Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Ivanka pri Dunaji - oficiálne stránky obce Hľadať
 
 

Evanjelická cirkev

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku

Bratislava – Rača
dcérocirkev BERNOLÁKOVO
fília IVANKA pri DUNAJI

Kde nás nájdete

Evanjelický kostol sa nachádza v Bernolákove, na rohu Poštovej a Orechovej ul.. V Ivanke pri Dunaji mávame Služby Božie v Pamätnej izbe M. R. Štefánika, nám. sv. Rozálie (informačné centrum obce).

Služby Božie v IC.jpg

Služby Božie

Radi vás uvítame na Službách Božích, ktoré sa konajú:
  -  v Ivanke pri Dunaji druhú nedeľu v mesiaci (1x za mesiac) o 11.30hod. v Pamätnej izbe M. R. Štefánika (v informačnom centre obce).
  - V Bernolákove ( chrám Boží ): v nedeľu o 10,30, prvú nedeľu v mesiaci s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej so spoveďou

Prehľad termínov Služieb Božích na rok 2019 v Informačnom centre v Ivanke pri Dunaji:

10. február 2019      /nedeľa 10.15 hod./
10. marec 2019       /nedeľa  10.15 hod./
14. apríl  2019         /nedeľa 10.15 hod./
19. apríl                   /Veľký piatok o 13.00 hod./
12. máj  2019          /nedeľa 11,30 hod./
9. jún 2019              /nedeľa 11,30 hod./
7. júl 2019               /nedeľa 11,30 hod./
11. august 2019      /nedeľa 11,30 hod./
8. september 2019  /nedeľa 11,30 hod./
13. október 2019     /nedeľa 11,30 hod/
10. november 2019 /nedeľa 11,30 hod./
8. december 2019   /nedeľa 11,30 hod./
24.december 2019  /Štedrý deň 13.00 hod./
31.december 2019  /Silvester 13.00 hod./

Kontakty

Sídlo farského úradu: Alstrova ulica č.39, 831 06 Bratislava 35,
telefón: 02/44883403, mobil:0903794926, e-mail: raca@ecav.sk
Predsedníctvo zboru: námestný farár: Mgr. Rastislav Hargaš, zborový dozorca Ján Viglaský. kantorky: Mgr. Alena Kováčiková, Anna Slezáková ( Bernolákovo )
www stránka: www.ecavraca.sk

    Evanjelická cirkev augsburského vyznania (ECAV), je neoddeliteľnou súčasťou kresťanskej cirkvi. Vyznáva vieru v Trojjediného Boha Otca, Boha syna i Boha Ducha Svätého, ktorý sa dáva ľudom poznať ako Stvoriteľ, Vykupiteľ a Posvätiteľ.
    Evanjelická je preto, že prináša do života ľudí, spolu s ďalšími vetvami „stromu“ kresťanskej cirkvi posolstvo – evanjelium – o Ježišovi Kristovi. On je pre nás Hlavou cirkvi. Za prameň viery a pravidlo života považujeme Bibliu – Písmo Sväté.
    Označenie „Augsburské vyznanie“ pochádza z roku 1530, kedy bolo v nemeckom meste Augsburg verejne prezentované vyznanie viery a reformačné učenie iniciované Dr. Martinom Lutherom, spísané Filipom Melanchtonom , pred cisárom Karolom V. Toto učenie sa rozšírilo v 16. storočí okrem iných krajín aj k nám na Slovensko – vtedy Uhorsko – a aj napriek mnohému nepriateľstvu pôsobí v mnohých krajinách dodnes. 

