Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Ivanka pri Dunaji - oficiálne stránky obce Hľadať
 
 

Odvoz odpadu

Informácia o systéme nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného odpadu

Plánovací kalendár obce Ivanka pri Dunaji na rok 2019

 

 

Obec zabezpečuje odvoz odpadu buď vlastnými prostriedkami alebo prostredníctvom zmluvných vzťahov so spoločnosťami, ktoré sú držiteľmi licencií na odvoz a likvidáciu odpadu.

Upozornenie: Dvojtýždenný vývoz komunálneho odpadu sa vykonáva v roku 2019 v nepárny týždeň.

Oznamujeme občanom, že zberné miesto na Nádražnej ulici bude otvorené v období marec - november 2019, termíny upresníme.
Niektoré segmenty ako drobný stavebný odpad, drevný odpad a biologický odpad zo záhrad nad rámec vývozu je taktiež možné odviezť a bezplatne odovzdať  na zbernom dvore spoločnosti ABASK pri sadoch. Preukázať sa treba kartičkou o zaplatení poplatku za zber a likvidáciu TKO. Informácie o mieste a prevádkových hodinách nájdete na: www.abaskrecycling.sk/contact/.

ZBERNÉ MIESTO - Nádražná ul.

na panelovej ceste za futbalovým ihriskom 

Prevádzkové obdobie:  marec - november (termín upresníme)
Prevádzkový čas :  každá sobota od 7,00 hod. do 12,00 hod. ( aj vo sviatok)

Na zberné miesto je povolené vyvážať :

  • PAPIER a KARTÓNY
  • DREVNÝ ODPAD – konáre a korene stromov do priemeru cca 80cm, drevo, drevené obaly a palety, drevený nábytok v rozobranom stave (bez kovania), čalúnený nábytok na jar a jeseň( do veľkokapacitných kontajnerov)
  • CHEMICKÉ LÁTKY a OBALY ZNEČISTENÉ CHEMIKÁLIAMI - farbivá, riedidlá, moridlá,  kuchynské a motorové oleje
  • AUTOBATÉRIE
  • DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD ( len v objeme 1m3 na domácnosť)
  • POLYSTYRÉN a PLASTY  (okrem plastových fliaš)
  • DROBNÝ ELEKTRONICKÝ ODPAD
  • PNEUMATIKY bez diskov

Na zberné miesto nie je povolené vyvážať :

komunálny odpad, biologicky rozložiteľný odpad, ( tráva, burina, lístie) sklo a elektronický odpad (chladničky, mrazničky).

 TRIEDENÝ (SEPAROVANÝ) ZBER ODPADOV 


PAPIER - priesvitné vrece - vývoz vo štvrtok v nepárny týždeň

Vrece je určené na neznečistený zberový papier, t.j.
· noviny a časopisy
· staré knihy a učebnice
· kartónové obaly /zviazať a zabezpečiť proti namoknutiu/
Do vreca nepatria: drobný papierový odpad, krabicové obaly z mlieka, smotany, džúsov a pod.

PLASTY - priesvitné  vrece - vývoz vo štvrtok v nepárny týždeň

Vrece je určené na stlačené (plastové) PET fľaše z nápojov, t. j. 
· minerálnych vôd, sladených nápojov, pramenitých vôd, hnedé fľaše od piva 
· čisté kelímky od jogurtov, nátierok, čistiacich prostriedkov, saponátov a pod.
· čisté sáčky, fólie, krabicové obaly z mlieka, smotany, džúsov a pod.
Do vreca nepatria: plastové fľaše z rastlinného oleja, technického oleja, chemikálií a farieb

BIOLOGICKÝ ODPAD - hnedé vrece – vývoz prebieha od mesiaca marec od pondelka do piatka priebežne podľa množstva a počasia

Vrece je určené na biologicky rozložiteľný odpad, t.j.
· pokosenú trávu mokrú aj suchú
· burinu
· opadané lístie
· na kúsky (max. 10 cm dĺžka, 1 cm hrúbka) nasekané konáriky 
· kvety
· surový rastlinný odpad z kuchyne a záhrady.

Ostatné separované druhy odpadov

Triedenie odpadu

· sklo - zbiera sa do špeciálnych kontajnerov umiestnených na Námestí padlých hrdinov, na Komenského ulici (pri Nákupnom stredisku – Coop Jednota) na Bernolákovskej ulici (oproti La Palome pri predajni Farby, laky)
· autobatérie a batérie - špeciálny železný štvorcový kontajner 
· drobný hliníkový odpad, plechovky – červený plastový kontajner, prístupné počas celého roka na nádvorí bývalého obecného úradu na Štefánikovej ulici č. 12 v pondelok až štvrtok od 8.00 do 16.00 hod., v piatok od 8.00 do 14.00 hod. a v areáli súčasného OcÚ na Moyzesovej 57
· lieky – nepoužité a staré do špeciálneho kontajnera v lekárni na Námestí padlých hrdinov

Ďalšie druhy odpadu 

Veľkoobjemový zber odpadu - (JARNÝ A JESENNÝ) 

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na Nám. padlých hrdinov, pred Zdravotným strediskom na uliciach Sadová, Komenského, Štúrova, Hurbanova - termín je vždy oznámený obvyklým spôsobom (vývesky, internet, Ivanské novinky, rozhlas)

Cintorínsky odpad 

Pri hlavnom vchode do cintorína treba oddeľovať a ukladať do vyhradených (označených) kontajnerov umiestnených biologicky rozložiteľný odpad z cintorínov (kvety, tráva, burina, vetvičky, listy, drevo a pod.) a nerozložiteľný odpad (sklo, plastové nádoby, plastové lampáše, svietniky, zvyšky sviečok, plastové fólie a pod.)

 NETRIEDENÝ ZBER ODPADOV 

Všetok netriedený odpad treba ukladať do zberných nádob na komunálny odpad.
V prípade dotazov respektíve potreby likvidácie odpadu Vám budú podané informácie na tel. č. 02/48 777 306 v pracovných dňoch a otváracích hodinách stanovených obecným úradom.

 

Odvoz odpadu zabezpečuje firma
AVE Bratislava s.r.o.
Hlohová 6, 821 01  Bratislava
Tel: (02) 4592 5809
Fax: (02) 4564 8107
E-mail: anna.jurikova@avesk.sk


 

dnes je: 19.1.2019

meniny má: Drahomíra, Mário

webygroup
ÚvodÚvodná stránka