Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Ivanka pri Dunaji - oficiálne stránky obce Hľadať
 
 

Tlačivá na stiahnutie

Stavebný úrad

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa §35 zák.č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a §3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z.
 Uzem_rozhod.pdf (160 kB) Uzem_rozhod.pdf (160 kB)


Návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby podľa §90 zák.č.50/1976 Zb.(stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov
 Odstr_stavby.pdf (183.6 kB) Odstr_stavby.pdf (183.6 kB)


Žiadosť o stavebné povolenie podľa §58 zák.č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a §8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z.
 Stav_povolenie.pdf (190.7 kB) Stav_povolenie.pdf (190.7 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom konaní podľa §39 zák.č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Kolaudacia.pdf (140.6 kB) Kolaudacia.pdf (140.6 kB)

 Kolaudacia.doc (38 kB) Kolaudacia.doc (38 kB)

Stavebné oddelenie

Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu
 UPI.docx (14.4 kB) UPI.docx (14.4 kB)

 UPI.pdf (109.8 kB) UPI.pdf (109.8 kB)

Ohlásenie drobnej stavby (stavebných úprav, udržiavacích prác) podľa §57 zák. č. 109/1988 úplného znenia zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a § 5 Vyhl. č.453/2000Z.z


Žiadosť o povolenie výkopových prác

 Povol_vykop.pdf (133.3 kB) Povol_vykop.pdf (133.3 kB)

Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení
 Reklama.doc (36 kB) Reklama.doc (36 kB)

 Reklama.pdf (146.4 kB) Reklama.pdf (146.4 kB)

Žiadosť o povolenie vjazdu
 vjazd.docx (16.7 kB) vjazd.docx (16.7 kB)

 vjazd.pdf (129.4 kB) vjazd.pdf (129.4 kB)

Žiadosť o povolenie umiestnenia malého zdroja znečistenia- MZZ (podľa zákona č.478/2002 Zb.z.
 MZZ.docx (17 kB) MZZ.docx (17 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 vyrub.pdf (156.9 kB) vyrub.pdf (156.9 kB)

Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby – domovej studne
 studna.pdf (204.2 kB) studna.pdf (204.2 kB)

Žiadosť o záväzné /predbežné/ stanovisko obce

Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku
 funk_vyuz.pdf (63.8 kB) funk_vyuz.pdf (63.8 kB)

Žiadosť o súpisné číslo
 Supis_cislo.pdf (141.2 kB) Supis_cislo.pdf (141.2 kB)

Dane a poplatky

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, za psa,.. Právnická osoba

Oznámenie umiestnenia prevádzky v obci Ivanka pri Dunaji

Oznámenie zmeny prevádzkových hodín v obci Ivanka pri Dunaji

Dohoda na podanie daňového priznania

Formulár na ohlasovaciu povinnosť
v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 10 / 2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady
 Ohl_povin_PO.pdf (136.4 kB) Ohl_povin_PO.pdf (136.4 kB)

Cintorínske služby

Oznámenie o nájomcovi hrobového miesta
 tlacivo_HM.pdf (235.1 kB) tlacivo_HM.pdf (235.1 kB)

Ambulantný predaj

PO a FO podnikatelia žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

FO žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

V prípade. že by som si mohol/a vybrať, ktorý priechod pre chodcov zrekonštruovať na svetelný, som za rekonštrukciu priechodu:

dnes je: 25.4.2019

meniny má: Marek

webygroup
ÚvodÚvodná stránka