Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Ivanka pri Dunaji - oficiálne stránky obce Hľadať
 
 

Verejné obstarávanie

Výzvy na cenové ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky "Projektová dokumentácia pre územné konanie a stavebné povolenie – Nová telocvičňa ZŠ M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji"
 V Ý Z V A telocvičňa 2017.pdf (149.4 kB) (149.4 kB)

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky„Adaptácia priestorov administratívnej budovy“
 V_OCU_Celltex.pdf (198.4 kB) (198.4 kB)

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia chodníka na Moyzesovej ulici"
 V Ý Z V A chodník Moyzesova .pdf (157.7 kB) (157.7 kB)

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky "Odvodnenie a spevnené plochy na ulici SNP a Komenského"
 V Ý Z V A Odvodnenie a spevnené plochy na ulici SNP a Komenského .pdf (207.3 kB) (207.3 kB)

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri školskej jedálni ZŠ M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji"
 V_socialky_SJ_2017.pdf (198.4 kB) (198.4 kB)

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia materskej školy na Slnečnej 17"
 Výzva_Rekonštrukcia materskej školy na Slnečnej 17.pdf (373 kB) (373 kB)

 
Výzva na predloženie cenovej ponuky "Rekonštrukcia telocvične ZŠ M.R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji"
 V Ý Z V A_ Rekonštrukcia telocvične M.R.Štefánika.pdf (156.6 kB) (156.6 kB)

 

Zápisnice z vyhodnotenia ponúk

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky : "Zateplenie prevádzkovej budovy na futbalovom štadióne v Ivanke pri Dunaji"
 Zápisnica zateplenie FK 2018.pdf (150.9 kB) (150.9 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky : "Dodávka a montáž poplachového systému v budove OcÚ na Moyzesovej ul. č. 57 v Ivanke pri Dunaji"
 Zápisnica poplachový systém 2018.pdf (199.4 kB) (199.4 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky : „Kancelársky nábytok 2018“
 Zap_Kanc_nabytok2018.pdf (241.1 kB) (241.1 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky: „PD – Protipožiarne opatrenia objektov ZŠ M.R.Štefánika“
 Zap_protipoziar_dvereZS.pdf (240.1 kB) (240.1 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky "Kuchyňa, bez montáže a spotrebičov"
 Zápisnica Kuchyňa 2018.pdf (194.2 kB) (194.2 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky "Kancelársky nábytok"
 Zápisnica kancelársky nábytok 2018.pdf (193.8 kB) (193.8 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky "Exteriérová informačná vitrína"
 Zápisnica  Informačné vitríny 2018.pdf (194.1 kB) (194.1 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky „Kancelársky nábytok na mieru“
 Zápisnica kancelársky nábytok.pdf (374.4 kB) (374.4 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky Posypová soľ + chlorid horečnatý
 Zápisnica posypová soľ 2017.pdf (150.3 kB) (150.3 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky „Zabezpečenie dátového prístupu k verejnému internetu a hostovanej hlasovej služby pre obec Ivanka pri Dunaji“
 Zápisnica internet Celltex 2017 2.pdf (248.3 kB) (248.3 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a zároveň výber zmluvného partnera. „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre organizovanie parkovania pri MS Záleská v obci Ivanka pri Dunaji.“
 PD parkovisko Záleská MŠ HV 2017.pdf (423.8 kB) (423.8 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky „ Výmena povrchu futbalového miniihriska.“
 Zápisnica  miniihrisko 2017.pdf (193.7 kB) (193.7 kB)

 
Výsledné poradie uchádzačov na priamy prenájom nebytových priestorov Základnej školy M.R. Štefánika na ul. SNP č.3 v obci Ivanka pri Dunaji- predajné automaty
 Vysl_por_uchadz_ZS_automaty.pdf (291.8 kB) (291.8 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky - „Vypracovanie dokumentácie cestnej siete v Ivanke pri Dunaji.“
 Zap_cestna_siet.pdf (183.8 kB) (183.8 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - predmet zákazky „Navýšenie existujúcich ochranných sietí a mantinelov futbalového miniihriska“
 Zápisnica ochranné siete minihrisko 2017.pdf (307.4 kB) (307.4 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - predmet zákazky „ Spracovanie investičného zámeru na zmenu dokončenej stavby spojenej so zmenou účelu použitia objektu na Moyzesovej ulici č.57 v Ivanke pri Dunaji"
 Zápisnica investičný zámer, Moyzesova 57.pdf (192.2 kB) (192.2 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - predmet zákazky „Úprava haly na Moyzesovej ulici č.57 v Ivanke pri Dunaji pre potreby športových klubov a spoločenských organizácií na športovú činnosť.“
 Zápisnica úprava haly.pdf (537.8 kB) (537.8 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - predmet zákazky „Dodávka, montáž a zapojenie technológie elektronického dochádzkového systému v telocvični ZŠ M.R. Štefánika“
 Zápisnica - dodávka, montáž a zapojenie elektr.systému do telocvične.pdf (242.3 kB) (242.3 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - predmet zákazky „Dodávka a montáž altánku v ZŠ M.R. Štefánika“
 Zápisnica altánok 2017.pdf (238.3 kB) (238.3 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - predmet zákazky "IP kamerový systém s diaľkovým dohľadom cez internet a LAN“
 Zápisnica kamerový systém 2017 z.pdf (195 kB) (195 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - predmet zákazky "Tlačiareň Colido 2,0 Plus"
 Zápisnica Tlačiareň 3D Colido z.pdf (375 kB) (375 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - predmet zákazky „Dodávka a montáž chladiaceho zariadenia pre dom smútku v Ivanke pri Dunaji“
 Zápisnica  chladiaci box 2011.pdf (471.3 kB) (471.3 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - predmet zákazky "Smetné koše - Barcelona"
 Zápisnica zkoš Barcelona 2017.pdf (374 kB) (374 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - predmet zákazky „Interaktívna tabuľa s príslušenstvom pre materskú školu
 Zap_interakt_tabMS_SNP.pdf (239.7 kB) (239.7 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Predmet zákazky „Dodávka a montáž verejného osvetlenia“
 Zap_Ver_osvetl.pdf (239.3 kB) (239.3 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Rekonštrukcia MD 2017
 ZapMD 2017.pdf (218.7 kB) (218.7 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Sociálky - jedáleň ZŠ 2017
 Zápisnica sociálky jedáleň ZŠ 2017 .pdf (374.1 kB) (374.1 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Odvodnenie a spevnené plochy na ulici SNP a Komenského
 Zápisnica  Odvodnenie a spevnené plochy na ulici SNP a Komenského .pdf (373.9 kB) (373.9 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Chodník Moyzesova
 Zápisnica Chodník Moyzesova.pdf (375 kB) (375 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Projekt kanalizácia Poľovnícka
 Zápisnica VO kanalizácia Poľovnícka 2017.pdf (221.4 kB) (221.4 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Rekonštrukcia MŠ Slnečná
 Zápisnica MŠ Slnečná.pdf (374.2 kB) (374.2 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk -Rekonštrukcia telocvične ZŠ M.R. Štefánika
 Rekonštrukcia telocvične ZŠ M.R.Štefánika.pdf (374.2 kB) (374.2 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Úprava okolia MŠ Hviezdoslavova
 Zápisnica Úprava okolia MŠ Hviezdoslavova.pdf (375.4 kB) (375.4 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Dopravné značenie pre detské dopravné ihrisko
 ZAPdopr_ihriskoZnacenie.pdf (162.5 kB) (162.5 kB)

 
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - Uskutočnenie VO na Akciu nadstavba a rekonštrukcia MŠ Hviezdoslavova
 ZAP_VO_Rek_nadstMS_Hv.pdf (220 kB) (220 kB)

 
Vybudovanie dopravného ihriska v MŠ Slnečná
 Zápisnica dopravné ihrisko v MŠ Slnečná.pdf (135.1 kB) (135.1 kB)

 
Úprava Interiéru v Materskej škole na Hviezdoslavovej ulici
 Zápisnica  Úprava Interiéru v Materskej škole na Hviezdoslavovej ulici  .pdf (148.4 kB) (148.4 kB)

 
Uskutočniť verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku v rozsahu prípravy, realizácie a vyhodnotenia VO v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 Zápisnica Uskutočniť verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku....pdf (274.5 kB) (274.5 kB)

 
Rekonštrukcia chodníka na Štefánikovej ulici od „Britvy po autobusovú zastávku
 Zápisnica „Rekonštrukcia chodníka na Štefánikovej ulici od „Britvy po autobusovú zastávku.“2017.pdf (160.4 kB) (160.4 kB)

 
Búracie práce, oplotenie a vonkajšie úpravy v areáli MD
 Zápisnica Búracie práce, oplotenie a vonkajšie úpravy v areáli MD.pdf (130.8 kB) (130.8 kB)

 
Oprava výtlkov
 vytlky__-zapisnica_2017.pdf (218 kB) (218 kB)

 
Oprava výtlkov_príloha č.1
 pril._k_vyzve_oprava_vytlkov.pdf (46.7 kB) (46.7 kB)

 
Údržba závlahového systému na Mohyle M.R. Štefánika
 zavlaha_2017-_zapisnica_.pdf (159.3 kB) (159.3 kB)

 
Dodávka regálov a skriniek do MŠ HV, Ivanka pri Dunaji
 Dodávka regálov a skriniek do MŠ HV zápisnica 2017.pdf (374.3 kB) (374.3 kB)

