Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Ivanka pri Dunaji - oficiálne stránky obce Hľadať
 
 

Obecný rozhlas

Oznam o mimoriadnom pristavení kontajneru na plasty a papierVytlačiť
 

Nakoľko sa dnes nepodarilo spoločnosti AVE viacerým z nás vyviezť odpad (plasty a papier), prosíme Vás, aby ste pripravený odpad priviezli na dvor obecného úradu (areál bývalého Celltexu), kde od pondelka rána 21.01. 2019 bude pripravený zberný kontajner. Ďakujeme za pochopenie tejto výnimočnej situácie.


 
 

MUDr. Poláková - neordinujeVytlačiť
 

MUDr. Poláková oznamuje svojim pacientom, že od 14. 1. 2019 z dôvodu ochorenia neordinuje. 

Od 20. 1. 2019 MUDr. Polákovú zastupuje MUDr. Silvia Cvachová, Bartókova  4, 81102  Bratislava - mestská časť Staré Mesto, telefón: 02/62801263, ordinačné hodiny
Pondelok:  11:00-17:00
Utorok:  7:00-12:30
Streda:  7:00-12:30
Štvrtok:  7:00-12:30
Piatok:  7:00-12:00
Pacienti objednaní na odbery, injekcie a podobne -  termíny platia!


 
 

Smútočné oznámenieVytlačiť
 

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že ju vo veku 71 rokov opustila drahá manželka, mama, babka, sestra, švagriná a teta pani Mária DÓZOVÁ st. z Hviezdoslavovej ulice.
Posledná rozlúčka s drahou zosnulou bude v pondelok 21. januára 2019 o 14:00 hod. na miestnom cintoríne v Ivanke pri Dunaji.
Obecný úrad touto cestou vyjadruje smútiacej rodine úprimnú sústrasť.

 


 
 

Zber vianočných stromčekovVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že zber vianočných stromčekov bude v pondelok 21. januára 2019.  Záujemcovia o odvoz nech stromčeky vyložia viditeľne pred dom, obyvatelia  bytových domov ich  vyložia k smetným nádobám.


 
 

Ponuka pracovného miesta - riaditeľ MŠ KaplnaVytlačiť
 

Obec Kaplna prijme do zamestnania riaditeľa MŠ. Bližšie informácie nájdete na podstránke: https://www.ivankapridunaji.sk/vyberove-konania.html


 
 

5. Matičný plesVytlačiť
 

Miestny odbor Matice slovenskej v Ivanke pri Dunaji vás srdečne pozýva na 5. Matičný ples, ktorý sa uskutoční dňa 25. 1. 2019 o 20,00 hod. v Matičnom dome.
Hudba: Domiband - Mirgovci
Vstupné 35,-€
V cene lístka je bohatá tombola, večera, víno švédske stoly, kapustnica, káva, minerálka
Bližšie informácie a predaj vstupeniek:
- v Informačnom centre na Námestí sv. Rozálie počas otváracích hodín
- u p. Marianičovej, Družstevná 18, Ivanka pri Dunaji, tel.: 0903 756 497
- PS optik, Škultétyho 245, Ivanka pri Dunaji, tel. 0905 434 441


 
 

Ponuka pracovného miesta - špeciálny pedagóg v ZŠ M.R. Štefánika v IvankeVytlačiť
 

ZŠ M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji hľadá špeciálneho pedagóga  na plný pracovný úväzok s nástupom od 1.2. 2019. Požadujeme úplné VŠ vzdelanie v odbore Špeciálna pedagogika, (vítaná v kombinácii so školskou logopédiou – nie je podmienkou). Ponúkaná mzda: 883,50 eur brutto, kontaktné informácie Vám poskytnú na tel.č.: 0907199199, príp. na e-mail. adrese: stefanik@zsivanka.sk


 
 

Ponuka pracovného miesta - upratovačka v ZŠ M.R. Štefánika v IvankeVytlačiť
 

ZŠ M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji hľadá  upratovačku na 7 hodín denne  s nástupom ihneď. Ponúkaná mzda: 580,32 eur brutto, kontaktné informácie Vám poskytnú na tel.č.: 0907199199, príp. na e-mail. adrese: stefanik@zsivanka.sk


 
 

Ponuka pracovného miesta - riaditeľ MŠ v SenciVytlačiť
 

Mesto Senec prijme do zamestnania riaditeľa MŠ A.M. Szencziho na Fándlyho ul. 20 s vyučovacím jazykom maďarským. Bližšie informácie nájdete na podstránke: https://www.ivankapridunaji.sk/vyberove-konania.html


 
 

Poplatok za odvoz komunálneho odpadu - platbaVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že poplatok za vývoz komunálneho odpadu bude možné zaplatiť od 28.1.2019 do 1.3.2019 v stránkových dňoch pondelok, streda a piatok.


