Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Ivanka pri Dunaji - oficiálne stránky obce Hľadať
 
 

Odvoz odpadu

Informácia o systéme nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného odpadu

Obec zabezpečuje odvoz odpadu buď vlastnými prostriedkami alebo prostredníctvom zmluvných vzťahov so spoločnosťami, ktoré sú držiteľmi licencií na odvoz a likvidáciu odpadu.

Spoločnosť Fidelity Trade prosí občanov, aby každá domácnosť použitý kuchynský olej zlievala do dobre uzatvárateľnej plastovej nádoby či PET fľaše. Na zbernom mieste  môžete tieto uzavreté fľaše odovzdať do nádoby určenej na olej - s označením "UZAVRETÉ". 
Z dôvodu, že prichádzalo k tomu, že občania často do nádob na kuchynský použitý olej prilievali aj motorový, sa všetok kuchynský olej znehodnotil.
Preto zamestnanci spoločnosti prelejú olej u nich v sklade a pri prelievaní zistia, či sa jedná o olej kuchynský alebo motorový, takto nepríde k znehodnoteniu všetkého oleja odobratého z našej obce.

Upozornenie: Dvojtýždenný vývoz komunálneho odpadu sa vykonáva v roku 2019 v nepárny týždeň.

ZBERNÉ MIESTO - Nádražná ul.

na panelovej ceste za futbalovým ihriskom 

Prevádzkové obdobie:  marec - november (od 9.3.2019 - 30.11. 2019)
Prevádzkový čas : 
každá sobota od 7,00 hod. do 12,00 hod. ( aj vo sviatok)
každý utorok od 9,00 hod. do 12,00 hod.
každý štvrtok od 15,00 - 18,00 hod.

Na zberné miesto je povolené vyvážať :

  • PAPIER a KARTÓNY
  • DREVNÝ ODPAD – konáre a korene stromov do priemeru cca 80cm, drevo, drevené obaly a palety, drevený nábytok v rozobranom stave (bez kovania), (čalúnený nábytok iba na jar a jeseň do veľkokapacitných kontajnerov)
  • CHEMICKÉ LÁTKY a OBALY ZNEČISTENÉ CHEMIKÁLIAMI - farbivá, riedidlá, moridlá,  kuchynské a motorové oleje
  • AUTOBATÉRIE
  • DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD ( len v objeme 1m3 na domácnosť)
  • POLYSTYRÉN a PLASTY  (okrem plastových fliaš)
  • DROBNÝ ELEKTRONICKÝ ODPAD
  • PNEUMATIKY bez diskov

Na zberné miesto nie je povolené vyvážať :

komunálny odpad, biologicky rozložiteľný odpad, ( tráva, burina, lístie) sklo a elektronický odpad (chladničky, mrazničky, televízory).

 TRIEDENÝ (SEPAROVANÝ) ZBER ODPADOV (vývoz zabezpečuje obec) 


PAPIER - priesvitné vrece - vývoz vo štvrtok v nepárny týždeň

Vrece je určené na neznečistený zberový papier, t.j.
· noviny a časopisy
· staré knihy a učebnice
· kartónové obaly /zviazať a zabezpečiť proti namoknutiu/
Do vreca nepatria: drobný papierový odpad, krabicové obaly z mlieka, smotany, džúsov a pod.

PLASTY - priesvitné  vrece - vývoz vo štvrtok v nepárny týždeň

Vrece je určené na stlačené (plastové) PET fľaše z nápojov, t. j. 
· minerálnych vôd, sladených nápojov, pramenitých vôd, hnedé fľaše od piva 
· čisté kelímky od jogurtov, nátierok, čistiacich prostriedkov, saponátov a pod.
· čisté sáčky, fólie, krabicové obaly z mlieka, smotany, džúsov a pod.
Do vreca nepatria: plastové fľaše z rastlinného oleja, technického oleja, chemikálií a farieb

BIOLOGICKÝ ODPAD - hnedé vrece – vývoz prebieha od mesiaca marec od pondelka do piatka priebežne podľa množstva a počasia

Vrece je určené na biologicky rozložiteľný odpad, t.j.
· pokosenú trávu mokrú aj suchú
· burinu
· opadané lístie
· na kúsky (max. 10 cm dĺžka, 1 cm hrúbka) nasekané konáriky 
· kvety
· surový rastlinný odpad z kuchyne a záhrady.

OSTATNÉ SEPAROVANÉ DRUHY ODPADU (zberné kontajnery)

SKLO

- zbiera sa do špeciálnych zelených kontajnerov umiestnených na Komenského ulici (pri Nákupnom stredisku – Coop Jednota) na Bernolákovskej ulici (oproti La Palome pri predajni Farby, laky)

AUTOBATÉRIE A BATÉRIE

- špeciálny železný štvorcový kontajner (areál bývalého OcÚ na Štefánikovej)

DROBNÝ HLINÍKOVÝ ODPAD, PLECHOVKY

– červené kontajnery 240l a 1100l v areáli súčasného OcÚ na Moyzesovej 57 

LIEKY

– nepoužité a staré do špeciálneho kontajnera v lekárni na Námestí padlých hrdinov

Triedenie odpadu

 

ĎALŠIE DRUHY ODPADU

Veľkoobjemový zber odpadu - (JARNÝ A JESENNÝ) 

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na Nám. padlých hrdinov, pred Zdravotným strediskom na uliciach Sadová, Komenského, Štúrova, Hurbanova - termín je vždy oznámený obvyklým spôsobom (vývesky, internet, Ivanské novinky, rozhlas)

Cintorínsky odpad

Pri hlavnom vchode do cintorína treba oddeľovať a ukladať do vyhradených (označených) kontajnerov umiestnených biologicky rozložiteľný odpad z cintorínov (kvety, tráva, burina, vetvičky, listy, drevo a pod.) a nerozložiteľný odpad (sklo, plastové nádoby, plastové lampáše, svietniky, zvyšky sviečok, plastové fólie a pod.)

 NETRIEDENÝ ZBER ODPADOV 

Všetok netriedený odpad treba ukladať do zberných nádob na komunálny odpad.

V prípade dotazov respektíve potreby likvidácie odpadu Vám budú podané informácie na tel. č. 02/48 777 306 v pracovných dňoch a otváracích hodinách stanovených obecným úradom.

 

Odvoz odpadu zabezpečuje firma
AVE Bratislava s.r.o.
Hlohová 6, 821 01  Bratislava
Tel: (02) 4592 5809
Fax: (02) 4564 8107
E-mail: anna.jurikova@avesk.sk


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka