Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Ivanka pri Dunaji - oficiálne stránky obce Hľadať
 
 

Informácia obecného úradu o prevádzke súkromného zariadenia na Hviezdoslavovej ulici 2745/99Vytlačiť
 

Vážení rodičia,
týmto by sme si Vás dovolili informovať o  prevádzke súkromného zariadenia na Hviezdoslavovej ulici 2745/99 v Ivanke pri Dunaji, ktoré by malo, na základe zverejnených informácií, poskytovať starostlivosť o deti, tzv. súkromné jasle. Toto zariadenie, ktoré funguje pod rôznymi názvami ako Tigríčatá, Sunny Land, Sunny Land 1, Sunny Land 2, Radostná škôlka, poskytuje o. i. starostlivosť o deti od 5 mesiacov do troch rokov veku dieťaťa.
Na toto zariadenie boli na obecný úrad doručené viaceré podnety od rodičov, ktoré boli
prerokovávané aj na komisii pre ochranu verejného poriadku, obchod, služby, podnikanie, cestovný ruch a sociálne a zdravotné veci. Na základe uznesení komisie zaslal obecný úrad podnety na prešetrenie z možného nelegálneho vykonávania odborných činností, obslužných činností a ďalších činností podľa zákona o sociálnych službách všetkým príslušným orgánom, oprávneným kontrolovať prevádzkovanie zariadení poskytujúcich starostlivosť o dieťa. Z doterajších vyjadrení kompetentných orgánov, Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a obce bolo zistené, že toto zariadenie nie je registrované ako poskytovateľ sociálnej služby. Povereným zamestnancom vyššie spomínaných orgánov zabránil majiteľ zariadenia a poskytovateľ služby vstúpiť do priestorov na Hviezdoslavovej ul. a uskutočniť kontrolu spôsobu prevádzkovania zariadenia a presvedčiť sa, ako sú naplnené personálne, priestorové, materiálne a hygienické podmienky prevádzky podobných zariadení a najmä, ako je zabezpečená bezpečnosť a zdravý vývin zverených detí.
Podľa zákona č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, je
poskytovanie starostlivosti o dieťa sociálna služba v rámci podpory rodín s deťmi ako
prostriedok na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života. 
V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú bežné úkony
starostlivosti o dieťa, stravovanie, výchova a zabezpečuje sa záujmová činnosť.
Starostlivosť sa poskytuje odborným zamestnancom - opatrovateľom detí. Opatrovateľ detí musí spĺňať predpísané kvalifikačné predpoklady – musí mať maturitu a buď  vzdelanie v odbore zameranom na oblasť starostlivosti o dieťa, alebo musí byť absolventom akreditovaného kurzu opatrovania detí. Avšak, ak sú v zariadení deti do 1 roku veku, musí byť aspoň jeden opatrovateľ zdravotná sestra, pôrodná alebo zdravotná asistentka.
Starostlivosť sa poskytuje na základe zmluvy, ktorá obsahuje presnú sumu úhrady za službu, spôsob, akým bola určená a aj spôsob jej platenia. Suma úhrady musí byť rozčlenená na sumy úhrad za jednotlivé odborné činnosti, obslužné a ďalšie činnosti.
Zákon určuje aj maximálny počet 5 detí na 1 zamestnanca, pričom ukladá aj percentuálne zloženie zamestnancov. Z celkového počtu zamestnancov v zariadení (vrátane vedúcej, alebo vedúceho), musí byť 75 % odborných zamestnancov, zvyšní zamestnanci, napr. upratovačka, alebo kuchárka môžu tvoriť 25%. Ak je v zariadení napr. 40 detí, starostlivosť im musí poskytovať minimálne 8 zamestnancov, z čoho musí byť najmenej 6 opatrovateľov a 2 obslužní zamestnanci. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je možné poskytovať starostlivosť najviac o 12 detí v jednej dennej miestnosti. Tento počet je možné zvýšiť o tri deti na celkový počet detí v miestnosti 15, ak v skupine detí nie je dieťa mladšie ako jeden rok.
Domnievame sa, že zariadenie vykazuje všetky znaky poskytovania sociálnej služby, na ktorú sa vzťahuje zákon č. 448/2008 o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a napriek tomu poskytuje túto službu ako nepovolenú činnosť. Oprávnenie poskytovať takú službu vzniká až po zápise do registra poskytovateľov sociálnych služieb.
Vážení rodičia, z týchto dôvodov je na Vašom zvážení, či svoje dieťa umiestnite do takéhoto zariadenia. Odporúčame Vám preveriť si, komu zverujete svoje dieťa, kto mu poskytuje starostlivosť, kto ho ochráni v prípade nejakého úrazu, alebo choroby, aká je kvalita stravy, ktorá je Vášmu dieťaťu poskytovaná, ako sú dodržané hygienické predpisy... Preverte si, o aké zariadenie ide a či je registrovaným poskytovateľom a spĺňa všetky zákonné podmienky.


 
 

dnes je: 24.7.2019

meniny má: Vladimír

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka