Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5
Ivanka pri Dunaji - oficiálne stránky obce Hľadať
 
 

Odvoz odpadu

Informácia o systéme nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného odpadu


 

Obec zabezpečuje odvoz odpadu buď vlastnými prostriedkami alebo prostredníctvom zmluvných vzťahov so spoločnosťami, ktoré sú držiteľmi licencií na odvoz a likvidáciu odpadu.

Upozornenie: Dvojtýždenný vývoz komunálneho odpadu sa vykonáva v roku 2018 v nepárny týždeň.

Oznamujeme občanom, že zberné miesto na Nádražnej ulici bude otvorené od 3.3.2018 do 24.11.2018.
Niektoré segmenty ako drobný stavebný odpad, drevný odpad a biologický odpad zo záhrad nad rámec vývozu je taktiež možné odviezť a bezplatne odovzdať  na zbernom dvore spoločnosti ABASK pri sadoch. Preukázať sa treba kartičkou o zaplatení poplatku za zber a likvidáciu TKO. Informácie o mieste a prevádkových hodinách nájdete na: www.abaskrecycling.sk/contact/.

ZBERNÉ MIESTO - Nádražná ul.

na panelovej ceste za futbalovým ihriskom 

Prevádzkové obdobie:  od 03. 03. 2018 do 24. 11. 2018
Prevádzkový čas :  každá sobota od 7,00 hod. do 12,00 hod. ( aj vo sviatok)

Na zberné miesto je povolené vyvážať :

  • PAPIER a KARTÓNY
  • DREVNÝ ODPAD – konáre a korene stromov do priemeru cca 80cm, drevo, drevené obaly a palety, drevený nábytok v rozobranom stave (bez kovania), čalúnený nábytok na jar a jeseň( do veľkokapacitných kontajnerov)
  • CHEMICKÉ LÁTKY a OBALY ZNEČISTENÉ CHEMIKÁLIAMI - farbivá, riedidlá, moridlá,  kuchynské a motorové oleje
  • AUTOBATÉRIE
  • DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD ( len v objeme 1m3 na domácnosť)
  • POLYSTYRÉN a PLASTY  (okrem plastových fliaš)
  • DROBNÝ ELEKTRONICKÝ ODPAD
  • PNEUMATIKY

Na zberné miesto nie je povolené vyvážať :

komunálny odpad, biologicky rozložiteľný odpad, ( tráva, burina, lístie) sklo a elektronický odpad (chladničky, mrazničky, televízory).

 TRIEDENÝ (SEPAROVANÝ) ZBER ODPADOV 


PAPIER - priesvitné vrece - vývoz vždy vo štvrtok

Vrece je určené na neznečistený zberový papier, t.j.
· noviny a časopisy
· staré knihy a učebnice
· kartónové obaly /zviazať a zabezpečiť proti namoknutiu/
Do vreca nepatria: drobný papierový odpad, krabicové obaly z mlieka, smotany, džúsov a pod.

PLASTY - priesvitné  vrece - vývoz vždy vo štvrtok

Vrece je určené na stlačené (plastové) PET fľaše z nápojov, t. j. 
· minerálnych vôd, sladených nápojov, pramenitých vôd, hnedé fľaše od piva 
· čisté kelímky od jogurtov, nátierok, čistiacich prostriedkov, saponátov a pod.
· čisté sáčky, fólie, krabicové obaly z mlieka, smotany, džúsov a pod.
Do vreca nepatria: plastové fľaše z rastlinného oleja, technického oleja, chemikálií a farieb

BIOLOGICKÝ ODPAD - čierne vrece – vývoz prebieha od mesiaca marec od pondelka do piatka priebežne podľa množstva a počasia

Vrece je určené na biologicky rozložiteľný odpad, t.j.
· pokosenú trávu mokrú aj suchú
· burinu
· opadané lístie
· na kúsky (max. 10 cm dĺžka, 1 cm hrúbka) nasekané konáriky 
· kvety
· surový rastlinný odpad z kuchyne a záhrady.

Ostatné separované druhy odpadov

Triedenie odpadu

· sklo - zbiera sa do špeciálnych kontajnerov umiestnených na Námestí padlých hrdinov, na Komenského ulici (pri Nákupnom stredisku – Coop Jednota) na Bernolákovskej ulici (oproti La Palome pri predajni Farby, laky)a v areáli súčasného OcÚ na Moyzesovej 57
· autobatérie a batérie - špeciálny železný štvorcový kontajner 
· drobný hliníkový odpad, plechovky – červený plastový kontajner, prístupné počas celého roka na nádvorí bývalého obecného úradu na Štefánikovej ulici č. 12 v pondelok až štvrtok od 8.00 do 16.00 hod., v piatok od 8.00 do 14.00 hod. a v areáli súčasného OcÚ na Moyzesovej 57
· lieky – nepoužité a staré do špeciálneho kontajnera v lekárni na Námestí padlých hrdinov

Ďalšie druhy odpadu 

Veľkoobjemový zber odpadu - (JARNÝ A JESENNÝ) 

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na Nám. padlých hrdinov, pred Zdravotným strediskom na uliciach Sadová, Komenského, Štúrova, Hurbanova - termín je vždy oznámený obvyklým spôsobom (vývesky, internet, Ivanské novinky, rozhlas)

Cintorínsky odpad 

Pri hlavnom vchode do cintorína treba oddeľovať a ukladať do vyhradených (označených) kontajnerov umiestnených biologicky rozložiteľný odpad z cintorínov (kvety, tráva, burina, vetvičky, listy, drevo a pod.) a nerozložiteľný odpad (sklo, plastové nádoby, plastové lampáše, svietniky, zvyšky sviečok, plastové fólie a pod.)

 NETRIEDENÝ ZBER ODPADOV 

Všetok netriedený odpad treba ukladať do zberných nádob na komunálny odpad.
V prípade dotazov respektíve potreby likvidácie odpadu Vám budú podané informácie na tel. č. 02/48 777 306 v pracovných dňoch a otváracích hodinách stanovených obecným úradom.

 

Odvoz odpadu zabezpečuje firma
AVE Bratislava s.r.o.
Hlohová 6, 821 01  Bratislava
Tel: (02) 4592 5809
Fax: (02) 4564 8107
E-mail: anna.jurikova@avesk.sk


 
Ako cestujuci SAD mám záujem o využitie možnosti parkovania bicyklov pri autobusovej zastávke pri dome č.1 na Moyzesovej

dnes je: 22.11.2018

meniny má: Cecília

webygroup
ÚvodÚvodná stránka