Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Ivanka pri Dunaji - oficiálne stránky obce Hľadať
 
 

Aktuality a podujatia

25.10.2019   16:00

Ludovit_Stur.jpg

Centrum Loyola, areál ivanského kaštieľa

Spomienková slávnosť na Ľ. Štúra

Matica slovenská v Ivanke pri Dunaji vás srdečne pozýva na spomienkovú slávnosť, ktorá sa uskutoční pri príležitosti 204.narodenia Ľudovíta Štúra.
Dátum: 25.10.2019 o 16.00 hod
Miesto:Centrum spirituality Loyola, Námestie padlých hrdinov 7, Ivanka pri Dunaji (areál ivanského kaštieľa.)
Tešíme sa na Vašu účasť.


 

27.10.2019   13:50

Na dvoch kolesách k mohyle_letak-page-001.jpg

Nám. padlých hrdinov - mohyla M.R. Štefánika

Na dvoch kolesách k mohyle

Obec Ivanka pri Dunaji, TJ IOAN 1209 a Cyklodoprava IPD organizujú v nedeľu 27.10. o 14,00 jazdu z centra Ivanky na mohylu na bicykli alebo kolobežke, kde si pripomenieme výročie vzniku Československa (28.10. 1918) a zároveň gen. M.R. Štefánika, ktorý patril k jeho zakladateľom. Zraz bude o 13,50 na Nám. padlých hrdinov.


 

28.10.2019   17:00

Vernisáž_pozvánka1_1v.jpg

Informačné centrum, Moyzesova 38/A (na rohu Nám. sv Rozálie)

Vernisáž výstavy obrazov akad. maliara Miroslava Radeva

Pozývame Vás na vernisáž výstavy obrazov pedagóga výtvarného odboru ZUŠ v Ivanke pri Dunaji, akademického maliara Miroslava Radeva. Vernisáž sa bude konať v pondelok 28. októbra o 17,00 hod. v Informačnom centre. Výstava potrvá do 8.novembra.


 

8.11.2019   19:00

pavlikova_plagát2-page-001.jpg

Matičný dom, Moyzesova 41

Šansónový večer s Evou Pavlíkovou

Obec Ivanka pri Dunaji, Komisia pre kultúru, propagáciu, šport a spoločenské organizácie Vás pozýva na šansónový večer s Evou Pavlíkovou.
Slovenská herečka a speváčka Eva Pavlíková sa nám predstaví v sprievode svojej kapely, na koncerte zaznejú známe šansóny od domácich a svetových autorov a taktiež muzikálové melódie. Mnohé z uvedených skladieb boli súčasťou "Šansónového klubu Jozefa Bednárika". Aj touto formou sa tak plnia želania Jozefa Bednárika šíriť ideu spievaného šansónu ďalej medzi ľudí.
Kedy a kde: V piatok 8. novembra 2019 o 19,00 hod. v Matičnom dome
Predpredaj vstupeniek: od 21.10. v Informačnom centre, Moyzesova 38A, Ivanka pri Dunaji, tel. 02/45248826
Vstupné: 12,-€


 

Zástupcovia D4R7 na stretnutí s občanmi

Dňa 17.10.2019, na základe pozvania Obce Ivanka pri Dunaji,  prišli na 18-tu hodinu do Informačného centra zástupcovia spoločnosti D4R7 (zhotoviteľ diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7), aby prítomných ...viac...


 

Otvorenie výstavby záchytného parkoviska pri železničnej stanici v Ivanke pri Dunaji

Dnes bola oficiálne zahájená výstavba záchytného parkoviska pri železničnej zastávke v Ivanke pri Dunaji. Stavbu dnes slávnostne otvoril minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek, generálny ...viac...


 

Fotosúťaž Ako vidím Ivanku pri Dunaji ja - predĺžená do konca októbra

 Fotosúťaž "Ako vidím Ivanku pri Dunaji ja“ - fotografická súťaž je predĺžená do 31.10. 2019
Obec Ivanka pri Dunaji vypisuje verejnú neanonymnú fotografickú súťaž „Ako vidím Ivanku pri Dunaj ...viac...


 

Upozornenie pre občanov - výkopové práce na Moyzesovej ulici pre telekomunikačné vedenie (optokáble)

Upozorňujeme občanov, že v čase od 14.10.2019 do 28.10.2019 sa budú na Moyzesovej ulici realizovať výkopové práce pre telekomunikačné vedenie a to na pravej strane chodníka v smere od kaštieľa po Vajn ...viac...


 

Upozornenie na spaľovanie trávy, lístie a iného odpadu podľa VZN

Nakoľko začalo jesenné obdobie na záhradách a aj nová vykurovacia sezóna - dovoľujeme si Vás upozorniť na pravidlá ktoré sme prijali vo VZN č. 3/2011 o čistote a poriadku v obci: https://www.ivankapri ...viac...


 

Súťaž pri príležitosti mesiaca úcty k starším

Vyhrajte praktické pomôcky pre blízkych seniorov a zapojte sa do súťaže s www.PomockyPreSeniorov.sk.
Súťaž sa uskutoční v dňoch 10. až 31.10. 2019.
Určenie výhercov súťaže prebehne náhod ...viac...


 

Výsledky hlasovania v rámci participatívneho rozpočtu 2019

Participatívny rozpočet 2019
Oznamujeme obyvateľom, že po hlasovaní v rámci participatívneho rozpočtu, ktoré sa uskutočnilo 15.8. - 14.9., bude poskytnutá dotácia rozdelená všetkým trom prihlásen ...viac...


 

Jesenná celoplošná deratizácia

Obec Ivanka pri Dunaji oznamuje všetkým občanom, že v našej obci bude v mesiaci októbra prebiehať celoplošná deratizácia.
Vlastník nehnuteľnosti je povinný v záujme ochrany pred vznikom a šírení ...viac...


 

Oznámenie o poskytovaní dotácie na podporu stravovacích návykov - od 1.9.2019

V súvislosti s novelou zákona v oblasti poskytovania dotácií na podporu k stravovacím návykom dieťaťa a zmenou VZN č.7/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariade ...viac...


 

Optická sieť - budovanie v obci Ivanka pri Dunaji

Firma Slovak Telekom a.s. na základe platného územného rozhodnutia Č.j.:Výst. 2058-17-Kt, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.01.2019 a na základe platného rozkopávkového povolenia, vydaného miestnym ...viac...


 

Oznámenie o zrušení kontajnerov pri OcÚ - sklo, papier, plasty

Nakoľko ani po viacerých výzvach na kultúrne správanie sa pri vození odpadu do kontajnerov umiestnených v areáli Obecného úradu na Moyzesovej ul. neprišlo k náprave, sme nútení kontajnery na sklo, pap ...viac...


 

Oznámenie o odstúpení starostu obce Ivanka pri Dunaji z funkcie

Oznamujeme obyvateľom, že starosta obce Ivanka pri Dunaji Ing. Martin Šaulič sa pred oficiálnym  zahájením OZ dňa 27.6. 2019 vzdal mandátu starostu obce s ukončením funkcie ku dňu 30.6. 2019.
Vid ...viac...


 

Doplnenie Stanoviska k projektu “Detské ihrisko – bezpečná oáza fantázie, hier a priateľstiev“

Na základe dotazov občanov obce Ivanka pri Dunaji dopĺňame k stanovisku k projektu “Detské ihrisko – bezpečná oáza fantázie, hier a priateľstiev“ nasledovné informácie:
viac...


 

Stanovisko k projektu “Detské ihrisko – bezpečná oáza fantázie, hier a priateľstiev“

Hlavným cieľom projektu v rámci dotačnej výzvy z Úradu vlády SR v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018 – podprogramu č.2 – výstavba ihrísk bolo vytvorenie bezpečného miesta pre deti a mládež na ...viac...


 

Zmena stránkových hodín v podateľni OcÚ

Oznamujeme obyvateľom, že podateľňa obecného úradu bude otvorená aj mimo stránkových dní obecného úradu a to v čase:
pondelok 9,00 - 12,00 13,00 - 18,00 utorok ...viac...


 

Hydrogeologický posudok zo zberného dvora ABASK RECYKLING

Na základe  požiadavky Obecného úradu Ivanka pri Dunaji realizovala spoločnosť HYDRANT s r.o. monitoring kvality podzemných vôd na vybraných jestvujúcich vrtoch v priestore zberného  dvora spoločnosti ...viac...


 

Dotazník na vypracovanie komunitného plánu sociálnych služieb obce Ivanka pri Dunaji

Obec Ivanka pri Dunaji pripravuje Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018 – 2022.
Komunitný plán má slúžiť na vhodné prepojenie sociálnych služieb poskytovaných obcou a komunitných aktivít ...viac...


 

Posúdenie vplyvu zberného dvora ABASK RECYKLING na kvalitu podzemných vôd

V marci 2018 nechal OcÚ vypracovať hydrogeologický posudok na kvalitu podzemných vôd v zbernom dvore ABASK RECYKLING v katastrálnom území Farná. Cieľom je odpovedať na množiace sa obavy obyvateľov obc ...viac...


 

Obaľovňa živičných zmesí - stanovisko obce IPD po verejnom prerokovaní zámeru

Súčasťou stanoviska je aj uznesenie z Obecného zastupiteľstva zo dňa 22.03.2018.
viac...


 

Stanovisko obce k zámeru navrhovanej činnosti obaľovne živičných zmesí

Dňa 15.03.2018 sa uskutočnilo verejné prerokovanie navrhovanej činnosti  umiestnenia obaľovne živičných zmesí v katastrálnom území Ivanka pri Dunaji, a to v súvislosti s pripravovanou výstavbou cestný ...viac...


 

Cesta I/61 Bratislava - Senec skapacitnenie, odpoveď na vyhlásenie primátora a starostov obcí

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04  Bratislava poslala odpoveď na vyhlásenie primátora mesta a starostov obcí ohľadom skapacitnenia cesty I/61 Bratislava - Senec
viac...


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka