Prechod na navigáciu block menu
Ivanka pri Dunaji - oficiálne stránky obce Hľadať
 
 

Zmluvy

Rok 2017 - Všeobecné zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Ivanka pri Dunaji - Všeobecné zmluvy - rok 2017 » rok: všetky
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 153
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
0,00 €9.9.2017nestanovený
1MUDr. Edita ŠimkováZmluva vo veci dohody k evidovanému duplicitnému vlastníckemu právu k nehnuteľnosti a ďalšiemu určeniu práva k nehnuteľnostidohoda zmluvných strán o duplicitnom vlastníctve1,00 €10.1.2017nestanovený
2Ing. Martin Benko a JUDr. Stanislava BenkováNájomná zmluvaprenájom pozemku - vodomerná šachta17,00 €10.1.2017nestanovený
3Bombuľkovo, s.r.o.Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 22.08.20160,00 €10.1.2017nestanovený
4CELLTEX s.r.o.Dodatok č.1 k nájomnej zmluve2 468,00 €13.1.2017nestanovený
5Bombuľkovo, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb0,00 €14.1.201731.7.2017
6Tomáš KenyeresZmluva o nájme nebytového priestoru10,00 €14.1.2017nestanovený
R-3058RAVI s.r.o. Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava 1Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej službyPrístavba MŠ Hviezdoslavova0,00 €19.1.2017nestanovený
121657097Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia Moyzesova 57, Ivanka pri Dunaji0,00 €19.1.2017nestanovený
9106179148 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava Zmluva o dodávke plynudodávka plynu Moyzesova 57, Ivanka pri Dunaji 0,00 €21.1.2017nestanovený
10Ing. Tibor Špánik, Irena Špániková Dudvážska 16, 821 07 BratislavaKúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti1 596,00 €2.2.2017nestanovený
11Pavol Zálešák, Mgr. Eva Zálešák Bús Šustová 1, 900 28 Ivanka pri DunajiKúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti5,054 €7.2.2017nestanovený
12K.P.A., a.s. Orenburská 58/11295, 821 06 BratislavaDodatok č.1 k Zmluva o dielo č. 06/2016  776 817,47 €11.2.2017nestanovený
13Ivanská lukostrelecká družina Matičná 29, 900 28 Ivanka pri Dunaji Zmluva o prenájme priestorov 10,00 €11.2.201712.2.2017
PZ00213949_001Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd 0,00 €14.2.2017nestanovený
15Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava Dodatok č.3 k Zmluve o nájme  324,00 €14.2.2017nestanovený
16Kristián Kubiš Olšinová č. 9, 900 28 Ivanka pri DunajiNájomná zmluva10,00 €18.2.201718.2.2017
17HERMET spol. s r.o. 905 01 Senica, Priemyselná 274 Zmluva na výkon zhodnocovania odpaduzhodnocovanie nazhromaždeného odpadu - drevo a biologicky rozložiteľný odpad1,50 € (jednotková)22.2.2017nestanovený
18Cirkevná materská škola Kráľovnej Anjelov, Nám. Padlých hrdinov 30, 900 28 Ivanka pri DunajiDodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 19.8.20160,00 €28.2.2017nestanovený
19Bombuľkovo , s.r.o., Malinovská 561, 900 28 ZálesieDodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 13.1.2017zmena odberného miesta zo školskej jedálne pri Materskej škole na Slnečnej ulici č.17 na školskú jedáleň pri Materskej škole na Hviezdoslavovej ulici č.1 v Ivanke pri Dunaji0,00 €1.3.2017nestanovený
20Tomáš Kenyeres, Železničiarska 1442/54, 924 01 GalantaZmluva o nájme nebytového priestorunebytový nájom priestoru krytej haly10,00 €4.3.20174.3.2017
21ÚPn s.r.o., Drotárska cesta 37, 811 02 BratislavaZmluva o vyhotovení diela č. 1/2017Spracovanie „Zmien a doplnkov ÚPN obce Ivanka pri Dunaji“19 080,00 €28.3.2017nestanovený
22PARANO, s.r.o. Pečnianska 11, 851 01 BratislavaMandátna zmluva č. 01/17/SROObstarávateľské činnosti v súčinnosti s ÚPn s.r.o2 370,00 €29.3.2017nestanovený
23ASFAPRA s.r.o.Zmluva o dielo č.2/2017Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v obci v Ivanka pri Dunaji0,00 €5.4.2017nestanovený
24AUTOVRAKOVISKO s.r.o., Priemyselná 11, Bernolákovo 90027Zmluva o zabezpečení zberu starých vozidielzber starých vozidiel0,00 €6.4.2017nestanovený
25Ariella, občianske združenieZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri DunajiPoskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji na účel: Materiálovo – technické zabezpečenie na rok 20172 000,00 €7.4.2017nestanovený
26Nadácia Volkswagen SlovakiaZmluva o poskytnutí grantu č.145/17_SUPoskytnutie grantu na projekt "Bezpečne v doprave"3 000,00 €7.4.2017nestanovený
27Jozef CintulaZmluva o dielo č. 03/ZOD/2017Rekonštrukcia chodníka na Štefánikovej ulici od „Britvy po autobusovú zastávku.26 586,97 €11.4.2017nestanovený
28Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava 29Zmluva o zriadení vecného bremenazriadenie vecného bremena1 650,00 €11.4.2017nestanovený
29Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 BratislavaZmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služiebzriadenie služby Magio internet19,99 € (jednotková)11.4.2017nestanovený
30BIVEO, s.r.o.Mandátna zmluvaDoplnenie splaškovej kanalizácie 4. etapa Matičná a Pri trati a poradenské služby v oblasti verejného obstarávania2 300,00 €11.4.2017nestanovený
31Hana TereňováDohoda o ukončení Zmluvy o nájmeUkončenie nájmu služobného bytu 0,00 €11.4.2017nestanovený
32SLOVANET, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 BratislavaZmluva o prenájme plochy na umiestnenie informačnej tabulePrenájom časti pozemku na umiestnenie obojstrannej informačnej tabule 500,00 €22.4.2017nestanovený
33VÚB banka, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtuOtvorenie a vedenie bežného účtu, možnosť zriadenia a používania produktov a služieb flexibiznis účtu0,00 €22.4.2017nestanovený
34IvankaNET s.r.o., Dlhá 9, 90028 Ivanka pri DunajiZmluva o prenájme plochy na umiestnenie informačnej tabulePrenájom časti pozemku na umiestnenie obojstrannej informačnej tabule 200,00 €22.4.2017nestanovený
35LANBAU s.r.o., 900 50 Kráľová pri Senci 806ZMLUVA O DIELO Č. 14/DOD/2017Búracie práce, oplotenie a vonkajšie úpravy v areáli MD26 855,10 €22.4.2017nestanovený
36VÚB banka, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava Potvrdenie o modifikácii flexibiznis účtuModifikácia flexibiznis účtu0,00 €25.4.2017nestanovený
37Ivanská lukostrelecká družina, Matičná 29, 900 28 Ivanka pri DunajiZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri DunajiPoskytnutie dotácie1 500,00 €26.4.201731.12.2017
38Stolnotenisový klub Ivanka pri Dunaji, Cintorínska 7, 900 28 Ivanka pri DunajiZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri DunajiPoskytnutie dotácie 700,00 €26.4.201731.12.2017
39Inspiro Ivanka pri Dunaji, občianske združenie Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri DunajiPoskytnutie dotácie 600,00 €26.4.201731.12.2017
40Basketbalový klub Klokani Ivanka pri DunajiZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri DunajiPoskytnutie dotácie2 000,00 €26.4.201731.12.2017
41Futbalový klub Slovan, Vajnorská 6, 900 28 Ivanka pri DunajiZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri DunajiPoskytnutie dotácie6 000,00 €26.4.201731.12.2017
42NovArz, s.r.o, Školská 451/14, 900 28 Ivanka pri DunajiDodatok č. 2 K nájomnej zmluve zo dňa 19.3.2014Zmena ustanovenia odseku 1.1., 2.1, 4.1. a 4.2.0,00 €28.4.2017nestanovený
43EURORENTIER s.r.o., Hrachová 91, 821 05 BratislavaNájomná zmluvaPrenájom časti nehnuteľnosti 319,50 €1.4.201731.8.2017
44Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, BratislavaZmluva o poskytnutí príspevku - grantový program Regióny č. 8/2017Poskytnutie finančného príspevku1 500,00 €4.5.201730.11.2017
45Spolok Dychová hudba „IVANKA“Zmluva o o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri DunajiPoskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji1 200,00 €4.5.201731.12.2017
46Historická spoločnosť Ivanky, Nádražná 13, 900 28 Ivanka pri DunajiZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri DunajiPoskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji 350,00 €4.5.201731.12.2017
47Dychový súbor „11“ z Ivanky, Cintorínska 48, 900 28 Ivanka pri DunajiZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri DunajiPoskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji 647,00 €4.5.201731.12.2017
48Telovýchovná jednota Ioan 1209, Družstevná 48, 900 28 Ivanka pri DunajiZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri DunajiPoskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji 800,00 €4.5.201731.12.2017
49Naše Divadlo, Železničiarska 2, 900 28 Ivanka pri DunajiZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri DunajiPoskytnutie dotácie z rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji 900,00 €4.5.201731.12.2017
Položky 1-50 z 153

Rok 2017 - Hrobové miesta - zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Ivanka pri Dunaji - Hrobové miesta - rok 2017 » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-50 z 132
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
I/001/2017Ing. Štiglic Ján 900 28 Ivanka pri DunajiZmluva o nájme hrobového miesta A187Nájom hrobového miesta72,00 €4.1.2017nestanovený
I/002/2017Ing. Štiglic Ján 900 28 Ivanka pri DunajiZmluva o nájme hrobového miesta B256Nájom hrobového miesta72,00 €4.1.2017nestanovený
I/003/2017Holcingerová Júlia 841 05 Bratislava – Karlova VesZmluva o nájme hrobového miesta E71Nájom hrobového miesta72,00 €4.1.2017nestanovený
I/004/2017Holcingerová Júlia 841 05 Bratislava – Karlova VesZmluva o nájme hrobového miesta E150Nájom hrobového miesta55,00 €4.1.2017nestanovený
I/005/2017Užák Marián 052 01 Spišská Nová VesZmluva o nájme hrobového miesta A105Nájom hrobového miesta72,00 €4.1.2017nestanovený
I/006/2017Ján Paulen, 900 28 Ivanka pri DunajiZmluva o nájme hrobového miesta E17Nájom hrobového miesta72,00 €10.1.2017nestanovený
I/007/2017Ing. Jozef Paulen 900 28 Ivanka pri DunajiZmluva o nájme hrobového miesta B20Nájom hrobového miesta72,00 €10.1.2017nestanovený
I/008/2017Ing. Jozef Paulen 900 28 Ivanka pri DunajiZmluva o nájme hrobového miesta E12Nájom hrobového miesta72,00 €10.1.2017nestanovený
I/009/2017Ing. Jozef Paulen 900 28 Ivanka pri DunajiZmluva o nájme hrobového miesta E11Nájom hrobového miesta72,00 €11.1.2017nestanovený
I/010/2017Blahutiaková Judita 900 28 Ivanka pri DunajiZmluva o nájme hrobového miesta A126Nájom hrobového miesta72,00 €4.1.2017nestanovený
I/011/2017Frolichová Jarmila 900 28 Ivanka pri Dunaji Zmluva o nájme hrobového miesta B5Nájom hrobového miesta55,00 €13.1.2017nestanovený
I/014/2017Beták Viliam 900 25 Chorvátsky GrobZmluva o nájme hrobového miesta A21Nájom hrobového miesta55,00 €10.1.2017nestanovený
I/015/2017Čech Jaroslav 851 01 Bratislava - PetržalkaZmluva o nájme hrobového miesta A84Nájom hrobového miesta72,00 €13.1.2017nestanovený
I/016/2017Laurinec Bruno 841 01 BratislavaZmluva o nájme hrobového miesta A115Nájom hrobového miesta55,00 €2.2.2017nestanovený
I/017/20177Laurinec Bruno 841 01 BratislavaZmluva o nájme hrobového miesta A130Nájom hrobového miesta72,00 €2.2.2017nestanovený
I/018/2017Ing. Poul Miroslav 900 28 Ivanka pri DunajiZmluva o nájme hrobového miesta A131 Nájom hrobového miesta55,00 €10.1.2017nestanovený
I/019/2017Rumanová Mária 900 28 Ivanka pri Dunaji Zmluva o nájme hrobového miesta A150Nájom hrobového miesta55,00 €10.1.2017nestanovený
I/0020/2017Balážová ĽudmilaZmluva o nájme hrobového miesta A161Nájom hrobového miesta55,00 €16.4.2017nestanovený
I/0021/2017Balážová ĽudmilaZmluva o nájme hrobového miesta C35Nájom hrobového miesta72,00 €16.4.2017nestanovený
I/022/2017Kvasňovská Mária 900 28 Ivanka pri DunajiZmluva o nájme hrobového miesta U155Nájom hrobového miesta30,00 €10.1.2017nestanovený
I/023/2017Rumanová Mária 900 28 Ivanka pri DunajiZmluva o nájme hrobového miesta A271Nájom hrobového miesta72,00 €10.1.2017nestanovený
I/024/2017Rumanová Mária 900 28 Ivanka pri Dunaji Zmluva o nájme hrobového miesta C25Nájom hrobového miesta72,00 €10.1.2017nestanovený
I/025/2017Taclík Jozef 900 28 Ivanka pri DunajiZmluva o nájme hrobového miesta A205Nájom hrobového miesta55,00 €10.1.2017nestanovený
I/026/2017Ing. Jozef Paulen 900 28 Ivanka pri DunajiZmluva o nájme hrobového miesta E7Nájom hrobového miesta72,00 €10.1.2017nestanovený
I/027/2017Nagyová Renáta 900 28 Ivanka pri DunajiZmluva o nájme hrobového miesta A149Nájom hrobového miesta72,00 €10.1.2017nestanovený
I/028/2017Takáčová Blanka 900 28 Ivanka pri DunajiZmluva o nájme hrobového miesta A232Nájom hrobového miesta55,00 €11.1.2017nestanovený
I/029/2017Loflerová Jana BratislavaZmluva o nájme hrobového miesta U77Nájom hrobového miesta30,00 €10.1.2017nestanovený
I/030/2017Nagy Augustín 900 28 Ivanka pri DunajiZmluva o nájme hrobového miesta A277Nájom hrobového miesta55,00 €10.1.2017nestanovený
I/031/2017Nagy Augustín 900 28 Ivanka pri DunajiZmluva o nájme hrobového miesta A238Nájom hrobového miesta55,00 €11.1.2017nestanovený
I/033/2017Mgr. Vízdalová Oxana 811 08 BratislavaZmluva o nájme hrobového miesta G76Nájom hrobového miesta55,00 €13.1.2017nestanovený
I/034/2017Ing. Madro Stanislav 821 08 BratislavaZmluva o nájme hrobového miesta U79Nájom hrobového miesta30,00 €13.1.2017nestanovený
I/035/2017Ing. Sikhartová Katarína 900 27 BernolákovoZmluva o nájme hrobového miesta A233Nájom hrobového miesta72,00 €17.1.2017nestanovený
I/036/2017Valentová Oľga 900 28 Ivanka pri DunajiZmluva o nájme hrobového miesta A234Nájom hrobového miesta72,00 €17.1.2017nestanovený
I/037/2017Viera Květonová 900 23 ViničnéZmluva o nájme hrobového miesta A151 Nájom hrobového miesta72,00 €26.1.2017nestanovený
I/038/2017Viera Květonová 900 23 ViničnéZmluva o nájme hrobového miesta B11 Nájom hrobového miesta55,00 €26.1.2017nestanovený
I/039/2017Jaslovský Pavel 900 29 Nová DedinkaZmluva o nájme hrobového miesta A265 Nájom hrobového miesta72,00 €28.1.2017nestanovený
I/040/2017Antalic Milan 83103 BratislavaZmluva o nájme hrobového miesta A260Nájom hrobového miesta72,00 €2.2.2017nestanovený
I/041/2017MUDr. Juráková Oľga 900 28 Ivanka pri DunajiZmluva o nájme hrobového miesta A75 Nájom hrobového miesta72,00 €4.2.2017nestanovený
I/042/2017Ing. Pospíšilová Alena 930 41 KvetoslavovZmluva o nájme hrobového miesta A221Nájom hrobového miesta55,00 €3.2.2017nestanovený
I/043/2017Chlebišová Alžbeta 82108 BratislavaZmluva o nájme hrobového miesta B125Nájom hrobového miesta55,00 €2.2.2017nestanovený
I/044/2017Konečný Marián 851 04 BratislavaZmluva o nájme hrobového miesta B219 Nájom hrobového miesta72,00 €2.2.2017nestanovený
I/045/2017Ing. Pospíšilová Alena 930 41 KvetoslavovZmluva o nájme hrobového miesta E69 Nájom hrobového miesta55,00 €3.2.2017nestanovený
I/046/2017Kováčiková Beata 900 28 Ivanka pri DunajiZmluva o nájme hrobového miesta A122Nájom hrobového miesta55,00 €7.2.2017nestanovený
I/047/2017Chamuti Ladislav 900 28 Ivanka pri DunajiZmluva o nájme hrobového miesta A95Nájom hrobového miesta55,00 €7.2.2017nestanovený
048/2017Kočanová Mária 900 28 Ivanka pri DunajiZmluva o nájme hrobového miesta D263Nájom hrobového miesta72,00 €7.2.2017nestanovený
I/049/2017Füleová Marta 900 28 Ivanka pri DunajiZmluva o nájme hrobového miesta C1Nájom hrobového miesta55,00 €7.2.2017nestanovený
I/050/2017Králová Marta 900 83 ČatajZmluva o nájme hrobového miesta U45Nájom hrobového miesta30,00 €7.2.2017nestanovený
I/051/2017Králová Marta 900 83 ČatajZmluva o nájme hrobového miesta U107Nájom hrobového miesta30,00 €7.2.2017nestanovený
I/053/2017Štefanovičová Alžbeta 821 08 BratislavaZmluva o nájme hrobového miesta E135Nájom hrobového miesta72,00 €9.2.2017nestanovený
I/054/2017Benčúrik Peter 900 28 Ivanka pri DunajiZmluva o nájme hrobového miesta U136Nájom hrobového miesta30,00 €22.2.2017nestanovený
Položky 1-50 z 132

Rok 2017 - Zmluvy o združení finančných prostriedkov

Zmluvy » subjekt: Obec Ivanka pri Dunaji - Zmluvy o združení fin. prostriedkov - rok 2017 » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 18
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1Danax , s.r.o., ul. SNP 29, 900 28 Ivanka pri DunajiDodatok č.1 k zmluve o spolupráci a združení finančných prostriedkov na financovanie výstavby Hlinkova ul. v Ivanke pri Dunajizdruženie finančných prostriedkov  680,00 €21.3.2017nestanovený
2Danax , s.r.o., ul. SNP 29, 900 28 Ivanka pri DunajiZmluva o združení finančných prostriedkov na financovanie výstavby kanalizácie – SNP ul. v Ivanke pri Dunajizdruženie finančných prostriedkov 500,00 €21.3.2017nestanovený
K/001/2016Ing. Róbert Berec a Ing. Aurélia Berecová, Ivanka pri DunajiZmluva o účelovom poskytnutí finančných prostriedkov v prospech investora stavby splaškovej kanalizácie – Gaštanová ul.združenie finančných prostriedkov 500,00 €5.8.2017nestanovený
K001/2017Alžbeta Podhányiová, Pri trati 2, 90028 Ivanka pri DunajiZmluva o účelovom poskytnutí finančných prostriedkov v prospech investora stavby splaškovej kanalizácie – ul. Pri tratizdruženie finančných prostriedkov 500,00 €9.8.2017nestanovený
K002/2017Vladimír Horňáček s manželkou, Nádražná 18/A, 90028 Ivanka pri DunajiZmluva o účelovom poskytnutí finančných prostriedkov v prospech investora stavby splaškovej kanalizácie – ul. Pri tratzdruženie finančných prostriedkov 500,00 €9.8.2017nestanovený
K/003/2017Jozef Füle s manželkou, Pri trati 1, 90028 Ivanka pri DunajiZmluva o združení finančných prostriedkov na financovanie výstavby kanalizácie – ul.Pri trati v Ivanke pri Dunajizdruženie finančných prostriedkov 500,00 €26.9.2017nestanovený
K/005/2017Ing. arch. Katarína Maníková, Jahodová ul. č. 30, 080 01 PrešovZmluva o združení finančných prostriedkov na financovanie výstavby kanalizácie – ul.Pri trati v Ivanke pri Dunajizdruženie finančných prostriedkov 500,00 €26.9.2017nestanovený
K/006/2017Matilda Antalicová, Klára Sántaiová, Mária AntalováZmluva o združení finančných prostriedkov na financovanie výstavby kanalizácie – ul.Pri trati v Ivanke pri Dunajizdruženie finančných prostriedkov 500,00 €26.9.2017nestanovený
K/007/2017Ing. Beata Chovancová, Lachová ul. č. 24, 851 03 BratislavaZmluva o združení finančných prostriedkov na financovanie výstavby kanalizácie – ul.Pri trati v Ivanke pri Dunajizdruženie finančných prostriedkov 500,00 €26.9.2017nestanovený
K/008/2017Dagmar Kalivodová, Jana ZáhorskáZmluva o združení finančných prostriedkov na financovanie výstavby kanalizácie – ul.Pri trati v Ivanke pri Dunajizdruženie finančných prostriedkov 500,00 €26.9.2017nestanovený
K/001_M/2017Silvia Valová Tomáš Valo Miroslav ValoZmluva o združení finančných prostriedkov na financovanie výstavby kanalizácie – Matičná ul. v Ivanke pri Dunajizdruženie finančných prostriedkov 500,00 €26.9.2017nestanovený
K/002_M/2017Martin Maar s manželkou, Moskovská ul. č. 21, 811 08 BratislavaZmluva o združení finančných prostriedkov na financovanie výstavby kanalizácie – Matičná ul. v Ivanke pri Dunajizdruženie finančných prostriedkov 500,00 €26.9.2017nestanovený
K/003_M/2017Mgr. Michaela Franců, ul. 29. augusta č. 2283/38, 811 09 BratislavaZmluva o združení finančných prostriedkov na financovanie výstavby kanalizácie – Matičná ul. v Ivanke pri Dunajizdruženie finančných prostriedkov 500,00 €26.9.2017nestanovený
14Branislav Jung, ul. Družstevná č.31, 900 28 Ivanka pri DunajiZmluva o poskytnutí finančných prostriedkov združenie finančných prostriedkov 500,00 €26.9.2017nestanovený
K/004_M/2017Eva Švihlová, ul. Tehelná č. 13, 831 03 BratislavaZmluva o združení finančných prostriedkov na financovanie výstavby kanalizácie – Matičná ul. v Ivanke pri Dunajizdruženie finančných prostriedkov 500,00 €10.10.2017nestanovený
Položky 1-15 z 18
ÚvodÚvodná stránka