Vážení občania,..-,
pripravili sme pre vás túto žiadanú funkcionalitu našej webovej stránky aj na základe neanonymných a konštruktívnych pripomienok občanov.
Textovú formu obsahu sme uprednostnili pred zvukovou z dôvodov: veľkosti prenášaného súboru a možnosti tlače. 

Aktuálne  hlásenia obecného rozhlasu: 

ponuka práce, dátum prvého hlásenia

 

15. apríla 2014

·   Upozorňujeme občanov, že na úradnej tabuli obce  a na internetovej stránke obce je zveřejněná vyhláška Okresného úradu SENEC, katastrálneho odboru na záverečné pripomienkovanie návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim v katastrálnom území Ivanka pri Dunaji. Cieľom akcie je aktualizácia a doplnenie vlastníkov nehnuteľností, ktorí doteraz neboli zapísaní na liste vlatsníctva najčastejšie z dôvodu nezapísania dedičského rozhodnutia, alebo  neuskutočnenia dedičského konania. Na usporiadanie vzťahov treba doma pohľadať doklady, ktorými sa dá preukázať vlastnícky nárok. Upozorňujeme občanov, aby sa  vo vlastnom záujme informovali na Obecnom úrade, pretože po ukončení tejto akcie prejdu vlastnícke podiely nezistených vlastníkov do vlastníctva Slovenského pozemkového fondu.  

 

14. apríla 2014

·    Firma AVE oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu, ktorý pripadá na pondelok 21.04.2014 bude vykonaný v náhradnom termíne a to v sobotu 19.04.2014!!!

Ostatné termíny vývozov ostávajú nezmenené!!!

Ďakujeme za porozumenie a prajeme pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov.

 

11. apríla 2014

·   Zber elektronického odpadu v obci Ivanka pri Dunaji v roku 2014 – ZMENA !!!
Oznamujeme, že dlhoročný odberateľ elektronického odpadu z našej obce zmenil systém zberu. Občan, ktorý má záujem o odvoz elektronického odpadu, môže počas celého roku využívať službu poskytovanú prostredníctvom internetovej stránky: www.nahlasodpad.sk.
Na uvedenej internetovej adrese je zverejnený formulár, ktorý občan vyplní a odošle na priloženú e-mailovú adresu. Firma ho osloví a dohodne si s ním termín odvozu z dvora (tak ako doteraz).
Občania, ktorí nemajú prístup na internet môžu o vyplnenie formulára požiadať Obecný úrad Ivanka pri Dunaji (osobne, telefonicky, písomne).
Kontakt: Obecný úrad Ivanka  pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji, telefón: 02/45943301
Zároveň s poľutovaním oznamujeme, že z technických dôvodov sa nebude vykonávať zber elektronického odpadu na zbernom dvore na Nádražnej ulici, o ktorom sme Vás informovali v Ivanských novinkách a na obecných výveskách.

 

9. apríla 2014

·   Obec  Ivanka  pri  Dunaji v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 zákona číslo 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie : riaditeľa Základnej umeleckej školy, Štefánikova 27, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky a zoznam požadovaných dokladov  sú uvedené na oficiálnej stránke obce a na úradnej tabuli na obecnom úrade.

Prihlášku a požadované doklady do výberového konania je potrebné doručiť v termíne do 30.apríla 2014 na adresu: Obec Ivanka pri Dunaji, Obecný úrad, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji alebo  osobne do podateľne Ocú, v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a označenej heslom   „NEOTVÁRAŤ“

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

 

·   Obec Ivanka pri Dunaji  v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 zákona číslo 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie :
riaditeľa Materskej školy Slnečná 17, 900 28 Ivanka pri Dunaji
riaditeľa Materskej školy SNP 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky a zoznam požadovaných dokladov  sú uvedené na oficiálnej stránke obce a na úradnej tabuli na obecnom úrade.

Prihlášku a požadované doklady do výberového konania je potrebné doručiť v termíne do 30.apríla 2014 na adresu: Obec Ivanka pri Dunaji, Obecný úrad, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji alebo  osobne do podateľne Ocú, v zalepenej obálke s uvedením adresy odosielateľa a označenej heslom   „NEOTVÁRAŤ“

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

 

·    Svadobný salón Cinderella ruší k 30. aprílu svoju prevádzku na Bernolákovskej 18.
Z tohto dôvodu prebieha v salóne veľmi výhodná výpredajová akcia a to:

Ø  dámska konfekcia:

-              korzety, blúzky, saká, sukne, nohavice, kostýmy – v cene od 2 do 10 EURO,

-              spoločenské šaty krátka aj dlhé, všetkých veľkostí, ceny od 20 do 80 EURO,

-              topánky od 5 do 15 EURO

Ø  pánska konfekcia:

-              košele s krátkymi aj dlhými rukávmi za 5 až 8 EURO

-              obleky talianskych značiek na svadby ale aj každodenné nosenie v cene 50 EURO

Ø  svadobné šaty všetkých veľkostí, značky EDDY K, Demestrios, Cosmobella, Romantica - ceny od 50 - 150 euro (nové alebo 1x požičané)

Ku každému nákupu dostanú zákazníci darček vo forme bižutérie podľa vlastného výberu.

Nepremeškajte túto zaujímavú príležitosť obohatiť si svoj šatník pekným kusom oblečenia za skvelú cenu.