 
 

Cvičenia pre seniorov zdarmaVytlačiť
 

Milí Ivančania, seniori! Park oddychu Inspiro pre vás pripravilo pravidelné cvičenia pre seniorov zdarma. Tréningy sa konajú v utorok a v piatok o 13-tej v Inspiro na Nádražnej ulici 36 v areáli ubytovne. Prvé cvičenie bude už v utorok 15.1.2019. Prineste si so sebou dobrú náladu, čistú obuv a ľahké oblečenie. Vstupné je zdarma.


 
 

Ponuka pracovného miesta - učiteľka/riaditeľka ZŠ Hrubý ŠúrVytlačiť
 

Obec Hrubý Šúr prijme do zamestnania učiteľku (riaditeľku v jednej osobe), ZŠ 1 stupeň s vyučovacím jazykom slovenským na trvalý pracovný pomer v Hrubom Šúre s nástupom od 01.02. 2019 prípadne od 01.03. 2019. Pre informáciu - je to jedna trieda 1. - 4. ročník s 12 deťmi. Info na tel. 0905 436 099.


 
 

Ponuka práce - pracovné pozície opatrovateľ/ka a pracovník prevádzky a údržby Vytlačiť
 

Obec Chorvátsky Grob ponúka voľné pracovné miesta opatrovateľ/ka a pracovník prevádzky a údržby. Bližšie informácie nájdete na https://www.ivankapridunaji.sk/vyberove-konania.html


 
 

Výzva a upozornenie na orez a výrub stromovVytlačiť
 

Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. § 11 odst. 1 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSDIS, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.
Orezy drevín v ochrannom pásme elektrických sietí a prevádzok je možné realizovať celoročne do priemeru 5 cm. Nad priemer 5 cm od 1.4. do 30.9. príslušného roku. Výruby drevín v ochrannom pásme je možné vykonávať v termíne od 1.10. do 31.3. príslušného roka.
V období hniezdenia chránených druhov živočíchov sa výrub a orez drevín nevykonáva.
Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.
O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na ZSDIS, a.s. u príslušného špecialistu správy podľa obce.
Ďalej upozorňuje na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením max. do výšky 3m od zeme. Zároveň je potrebné bezlesie v šírke 4m po oboch stranách el. vedenia.


 
 

Vývoz separovaného zberu - dvojtýždňový intervalVytlačiť
 

Obec Ivanka pri Dunaji oznamuje občanom, že podľa kalendára vývozov spoločnosti AVE bude v roku 2019 odvoz triedených zložiek ako sú papier a plasty v dvojtýždňovom intervale a to v nepárny týždeň.


 
 

Predĺženie prerokovania územného plánuVytlačiť
 

Obec Ivanka pri Dunaji ako obstarávateľ Územného plánu obce Ivanka pri Dunaji - Zmeny a doplnky č. 2/2018 oznamuje, že sa prerokovanie Územného plánu obce Ivanka pri Dunaji - Zmeny a doplnky č. 2/2018 predĺži do 31.1.2019
Návrh Územného plánu obce Ivanka pri Dunaji - Zmeny a doplnky č. 2/2018 je k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Ivanke pri Dunaji a je tiež zverejnený na internetovej stránke obce www.ivankapridunaji.sk.
Stanoviská a pripomienky je verejnosť oprávnená podať v termíne do 31.1.2019 na adresu Obecného úradu v Ivanke pri Dunaji v písomnej forme (pre doručenie platí podacia pečiatka podateľne obce resp. dátum podania na poštovú prepravu). N a pripomienky podané po tejto lehote sa neprihliada.


 
 

Vývoz komunálneho odpaduVytlačiť
 

Firma AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. opakovane žiada občanov, aby nádoby k vývozu komunálneho odpadu a všetkých jeho triedených zložiek vykladali v deň vývozu od 06.00hod. rannej poprípade už v predvečer vývozu.
Mnohí z občanov nemajú načas vyložené nádoby k vývozu komunálneho odpadu a osádky vyvážajúcej firmy sa musia opätovne otáčať, aby zobrali a vysypali všetky nádoby, ktoré občania vykladajú po prejdení ulíc osádkou, čo vedie zbytočne k zvýšeným nákladom obce ako aj ich firmu.
Firma AVE SK ďakuje  občanom za pochopenie.


 
 

dnes je: 19.1.2019

meniny má: Drahomíra, Mário

webygroup
ÚvodÚvodná stránka