Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Ivanka pri Dunaji - oficiálne stránky obce Hľadať
 
 

MŠ Hviezdoslavova

Materská škola Hviezdoslavova 1

Materská škola na Hviezdoslavovej ulici je štátna šesťtriedna škola s celodennou výchovno-vzdelávacou starostlivosťou pre deti od 3 do 6 rokov a pre deti s odloženou školskou dochádzkou.  Interiér i exteriér materskej školy prešli významnou rekonštrukciou a zodpovedajú hygienickým i bezpečnostným požiadavkám pre výchovu a vzdelávanie.

Prevádzková doba: 6.30 hod. – 17.00 hod.

Zameranie MŠ:
Materská škola realizuje výchovno-vzdelávací proces prostredníctvom projektovej výučby. Projekty sú vypracované v súlade so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie a doplnené podľa ŠkVP o aktivity podporujúce rozvoj v oblasti sebaidentity, autonómie, kooperácie a kolaborácie, tvorivého myslenia, podpory a ochrany zdravia, športu i činnosti vykonávané v spolupráci s rodičmi , obcou a širokou verejnosťou. Ciele výchovno-vzdelávacej činnosti sú koncipované tak, aby smerovali k dosiahnutiu kľúčových kompetencií, dôležitých pre ďalší stupeň vzdelávania a život v spoločnosti. Výchovu a vzdelávanie zabezpečujú kvalifikované pedagogické zamestnankyne s odbornými predpokladmi a niekoľkoročnou praxou. V prístupe k deťom využívajú inovatívne a aktivizujúce metódy založené na vlastnej aktivite dieťaťa. Obsah výchovy a vzdelávania prispôsobujú aktuálnym požiadavkám spoločnosti a súmerne s vedecko-technickým rozvojom.
Pri materskej škole pracuje aj rodičovské združenie  (č.ú. SK12 5200 0000 0000 1074 8119)

Krúžky v MŠ:
- Anglický jazyk – zabezpečuje Jazyková škola Nezábudka
- Športová príprava – zabezpečuje SPORT WITH US


Pravidelné aktivity v MŠ:                                                  
- Tvorba produktov z prírodnín                        
- Športová olympiáda                                                
- Tekvicová a šarkanová paráda                                           
- Mikulášska besiedka                                                           
- Pečenie vianočných koláčov a tvorba ozdôb                     
- Posedenie pri vianočnom stromčeku                                  
- Návšteva ZŠ s predškolákmi                                                                       
- Karneval         
- Návšteva divadelného predstavenia s rodičmi
- Kurz športovo-pohybovej prípravy
- Oslavy ku dňu matiek
- Vystúpenie na Májovici
- Plavecký kurz
- Týždeň detskej radosti v rámci osláv Dňa detí
- Škola v prírode
- Rozlúčka s predškolákmi

Priebežne:
-divadelné predstavenia v MŠ
- divadelné predstavenia mimo MŠ 
- hudobné vystúpenia 
- kúzelník
- výlety
- stretnutia so zvieratami

Kontakty

Zriaďovateľ   :  Obec Ivanka pri Dunaji, so sídlom  Štefánikova 12, 90028 Ivanka pri Dunaji
Materská škola, Hviezdoslavova 1, Ivanka pri Dunaji 900 28
Riaditeľka: Mgr. Gabriela Bognerová
Telefónne číslo : 02/ 4594 3314, 02/4363 8690
Mailová adresa : gabrielabognerova@gmail.com
Vedúca školskej jedálne: Danka Hadvigová,  kontakt: 02/45943651

ZÁPIS DETÍ NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/20
Zápis detí do materskej školy k školskému roku 2019/2020 sa bude konať od 02.05.2019 (štvrtok) do 3.05.2019 (piatok) v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod. v priestoroch materskej školy na Hviezdoslavovej ulici. 
Prednostne budú prijímané:
- deti s odloženou školskou dochádzkou
- deti, ktoré k 31.8.2019 dovŕšia 5 rokov veku
- deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v MŠ, alebo stiahnuť nižšie:


 

Dokumenty na stiahnutie

Prihlaska_MS.pdf(149.3 kB)Žiadosť o prijatie dieťaťa

Oznámenie o poskytovaní dotácie na podporu stravovacích návykov pre žiakov MŠ a ZŠ

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka