dokumentácie obce Ivanka pri Dunaji
 upn_zapisnica_2017.pdf (160.5 kB) (160.5 kB)

Výmena strechy na futbalovom štadióne v Ivanke pri Dunaji
 strecha_zapisnica_2017.pdf (152 kB) (152 kB)

Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad v Ivanke pri Dunaji
 zapisnica_zber_bio_odpadu_2017_z.pdf (157 kB) (157 kB)

Rozdelenie merania elektrickej energie v bývalom areáli Celltex
 zap_rozd_meraniacelltex2017.pdf (165.3 kB) (165.3 kB)

Súhrnné správy

Súhrnná správa v zmysle ustanovenia § 117 zákona ods. 2 č. 314/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov - 4. kvartál 2018
 4kv.pdf (123.7 kB) (123.7 kB)

Súhrnná správa v zmysle ustanovenia § 117 zákona ods. 2 č. 314/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov - 3. kvartál 2018
 3kv.pdf (71.7 kB) (71.7 kB)

Súhrnná správa v zmysle ustanovenia § 117 zákona ods. 2 č. 314/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov - 2.kvartál 2018
 2kv_2018.pdf (168.9 kB) (168.9 kB)

Súhrnná správa v zmysle ustanovenia § 117 zákona ods. 2 č. 314/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov - 1.kvartál 2018
 1kv_2018.pdf (161.7 kB) (161.7 kB)

Súhrnná správa v zmysle ustanovenia § 117 zákona ods. 2 č. 314/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov - 4.kvartál 2017
 4kv2017.pdf (71.5 kB) (71.5 kB)

Súhrnná správa v zmysle ustanovenia § 117 zákona ods. 2 č. 314/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov - 3.kvartál 2017
 3kv2017.pdf (116.8 kB) (116.8 kB)

Súhrnná správa v zmysle ustanovenia § 117 zákona ods. 2 č. 314/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov - 2.kvartál 2017
 2kv2017.pdf (110.7 kB) (110.7 kB)

Súhrnná správa v zmysle ustanovenia § 117 zákona ods. 2 č. 314/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov - 1.kvartál 2017
 1kv2017.pdf (108.4 kB) (108.4 kB)

Súhrnná správa 1. kvartál 2016
 1kv2016.pdf (118.5 kB) (118.5 kB)

Súhrnná správa 2. kvartál 2016
 2kv2016.pdf (106.3 kB) (106.3 kB)

Súhrnná správa 3. kvartál 2016
 3kv2016.pdf (161.2 kB) (161.2 kB)

Súhrnná správa 4. kvartál 2016
 4kv2016.pdf (66.2 kB) (66.2 kB)

Súhrnná správa 1. kvartál 2015
 1kv2015.pdf (115.9 kB) (115.9 kB)

Súhrnná správa 2. kvartál 2015
 2kv2015.pdf (117.9 kB) (117.9 kB)

Súhrnná správa 3. kvartál 2015
 3kv2015.pdf (118.4 kB) (118.4 kB)

Súhrnná správa 4. kvartál 2015
 4kv2015.pdf (188.5 kB) (188.5 kB)

Súhrnná správa 1. kvartál 2014
 1kv2014.pdf (173.7 kB) (173.7 kB)

Súhrnná správa 2. kvartál 2014
 2kv2014.pdf (169.9 kB) (169.9 kB)

Súhrnná správa 3. kvartál 2014
 3kv2014.pdf (252.4 kB) (252.4 kB)

Súhrnná správa 4. kvartál 2014
 4kv2014.pdf (121.7 kB) (121.7 kB)

Súhrnná správa 1. kvartál 2013
 1KV2013.pdf (177.3 kB) (177.3 kB)

Súhrnná správa 2. kvartál 2013
 2KV2013.pdf (181.7 kB) (181.7 kB)

Súhrnná správa 3. kvartál 2013
 3KV2013.pdf (121.6 kB) (121.6 kB)

Súhrnná správa 4. kvartál 2013
 4kv2013.pdf (187.3 kB) (187.3 kB)

Súhrnná správa 1. kvartál 2012
 SpravaVO_1kv2012.pdf (127.9 kB) (127.9 kB)

Súhrnná správa 2. kvartál 2012
 SpravaVO_2kv2012.pdf (130.6 kB) (130.6 kB)

Súhrnná správa 3. kvartál 2012
 SpravaVO_3kv2012.pdf (132.7 kB) (132.7 kB)

Súhrnná správa 4. kvartál 2012
 SpravaVO_4kv2012.pdf (131.7 kB) (131.7 kB)

V prípade. že by som si mohol/a vybrať, ktorý priechod pre chodcov zrekonštruovať na svetelný, som za rekonštrukciu priechodu:

dnes je: 24.5.2019

meniny má: Ela

webygroup
ÚvodÚvodná stránka