 
Ochranné siete proti hmyzu, dodávka a osadenie ventilátora
 ochranné siete proti hmyzu 2017 Zápisnica z.pdf (372.3 kB) (372.3 kB)

 
Celoročná údržba verejnej zelene na Nám. sv Rozálie, Nám. Padlých hrdinov, Bernolákovskej ulici, Mohyle, Cintoríne na Sládkovičovej ulici
 verejna_zelen_2017_zapisnica_z.pdf (160.8 kB) (160.8 kB)

 
Zateplenie gymnastickej telocvične
 zapisnica_zateplenie_telocvicne_2017_1.pdf (157 kB) (157 kB)

 
Spracovanie zmien a doplnkov platnej územno - plánovacej dokumentácie obce Ivanka pri Dunaji
 upn_zapisnica_2017.pdf (160.5 kB) (160.5 kB)

 
Výmena strechy na futbalovom štadióne v Ivanke pri Dunaji
 strecha_zapisnica_2017.pdf (152 kB) (152 kB)

 
Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad v Ivanke pri Dunaji
 zapisnica_zber_bio_odpadu_2017_z.pdf (157 kB) (157 kB)

 
Rozdelenie merania elektrickej energie v bývalom areáli Celltex
 zap_rozd_meraniacelltex2017.pdf (165.3 kB) (165.3 kB)

 

Súhrnné správy

Súhrnná správa v zmysle ustanovenia § 117 zákona ods. 2 č. 314/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov - 4.kvartál 2017
 4kv2017.pdf (71.5 kB) (71.5 kB)

 
Súhrnná správa v zmysle ustanovenia § 117 zákona ods. 2 č. 314/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov - 3.kvartál 2017
 3kv2017.pdf (116.8 kB) (116.8 kB)

 
Súhrnná správa v zmysle ustanovenia § 117 zákona ods. 2 č. 314/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov - 2.kvartál 2017
 2kv2017.pdf (110.7 kB) (110.7 kB)

 
Súhrnná správa v zmysle ustanovenia § 117 zákona ods. 2 č. 314/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov - 1.kvartál 2017
 1kv2017.pdf (108.4 kB) (108.4 kB)

 
Súhrnná správa 1. kvartál 2016
 1kv2016.pdf (118.5 kB) (118.5 kB)

 
Súhrnná správa 2. kvartál 2016
 2kv2016.pdf (106.3 kB) (106.3 kB)

 
Súhrnná správa 3. kvartál 2016
 3kv2016.pdf (161.2 kB) (161.2 kB)

 
Súhrnná správa 4. kvartál 2016
 4kv2016.pdf (66.2 kB) (66.2 kB)

 
Súhrnná správa 1. kvartál 2015
 1kv2015.pdf (115.9 kB) (115.9 kB)

 
Súhrnná správa 2. kvartál 2015
 2kv2015.pdf (117.9 kB) (117.9 kB)

 
Súhrnná správa 3. kvartál 2015
 3kv2015.pdf (118.4 kB) (118.4 kB)

 
Súhrnná správa 4. kvartál 2015
 4kv2015.pdf (188.5 kB) (188.5 kB)

 
Súhrnná správa 1. kvartál 2014
 1kv2014.pdf (173.7 kB) (173.7 kB)

 
Súhrnná správa 2. kvartál 2014
 2kv2014.pdf (169.9 kB) (169.9 kB)

 
Súhrnná správa 3. kvartál 2014
 3kv2014.pdf (252.4 kB) (252.4 kB)

 
Súhrnná správa 4. kvartál 2014
 4kv2014.pdf (121.7 kB) (121.7 kB)

 
Súhrnná správa 1. kvartál 2013
 1KV2013.pdf (177.3 kB) (177.3 kB)

 
Súhrnná správa 2. kvartál 2013
 2KV2013.pdf (181.7 kB) (181.7 kB)

 
Súhrnná správa 3. kvartál 2013
 3KV2013.pdf (121.6 kB) (121.6 kB)

 
Súhrnná správa 4. kvartál 2013
 4kv2013.pdf (187.3 kB) (187.3 kB)

 
Súhrnná správa 1. kvartál 2012
 SpravaVO_1kv2012.pdf (127.9 kB) (127.9 kB)

 
Súhrnná správa 2. kvartál 2012
 SpravaVO_2kv2012.pdf (130.6 kB) (130.6 kB)

 
Súhrnná správa 3. kvartál 2012
 SpravaVO_3kv2012.pdf (132.7 kB) (132.7 kB)

 
Súhrnná správa 4. kvartál 2012
 SpravaVO_4kv2012.pdf (131.7 kB) (131.7 kB)

 

Fotosúťaž "Zima v Ivanke"

dnes je: 20.2.2018

meniny má: Lívia

webygroup
ÚvodÚvodná stránka