Niečo z histórie Evanjelického chrámu Božieho v Bernolákove pri príležitosti 60. výročia posvätenia ( 22. 9. 2017 )

    U tých skôr narodených možno vyvoláme spomienky na čas dávno-minulý a tým mladším krátkou históriou pripomenieme, že prítomnosť bez minulosti by sa podobala stromu bez koreňov. Preto si potrebujeme uvedomovať už prešlú cestu nášho spoločenstva viery.
    V ťažkých vojnových rokoch sa evanjelici, vtedy ešte filiálneho zboru v Bernolákovo, kam patrila aj Ivanka pri Dunaji, rozhodli postaviť si vlastný chrám. Služby Božie vtedy ešte chodili vykonávať do domácností kapláni z Bratislavy, alebo študenti teológie. V roku 1942 si kúpili pozemok od grófa Karola Eszterházyho.
    Po 2. svetovej vojne ( 21.XI.1945 ) boli pridelení k cirkevnému zboru v Bratislave – Rači. Prvým farárom bol vtedy Bohumil Kadlečík. Základný kameň bol posvätený 14. IX.1947 a do konca roka stála hrubá stavba aj so strechou. Projekt pripravili stavitelia bratia Peterajovci ( Milan, Ľudovít a Július ).
    Rýchle tempo budovania zabrzdili: nedostatok materiálu, finančných prostriedkov, aj zmena spoločenského systému. Uplynuli dva roky, kým sa mohlo v stavbe pokračovať. Vďaka pomoci cirkevných zborov, čiastočne aj štátu bolo možné až 19.X.1952 v ešte len čiastočne vybavenom chráme konať prvé Služby Božie. Trvalo ďalších 5 rokov kým bol chrám dokončený a primerane vystrojený. Stalo sa tak za pôsobenia farára Jána Michalku, profesora teológie, dekana bohosloveckej fakulty a neskoršieho generálneho biskupa našej cirkvi. Chrám bol za hojnej účasti slávnostne posvätený 22.IX.1957.
    Chrámové zvony daroval cirkevný prezident hessensko-nasauskej cirkvi v Nemecku, biskup Dr. Martin Niemöller. Sú pomenované menami: Martin a Ján. Väčší je ladený na tón „E“, menší na tón „G“.
     Od roku 1959 prevzal všestrannú starostlivosť o cirkevný zbor farár, tiež profesor na bohosloveckej fakulte, Július Janko. V roku 1973 bol zakúpený na tú dobu moderný elektrofonický organ, ktorý slúžil skoro 30 rokov.
    Za pôsobenia tretieho profesora teologickej fakulty, Pavla Kolárovského, bola v roku 1978 k chrámu pristavená sakristia s príslušenstvom.
    Počas uplynulých dvoch desaťročí, od roku 1997, okrem bežnej starostlivosti o chrám, prebiehali rôzne opravy a úpravy. Od elektroinštalácie chrámu počnúc, cez elektrifikáciu zvonov, prístupový chodník k chrámu, oprava strechy, výmena klampiarských prvkov, končiac zakúpením terajšieho nového organa a iné.
    V roku 2006, vďaka štedrému a ochotnému darcovi, ktorý vzal na seba investorské a organizačné zabezpečenie všetkých prác, ba aj sám odpracoval veľa hodín, sa udiala veľká premena. Celý chrám zvonku bol opravený, spolu s novým riešením zhromaždovacieho priestoru pri chráme, inžinierskymi sieťami, či zakúpením rôznych súčastí interiéru sakristie, aj vonkajšieho priestoru.
    Na základe návrhu záhradnej architektky, bola tiež zrealizovaná parková úprava okolo chrámu.
Naposledy, v októbri 2013 sa s finančnou pomocou Obecného úradu Bernolákovo ( 3 000.- € ) uskutočnila rekonštrukcia plynového vykurovania chrámu zavedením radiátorov do chrámovej časti, sakristie a priľahlých miestností  v celkovej hodnote 5 000.- €.
    Pri vstupe do chrámu je umiestnená pamätná doska, ktorá je prejavom vďaky všetkým, čo mali a majú podiel na vybudovaní, prevádzke a údržbe chrámu, ako aj priestoru okolo neho.
    Aj pri 60.výročí pamiatky posvätenia chrámu, sme spoznávali vo všetkom, čo sa pri tomto chráme a pri ľuďoch okolo neho dialo a deje Božiu múdrosť, moc a dobrotu. Preto Jemu vzdávame česť, chválu a vďaku.

   


 

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka