Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Ivanka pri Dunaji - oficiálne stránky obce Hľadať
 
 

Historická spoločnosť Ivanky

Historická spoločnosť Ivankylogo HIS

Historická spoločnosť Ivanky je občianske združenie, ktoré od ustanovenia v r. 2005 až podnes pracuje pre obec a jej občanov. Zameranie našej činnosti smeruje k podpore sebauvedomenia všetkých Ivančanov, aby lepšie poznali a boli hrdí na dejiny svojej obce, ako čiastočky krásneho a nami všetkými milovaného Slovenska - našej vlasti. K obetavej práci „na poli národa dedičnej“ nás všetkých vyzýva i národovec najväčší – sám Ľudovít Štúr slovami „...národ bez vedomosti historickej o sebe a predkoch svojich je hromádka koží otrockých“!

Zakladajúcimi členmi HSI sa stali : Ing. Peter Blubla, Oľga Chovančáková, Ing. Miroslav Kubiš, Jozef Lenharčík, Ing. Stanislav Legrády, PaeDr. Oľga Legrádyová, Ing. Teodor  Žatko, Mgr. Peter Škulavík, Judita Blahutiaková, Mgr. Alexandra Voltemarová, Mária Hajzoková, Silvia Baťová, Ing. Jana Drobová, Mgr. Oľga Horváthová. Za predsedu bol na 1. Valnom zhromaždení o. z. HSI zvolený Ing. František Hässler.

Hlavným poslaním HSI o. z. v zmysle stanov je podporovanie a presadzovanie aktivít spojených s historickými a kultúrnymi danosťami obce Ivanka pri Dunaji a regiónu. K tomu  priraďujeme aj ochranu a tvorbu životného prostredia, ochranu jedinečných miestnych kultúrnych a prírodných hodnôt, zber a uchovávanie historických a archeologických artefaktov. Propagáciou obce, jej kultúrnych pamiatok a miestnych tradícii, v spolupráci so samosprávnymi a štátnymi  organizáciami, ako aj obdobnými spoločnosťami doma i v cezhraničnej spolupráci vytvárať a presadzovať dobré meno obce. Spoločným koordinovaným postupom a prácou členov združenia, ich vydavateľskou a publikačnou činnosťou,  chceme napomáhať rozvoju duchovných a kultúrnych hodnôt obce a regiónu. 

Už pri zakladaní HSI v r. 2005 sme si ako jednu z prvých a snáď i najdôležitejšiu úlohu stanovili vypracovanie monografie venovanej histórii obce s názvom Ivanka pri Dunaji v plynutí času a to od najstarších archeologických pamiatok nájdených v katastri obce až po súčasnosť. Kolektívne dielo s mottom: „Napísané s úctou o tých čo tu boli, pre tých čo prídu“ bola táto náročná úloha splnená k jubileu 800 rokov od prvej písomnej zmienky o obci v donačnej listine z r. 1209. Celý kolektív tvorcov monografie bol obcou vyznamenaný Cenou starostu obce.

Priebežne už od roku 2005 sme sa venovali dôležitej propagačno – informačnej a vzdelávacej činnosti, ktoré sme rozvinuli hlavne po slávnostnom odovzdaní objektu  Informačného centra (IC) s Pamätnou sieňou M. R. Štefánika na Námestí sv. Rozálie do užívania dňa 24. októbra 2007 za účasti pána prezidenta SR Ivana Gašparoviča a ministra kultúry SR pána Mareka Maďariča.

Okrem už spomenutej práci na monografii „Ivanka pri Dunaji v plynutí času“, vypracovali Mgr. P. Škulavík, Ing. P. Blubla a Ing. I. Schreiner reprezentačnú knihu „Pamiatky a pamätihodnosti Ivanky pri Dunaji“, menšiu skladačku „Národné kultúrne pamiatky Ivanky“ a brožúrkou „Ivanská mohyla M. R. Štefánika“. Z príležitosti celoštátnych osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, 160. výročia stretnutia srbského kniežaťa Michaila Obrenoviča a Ľudovíta Štúra v Ivanke, 10. výročia činnosti Historickej spoločnosti Ivanky o.z., ktoré boli spojené i s Medzinárodným drevorezbárskym sympóziom sme vydali Zborník  s názvom Ivanka pri Dunaji v jubileách. Inou formou prezentácie obce sú fotodokumenty a videozáznamy z rôznych významných kultúrno-spoločenských a iných aktivít v obci vo forme obrazovej kroniky obce, ktoré sú príležitostne vystavené či premietané z DVD nosiča.

Inou dôležitou činnosťou, ktorú má HSI vo svojom štatúte je ochrana, obnova a prezentácia pamiatok nachádzajúcich sa na území obce, pričom sme sa zamerali najmä na národné kultúrne pamiatky, ako aj pamätihodnosti, ktorými sa Ivanka právom hrdí.

Popri našej priamej výkonnej činnosti na jednotlivých projektoch sme sa zamerali aj na prípravu podkladov pre žiadosti o granty a dotácie na zabezpečenie financií pre ich realizáciu. V spolupráci s Obecným úradom sme pripravili a boli úspešní s viacerými žiadosťami a získali sme podporu v prospech obce sumárne 67.430.- eur.

Kultúrne a spomienkové podujatia, prednášky tvoria významnú časť našej činnosti. Členovia HSI o. z. sa každoročne zapájajú do príprav a účasti na pietnych spomienkových slávnostiach pri príležitosti výročia tragickej smrti M. R. Štefánika. Činnosť Informačného centra obce  sme okrem trvalej expozície obohatili aj o mnohé odborné prednášky historikov spojené s premietaním dokumentov, tematické výstavy a výstavy umelcov.

Činnosť Historickej spoločnosti Ivanky o. z. za uplynulé roky priniesla pre obec a občanov mnohé benefity, nové informácie z histórie ako aj o ľuďoch žijúcich v nej už po stáročia, ktorí sa svojou nikdy nekončiacou prácou podieľali na jej zveľadení do dnešnej podoby. Pokora a úcta ku všetkému čo tu predkovia zanechali nás pobáda k tomu, aby sa naša generácia a dúfajúc, že aj generácie po nás, s rovnakou obetavosťou a láskou starali o zachovanie tohto nám osudom zvereného kúska Slovenska. Majme to dnes i denne na pamäti ako našu vlasteneckú povinnosť!

Kontakty

Historická spoločnosť Ivanky, o. z.
Nádražná 13
900 28 Ivanka pri Dunaji

IČO: 30858330

predseda: Ing. František Hässler
tel. 0902 224 508
e-mail: frhassler@gmail.com

tajomník: Ing. Peter Blubla
tel. 0903 242 333
e-mail: peter.blubla@gmail.com


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka