Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Ivanka pri Dunaji - oficiálne stránky obce Hľadať
 
 

Odvoz odpadu

Informácia o systéme nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného odpadu


 

Obec zabezpečuje odvoz odpadu buď vlastnými prostriedkami alebo prostredníctvom zmluvných vzťahov so spoločnosťami, ktoré sú držiteľmi licencií na odvoz a likvidáciu odpadu.

Upozornenie: Dvojtýždenný vývoz komunálneho odpadu sa vykonáva v roku 2017 v nepárny týždeň.

Oznamujeme občanom, že zberné miesto na Nádražnej ulici bolo otvorené do 25.11.2017. Po tomto termíne niektoré segmenty ako drobný stavebný odpad, drevný odpad   a biologický odpad zo záhrad nad rámec vývozu je možné odviezť a bezplatne odovzdať  na zbernom dvore spoločnosti ABASK pri sadoch. Preukázať sa treba kartičkou o zaplatení poplatku za zber a likvidáciu TKO. Informácie o mieste a prevádkových hodinách nájdete na: www.abaskrecycling.sk/contact/.

 TRIEDENÝ (SEPAROVANÝ) ZBER ODPADOV 


Modré (resp. priesvitné) vrece - vývoz vždy vo štvrtok

Vrece je určené na neznečistený zberový papier, t.j.
·         noviny a časopisy
·         staré knihy a učebnice
·         kartónové obaly /zviazať a zabezpečiť proti namoknutiu/
Do vreca nepatria: drobný papierový odpad, krabicové obaly z mlieka, smotany, džúsov a pod.

Žlté (resp. priesvitné)  vrece - vývoz vždy vo štvrtok

Vrece je určené na stlačené (plastové) PET fľaše z nápojov, t. j. 
·         minerálnych vôd, sladených nápojov, pramenitých vôd, hnedé fľaše od piva 
·         čisté kelímky od jogurtov, nátierok, čistiacich prostriedkov, saponátov a pod.
·         čisté sáčky, fólie
Do vreca nepatria: plastové fľaše z rastlinného oleja, technického oleja, chemikálii a farieb

Čierne vrece od mesiaca marec  – vývoz prebieha od pondelka do piatka priebežne podľa množstva a počasia

Vrece je určené na biologicky rozložiteľný odpad, t.j.
·         pokosenú trávu mokrú aj suchú
·         burinu
·         opadané lístie
·         na kúsky (max. 10 cm dĺžka, 1 cm hrúbka) nasekané konáriky 
·         kvety
·         surový rastlinný odpad z kuchyne a záhrady.

Ostatné separované druhy odpadov

·         sklo - zbiera sa do špeciálnych kontajnerov umiestnených na Námestí Padlých hrdinov, na Komenského ulici (pri Nákupnom stredisku – Coop Jednota) na Bernolákovskej ulici (oproti La Palome pri predajni Farby, laky)
·         autobatérie a batérie - špeciálny železný štvorcový kontajner 
·         drobný hliníkový odpad, plechovky – červený plastový kontajner, prístupné počas celého roka na nádvorí obecného úradu v pondelok až štvrtok od 8.00 do 16.00 hod., v piatok od 8.00 do 14.00 hod.
·         lieky – nepoužité a staré do špeciálneho kontajnera v lekárni na Námestí padlých hrdinov
.        papier a kartóny, drevný odpad (konáre, drevo, chemicky neupravené drevené obaly, nábytok v rozobranom stave, korene stromov do priemeru 80 cm), pneumatiky bez diskov, chemické látky a obaly znečistené chemikáliami  
.        farbivá, riedidlá, moridlá, technické oleje, a pod., autobatérie, drobný stavebný odpad (v objeme 1m3 na domácnosť), polystyrén a plasty (okrem plastových fliaš) – od 1. marca do 30. novembra na pozemku na Nádražnej ul. - na panelovej ceste za futbalovým ihriskom vždy v sobotu od 9,00-12,00 hod. (aj vo sviatok)
          Na skládku NIE JE povolené vyvážať komunálny odpad, biologicky rozložiteľný odpad (tráva, burina, lístie), sklo a elektronický odpad (chladničky, mrazničky, televízory) a pneumatiky.

·         povolené je vyvážať :
-           papier a kartóny
-           drevný odpad – konáre a korene stromov do priemeru cca 80cm, drevo, drevené obaly a palety, drevený nábytok v rozobranom stave (bez kovania),čalúnený nábytok na jar a jeseň (do veľkokapacitných kontajnerov)
-           chemické látky a obaly znečistené chemikáliami - farbivá, riedidlá, moridlá, kuchynské a motorové oleje
-           autobatérie
-           drobný stavebný odpad (len v objeme 1m3 na domácnosť)
-           polystyrén a plasty  (okrem plastových fliaš)
-           drobný elektronický odpad
Prevádzkové obdobie : od 04.03.2017 do 25.11.2017
Prevádzkový čas : každá sobota od 9.00 do 12.00 hod.

Ďalšie druhy odpadu 
·         veľkoobjemový zber odpadu - (JARNÝ A JESENNÝ) – Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené na Nám. padlých hrdinov, pred Zdravotným strediskom na uliciach Sadová, Komenského, Štúrova, Hurbanova - termín je vždy oznámený obvyklým spôsobom /vývesky, internet, Ivanské novinky, rozhlas/
·         cintorínsky odpad - pri hlavnom vchode do cintorína treba oddeľovať a ukladať do vyhradených (označených) kontajnerov umiestnených biologicky rozložiteľný odpad z cintorínov (kvety, tráva, burina, vetvičky, listy, drevo a pod.) a nerozložiteľný odpad (sklo, plastové nádoby, plastové lampáše, svietniky, zvyšky sviečok, plastové fólie a pod.)


Zberný dvor

Od 1.4.2017 na pozemku na Nádražnej ulici – na panelovej ceste za futbalovým ihriskom vždy v sobotu od 7.00 – 12.00 hod. (aj vo sviatok)
Všetok netriedený odpad treba ukladať do zberných nádob na komunálny odpad! 
Dvojtýždenný vývoz komunálneho odpadu je v roku 2017 v nepárny týždeň.

 NETRIEDENÝ ZBER ODPADOV 

Odvoz odpadu zabezpečuje firma
AVE Bratislava s.r.o.
Hlohová 6, 821 01  Bratislava
Tel: (02) 4592 5809
Fax: (02) 4564 8107
E-mail: anna.jurikova@avesk.sk


 

Fotosúťaž "Zima v Ivanke"

dnes je: 20.2.2018

meniny má: Lívia

webygroup
ÚvodÚvodná stránka