Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3
Ivanka pri Dunaji - oficiálne stránky obce Hľadať
 
 

Obecný rozhlas

Vianočné posedenie v BritveVytlačiť
 

Pohostinstvo BRITVA vás pozýva v sobotu 16.12.2017 o 17.00 hod. na vianočné posedenie so skupinou TANDEM.
Pripravené bude pre vás varené vínko, čaj s rumom a pečené kolená.


 
 

Smútočné oznámenieVytlačiť
 

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že ju vo veku 86 rokov opustila drahá mama, babka, prababka, sestra, švagriná a krstná mama - pani  Amália BÁŠKOVÁ, pôvodom z Partizánskej ulice.
Posledná rozlúčka s drahou zosnulou bude v stredu 13. decembra 2017 o 14.00 hod. na cintoríne v Ivanke pri Dunaji.
Obecný úrad touto cestou vyjadruje smútiacej rodine úprimnú sústrasť.

 


 
 

Našli sa kľúčeVytlačiť
 

Našli sa klúče od auta. Majiteľ sa môže informovať na obecnom úrade v Ivanke pri Dunaji.


 
 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

Obec Ivanka pri Dunaji pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji, ktoré sa uskutoční dňa 14. decembra 2017 o 15.00 hodine v Matičnom dome.
Program:

 1. Otvorenie a schválenie programu rokovania
 2. Informácia o činnosti starostu obce
 3. Kontrola plnenia uznesenia
 4. Správa o výsledku kontroly úloh uložených obecným zastupiteľstvom
 5. Odpovede na interpelácie poslancov a pripomienky občanov
 6. Interpelácie poslancov
 7. Návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2017
 8. Návrh na odpis pohľadávky
 9. Návrh rozpočtu obce na roky 2018, 2019, 2020
 10. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu
 11. Zameranie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018
 12. Návrh na schválenie spolufinancovania projektu „Cyklotrasa Zálesie - Ivanka pri Dunaji“ v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020
 13. Návrh VZN č. 4/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území obce Ivanka pri Dunaji
 14. Návrh VZN č. 5/2017 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivanka pri Dunaji
 15. Návrh VZN č. 6/2017 o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území obce
 16. Návrh VZN č. 7/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN o dani z nehnuteľnosti
 17. Informácia o aktivitách súvisiacich s objektom Celltex
 18. Návrh Požiarneho poriadku obce Ivanka pri Dunaji
 19. Darovacia zmluva – p.Hrica
 20. Zmluva o nájme – Drobenová
 21. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien – Zsl. Distribučná
 22. Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku – Ing. Subally
 23. Návrh na voľbu prísediaceho na okresnom súde
 24. Záver

Diskusia občanov po dvoch hodinách rokovania.


 
 

Našiel sa mobilVytlačiť
 

Dňa 6.12.2017 sa na Cintorínskej ulici našiel mobil. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na obecnom úrade.


 
 

Ponuka práce - asistent predaja, picker, brigádyVytlačiť
 

Spoločnosť Metro Cash&Carry SR s.r.o.  v Ivanke pri Dunaji ponúka voľné pracovné miesta na pozície:
- Asistent predaja (oddelenia ovocie/zelenina, nápoje, mäso)
- Picker (asistent prípravy tovaru na rozvoz)
V predvianočnom období tiež ponúkajú možnosť brigády na pokladniach a na vydávanie kaprov. Hodinová sadzba za brigádu je 5,20€ v hrubom.
V prípade záujmu a pre bližšie informácie sa môžete obrátiť v pracovných dňoch na personálne oddelenie veľkoobchodu.


 
 

Ponuka práce – vrátnik/nočný vrátnikVytlačiť
 

Spoločnosť TMS-MONTYS, na Nádražnej ulici v Ivanke pri Dunaji, prijme do pracovného pomeru vrátnika/nočného vrátnika s nástupom ihneď. Bližšie informácie získate v pracovných dňoch na tel.č . 02/40204210.


 
 

Plánované prerušenie dodávky vody - informácia z BVSVytlačiť
 

Bratislavská vodárenská spoločnosť informuje obyvateľov, že z dôvodu plánovanej opravy verejného vodovodu bude dňa 19.12.2017 od 8,00 - 14,00 hod. prerušená dodávka vody z verejného vodovodu.
Vzhľadom k rozsahu a dobe prerušenia dodávky vody bude zabezpečené náhradné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou prejazdom cisternového vozidla.
Za spôsobené komplikácie sa BVS, a.s. ospravedlňuje, avšak predmetná oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia plynulej dodávky vody z verejného vodovodu v našej obci. V prípade komplikácií pri dodávke vody verejným vodovodom volajte dispečing BVS, a.s.: 0800 121 333.


 
 

Ponuka práce - zvárač/zámočníkVytlačiť
 

Kovodružstvo Bratislava a.s. hľadá zamestnancov do prevádzky v Bernolákove na pozíciu zvárač/zámočník.
Náplň práce: zváranie zárubní, oceľových konštrukcií systémom CO2-MIG, zvárač musí mať platný zváračský preukaz, zámočnícke práce.
Kontaktná osoba: Ing. Gajar 0948901052
Predpokladaný termín nástupu január 2018.


 
 

Cintorín - odstávka vody v zimných mesiacochVytlačiť
 

Správca cintorína oznamuje obyvateľom obce, že dňom 15.11.2017 je voda na cintoríne odstavená.


 
 

Zberný dvor - uzatvorenie počas zimných mesiacovVytlačiť
 

Oznamujeme občanom, že zberné miesto na Nádražnej ulici bolo otvorené do 25.11.2017. Po tomto termíne niektoré segmenty ako drobný stavebný odpad, drevný odpad   a biologický odpad zo záhrad nad rámec vývozu je možné odviezť a bezplatne odovzdať  na zbernom dvore spoločnosti ABASK pri sadoch. Preukázať sa treba kartičkou o zaplatení poplatku za zber a likvidáciu TKO. Informácie o mieste a prevádkových hodinách nájdete na: www.abaskrecycling.sk/contact/.


 
 

Oznámenie o poľovačkáchVytlačiť
 

Poľovnícke združenie Bažant oznamuje, že od 3.11.2017 do 31.12.2017 sa bude každú sobotu konať poľovačka. Prípadná streľba v blízkosti obydlí tesne susediacich s poľovným revírom nepredstavuje pre obyvateľov riziko a dochádza k nej v súlade so Zákonom o poľovníctve a so Zákonom o strelných zbraniach a strelive. Pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných predpisov nedochádza k ohrozeniu osôb, ani majetku. Ospravedlňujeme sa za zvýšený hluk. 
Za pochopenie ďakuje výbor PZ Bažant


 
 

Vývoz komunálneho odpaduVytlačiť
 

Firma AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. opakovane žiada občanov, aby nádoby k vývozu komunálneho odpadu a všetkých jeho triedených zložiek vykladali v deň vývozu od 06.00hod. rannej poprípade už v predvečer vývozu.
Mnohí z občanov nemajú načas vyložené nádoby k vývozu komunálneho odpadu a osádky vyvážajúcej firmy sa musia opätovne otáčať, aby zobrali a vysypali všetky nádoby, ktoré občania vykladajú po prejdení ulíc osádkou, čo vedie zbytočne k zvýšeným nákladom obce ako aj ich firmu.
Firma AVE SK ďakuje  občanom za pochopenie.


 
 

dnes je: 13.12.2017

meniny má: Lucia

webygroup
ÚvodÚvodná stránka