ZDRAVOTNÍCTVO

 

DÔLEŽITÉ OZNAMY - telefónne čísla

·        Lekárska služba 1. pomoci: tel. 155 alebo 112

 

·        Záchranná a dopravná zdravotnícka služba

       pre Ivanku pri Dunaji - 45 924 422

       pre Zálesie - 16 155

 

·        Sociálny taxík - 57 887 100

Objednáva sa deň vopred v čase 07.00 - 15.30 hod. Slúži na prepravu do odborných ambulancií pre pacientov, ktorých zdravotný stav nespĺňa podmienky prepravy hradenej zdravotnou poisťovňou.

 

 

 

ORDINAČNÉ HODINY lekárov v Ivanke pri Dunaji

 

Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Dušan Kulla

Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Gabriela Poláková

Praktický lekár pre deti a dorast

MUDr. Tatjana Sipekiová

Praktický lekár pre deti a dorast

MUDr. Slávka Mišíková

Zubná ambulancia

MUDr. Edita Franiaková

Zubná ambulancia

MUDr. Monika Pavelová

Gynekologická ambulancia

MUDr. Marek DrábMUDr. Harbuláková, MUDr. Plichtová

Ušná, nosná a krčná ambulancia (ORL)

MUDr. Róbert Podivinský

Zubná ambulancia

MUDr. Tomáš Šimko

 

Popis: Popis: C:\Nadazdyova23062011\Aktualizacia webu\zdrav_stred.gif

Popis: Popis: C:\Nadazdyova23062011\Aktualizacia webu\zdrav_stred2.GIF

 

 

Poznámka: od 1.1.2005 je uvoľnená rajonizácia

 

Praktický lekár pre dospelých

Neštátne zdravotnícke zariadenie

Moyzesova 2 – Polyfunkčný objekt pri novej lekárni „Ivanka“

 

 

MUDr. Dušan Kulla

Sestra:

Tel: 0918 984 724

 

 

 

Ordinačné hodiny:

 

Pondelok

12.30 - 16.30

 

Utorok

07.00 – 11.00

07.45 - 09.00   odber materiálu – len objednaní pacienti

podávanie injekcií

Streda

07.00 – 11.00

07.45 - 09.00   odber materiálu – len objednaní pacienti

podávanie injekcií

Štvrtok

07.00 – 11.00

07.45 - 09.00   odber materiálu – len objednaní pacienti

podávanie injekcií

Piatok

07.00 – 10.30

 

 

 

Návštevy k ležiacim a ťažko chorým pacientom sa vykonávajú medzi  12.00 – 15.30, v priebehu ordinačných hodín len v neodkladných prípadoch.

Návštevy k ležiacim pacientom v odpoludňajších hodinách je potrebné ohlásiť v predchádzajúci pracovný deň od  07.00 do 12.30.

 

Základný spádový rajón: Bernolákovská (párne čísla), Dlhá, Dobšinského, Družstevná, Dunajská, Grasalkovičová, Hviezdoslavova, Jesenského, Kmeťova, Komenského, Okružná, Poľná, Potocká, Sadová, Sládkovičova, Školská, Štefánikova (nepárne čísla), Vinohradská, Višňová, Za školou, Záhradnícka, Záleská, obec Zálesie

 

 

Praktický lekár pre dospelých

Neštátne zdravotnícke zariadenie

Zdravotné stredisko, Štefánikova 74

 

 

MUDr. Gabriela Poláková

Sestra: Ľubica Popluhárová

Tel: 0903 797 932

 

 

 

Ordinačné hodiny:

ambulancia.polakova@gmail.com

Pondelok

13.00 – 17.00

Utorok

08.00 – 12.00

Streda

08.00 – 10.00

10.30 – 12.00  lekárska posudková komisia pre práceneschopných

Štvrtok

12.30 – 16.00

Piatok

08.00 – 12.00

 

 

 

 

 

Praktický lekár pre deti a dorast

 

Zdravotné stredisko, Štefánikova 74

 

 

MUDr. Tatjana Sipekiová

Sestra: Mgr. Katarína Farkašová

Tel: 0948 388 393

 

 

 

Ordinačné hodiny:                                                      

Pondelok

08.00 - 12.00

Utorok

08.30 - 12.00 poradňa

12.30 – 15.00

Streda

08.00 – 12.00

12.30 - 14.00 prevencia

Štvrtok

10.30 - 12.00 prevencia

12.30 – 16.30

Piatok

08.00 - 12.00

 

 

Odbery : pondelok, streda, piatok od 7:45 hod.

 

Poskytovateľ:

AVANT-PEDIA s.r.o., Pezinská 4544/49, 903 01  Senec

 

 

Praktický lekár pre deti a dorast

 

Zdravotné stredisko, Štefánikova 74

 

 

MUDr. Slávka Mišíková

Sestra: Ozvaldová Zlata 

Tel: 45 241 734

 

Babyclinic s.r.o., Štefánikova 74, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Ambulancia pre deti a dorast

 

Prosíme rodičov, aby sa dostavili s deťmi na vyšetrenie najneskôr 30 min. pred ukončením bežných ordinačných hodín – v tabuľke označené písmenom “A)“.

 

Základný spádový rajón: Dlhá, Dobšinského , Družstevná, Dunajská, Grasalkovičova, Hviezdoslavova, Jesenského , Kmeťova,  Komenského , OKružná, Poľná, Potocká, Sadová , Sládkovičova, Školská, Vinohradská, Višňová, Za školou, Záleská

 

Nové ordinačné hodiny:

 

Odbery objednané

 

Poradne pre pozvané deti

Ordinačné hodiny

Preventívne prehliadky pre pozvané deti

Pondelok

7:45 - 8:30

 

8:30 - 12:00

 

Utorok

 

9:00 - 12:30

13:00 - 16:00

16:00-17:00

Streda

 

8:00 - 10:00

11:30 - 14:30

10:00-11:00

Štvrtok

 

 

13:00 - 16:00

16:00-17:00

Piatok

7:45 - 8:30

 

8:30 - 12:00

 

Ďalšie informácie na web stránke www.babyclinic.sk

 

 

Zubná ambulancia

 

Zdravotné stredisko, Štefánikova 74

 

 

MUDr. Edita Franiaková

Sestra: Ľudmila Brožková

Tel: 45 943 067

 

 

 

Ordinačné hodiny:

 

Pondelok

07.30 - 13.30

 

Utorok

07.30 - 13.30

 

Streda

12.30 - 18.00

 

Štvrtok

07.30 - 13.30

 

Piatok

07.30 - 12.30

 

 

 

Základný spádový rajón: Bernolákovská (párne čísla), Dlhá, Dobšinského, Družstevná, Dunajská, Grasalkovičová, Hviezdoslavova, Jesenského, Kmeťova,  Komenského, Okružná, Poľná, Potocká, Sadová, Sládkovičova, SNP,  Školská, Štefánikova (nepárne čísla), Vinohradská, Višňová, Za školou, Záhradnícka, Záleská, SPoŠ, SPOU, DOŠ, obec Zálesie

 

 

Zubná ambulancia

 

Zdravotné stredisko, Štefánikova 74

 

 

MUDr. Monika Pavelová

Sestra: Beáta Weismannová

Tel: 0903 599 588

 

 

 

Ordinačné hodiny:

 

Pondelok

12.00 - 17.00

 

Utorok

07.30 - 13.30

 

Streda

07.30 - 13.30

 

Štvrtok

07.30 - 13.30

 

Piatok

07.30 - 12.30

 

 

 

Základný spádový rajón: Bernolákovská (nepárne čísla), Matičná, Cintorínska, Farnianska, Gaštanová, Hollého, Hlboká, Hurbanova, Kalinčiakova, Moyzesova, Nádražná, Nová, Olšinová, Palárikova, Pálenica, Partizánka, Pekná, Pluhová. Poľovnícka, Poľná, Pri trati, Puškinová, Ružová, Slnečná, Sv. Rozálie, Škultétyho, Štefánikova(párne čísla), Štúrova, Trenčianska, Vajnorská, veterná, zelená, Železničiarska

 

 

Gynekologická ambulancia - OBGYN

 

Moyzesova 2 – Polyfunkčný objekt pri novej lekárni „Ivanka“

 

MUDr. Marek Dráb

 

Sestra: Ľubica Popluhárová

mobil : 0911 908 755 objednávanie iba v ordinačných hodinách alebo mailom gyn.ivanka@gmail.com

 

 

Ordinačné hodiny:

Pondelok

 

 

Utorok

15.00 - 18.00

MUDr. Anna Plichtová

Streda

16.00 - 19.00

MUDr. Marek Dráb

Štvrtok

 

 

Piatok

16.30 - 18.30

MUDr. Daniela Harbuláková

 

Pacientky na vyšetrenie objednávame!

Objednanie cez tel. číslo 0911908755

 

 

Zubná ambulancia

MUDr. Tomáš Šimko
Adresa: Dlhá 9/B, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Sestra:  Daniela Mrázová

             Bc. Gabriela Koleničová

 

 

Telefón: 02 / 459 441 15

 

Deň

 

Pondelok

10:00 - 18:00

 

Utorok

08:00 - 15:30

 

Streda

10:00 - 18:00

 

Štvrtok

08:00 - 15:30

 

Piatok

08:00 - 13:00