Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Ivanka pri Dunaji - oficiálne stránky obce Hľadať
 
 

Tlačivá

Stavebný úrad

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby podľa §35 zák.č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a §3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z.
 Uzem_rozhod.pdf (160.4 kB) Uzem_rozhod.pdf (160.4 kB)

 
Návrh na vydanie povolenia na odstránenie stavby podľa §90 zák.č.50/1976 Zb.(stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov

 
Žiadosť o stavebné povolenie podľa §58 zák.č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov a §8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z.

 
Žiadosť o stavebné povolenie v zlúčenom konaní podľa §39 zák.č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov

 
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Kolaudacia.pdf (141.4 kB) Kolaudacia.pdf (141.4 kB)

 

Stavebné oddelenie

Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu
 UPI.pdf (107.4 kB) UPI.pdf (107.4 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby (stavebných úprav, udržiavacích prác) podľa §57 zák. č. 109/1988 úplného znenia zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a § 5 Vyhl. č.453/2000Z.z
 DROB_STAVBA.pdf (158.8 kB) DROB_STAVBA.pdf (158.8 kB)

 
Žiadosť o povolenie výkopových prác
 Povol_vykop.pdf (133.4 kB) Povol_vykop.pdf (133.4 kB)

 
Žiadosť o povolenie informačných, reklamných a propagačných zariadení
 reklama.pdf (124.1 kB) reklama.pdf (124.1 kB)

 
Žiadosť o povolenie vjazdu
 vjazd.pdf (126.3 kB) vjazd.pdf (126.3 kB)

 
Žiadosť o povolenie umiestnenia malého zdroja znečistenia- MZZ (podľa zákona č.478/2002 Zb.z.
 MZZ.pdf (112.5 kB) MZZ.pdf (112.5 kB)

 
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 vyrub.pdf (156.9 kB) vyrub.pdf (156.9 kB)

 
Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby – domovej studne
 studna.pdf (204.2 kB) studna.pdf (204.2 kB)

 
Žiadosť o záväzné /predbežné/ stanovisko obce

 
Žiadosť o vyjadrenie k funkčnému využitiu pozemku
 funk_vyuz.pdf (63.8 kB) funk_vyuz.pdf (63.8 kB)

 
Žiadosť o súpisné číslo
 Supis_cislo.pdf (141.2 kB) Supis_cislo.pdf (141.2 kB)

 

Dane a poplatky

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, za psa,.. Právnická osoba

 
Oznámenie umiestnenia prevádzky v obci Ivanka pri Dunaji

 
Oznámenie zmeny prevádzkových hodín v obci Ivanka pri Dunaji

 
Dohoda na podanie daňového priznania

 
Formulár na ohlasovaciu povinnosť
v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 10 / 2011 o miestnom poplatku za komunálne odpady
 Ohl_povin_PO.pdf (136.4 kB) Ohl_povin_PO.pdf (136.4 kB)

 

Cintorínske služby

Oznámenie o nájomcovi hrobového miesta
 tlacivo_HM.pdf (235.1 kB) tlacivo_HM.pdf (235.1 kB)

 

Ambulantný predaj

PO a FO podnikatelia žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

 
FO žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste

 

Fotosúťaž "Zima v Ivanke"

dnes je: 20.2.2018

meniny má: Lívia

webygroup
ÚvodÚvodná stránka