 

8. apríla 2014

·   Spolok záhradkárov Bernolákovo, vás srdečne pozýva na výstavu a ochutnávku  vín. Vzorky vín na degustáciu sa budú preberať v Klube dôchodcov v Bernolákove v množstve  tri fľaše minimálne 0,75 litra,  v dňoch : 11. a 12. apríla  2014 t.j. v piatok a v sobotu od 17.00  do 20.00 hodiny.
Posedenie s ochutnávkou vín bude : dňa 26. apríla 2014 t. j. sobota od 14.00 do 22.00 hodiny v Kultúrnom dome v Bernolákove. Vstupné s konzumným je 4 €

 

2. apríla 2014

·   Firma hľadá upratovačku v Ivanke pri Dunaji. Upratuje sa pondelok – piatok od 7.00 do 9.00 hod. Bližšie informácie na tel. č. 090 2942 495.

 

28. marca 2014

·   Obec Ivanka pri Dunaji oznamuje všetkým občanom, že na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva podľa §12 ods.2 zákona č.355/2007 Z.z. bude v obci v mesiaci apríl prebiehať celoplošná deratizácia. Deratizačné návnady sa budú predávať v budove obecného úradu v od 2.4.2014 až do 5.5.2014 v dňoch:
Pondelok    1400 – 1800
Streda           800 – 1200                
Piatok           800 – 1200
Sobota         800 - 1200

Cena balenia deratizačných nástrah pre jednu domácnosť predstavuje 1,20 €.  

 

27. marca 2014

·   Spoločnosť Hispa SK s.r.o., prevádzka Capital so sídlom v Ivanke pri Dunaji, ponúka zamestnanie na pracovné pozície:

- Pracovník telemarketingu , Obchodný referent

- Obchodný zástupca

- Skladník , skladový manipult

Životopisy posielať na mailovú adresu: komora_capital@borioca.sk, tel. kontakt: 0905 644 397

 

21. marca 2014

·   Vážení občania, v súvislosti s realizovaním aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce vás žiadame o účasť na dotazníkovom prieskume.
Tvorba dokumentu je v spolupráci s UK v Bratislave PF Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny.
Dotazník je umiestnený v hlavnej časti na našej oficiálnej webovej stránke obce www.ivankapridunaji.sk, je anonymný.

 

14. marca 2014

·   MUDr. Gabriela Poláková oznamuje svojim pacientom  zmenu ordinačných hodín:

 

Pondelok

13,00 – 17,00 hod.

Utorok

8,00 – 12,00 hod.

Streda

8,00 – 12,00 hod.

8,30 – 10,00 hod. lekárska posudková komisia

Štvrtok

12,30 – 16,00 hod.

Piatok

8,00 – 12,00 hod.

 

7. februára 2014

·   Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci  upozorňuje  všetkých účastníkov cestnej premávky a to najmä s prihliadnutím na účastníkov cestnej premávky – chodcov  na účinnosť novely zákona o cestnej premávke. Od začiatku kalendárneho roka 2014 majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci. Vyzývame preto všetkých občanov, aby v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych si zabezpečili reflexné prvky pre všetkých členov domácnosti a dbali na to, aby nimi boli vždy dôsledne označení.
Toto reflexné označenie Vám zaručí byť videný nielen za zníženej viditeľnosti, ale aj v upršanom a hmlistom počasí. Reflexné prvky je možné zakúpiť v rôznych predajniach napr. v hypermarketoch, v papiernictvách, v obchodoch so športovými potrebami či elektronikou. V prípade, že by ste sa ako chodci vo vlastnom záujme za zníženej viditeľnosti počas pohybu po vozovke v obci alebo mimo nej reflexnými prvkami nechránili, hrozí Vám v zmysle už spomínanej novely bloková pokuta až do výšky 100,- eur.
Prispejte k Vašej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania polície, ktorými zvýšite svoju bezpečnosť pri pohybe na cestnej komunikácii.

 

22. januára 2014

·   Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji znovu upozorňuje občanov, aby vzhľadom na časté prípady podvodov a krádeží, nepúšťali do svojich domovov cudzie osoby, nedávali im žiadne peniaze, ani s nimi nekomunikovali. Pohybujú sa po obci pod zámienkou predaja tovaru, riešenia bezpečnosti a boja proti kriminalite, oznámenia o výhre a mnohými inými, pre dôveryhodnosť uvádzajú spoluprácu s inými obyvateľmi obce.  V prípade pohybu podozrivých osôb treba zapísať ŠPZ auta a volať políciu – Obvodné oddelenie Policajného zboru Bernolákovo so sídlom na Trnavskej ul.č.1 v Bernolákove, pod ktoré patrí aj obec Ivanka pri Dunaji. Telefonický kontakt: 0961533805, v čase neprítomnosti je možné kontaktovať políciu na tel. č.158.

 

 

9. decembra 2013

·    Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, detašované  pracovisko Senec oznamuje, že bude presťahovaný na Trnavskú ulicu č.1, Senec (budova vedľa predajne LIDL v Senci), od 20.12.2013.
Nová adresa:

ÚPSVaR Pezinok, pracovisko Senec

Trnavská 1

903 01 Senec

Všetky telefónne čísla ostávajú nezmenené.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staršie

·   V Informačnom centre, na Moyzesovej 38/A si môžete zakúpiť rôzne informačné a propagačné materiály a publikácie nielen o našej obci ale aj knihy pre rozšírenie okruhu informácií o Slovensku.

 

·   Oznamujeme občanom, že v Informačnom centre na Námestí sv. Rozálie je ešte stále možnosť zakúpiť si publikáciu o obci "Ivanka pri Dunaji v plynutí času" a dva tituly DVD "Ivanka v plynutí času"  a "Prelet nad Ivankou".

 

·   Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji znovu upozorňuje občanov, aby vzhľadom na časté prípady podvodov a krádeží, nepúšťali do svojich domovov cudzie osoby, nedávali im žiadne peniaze, ani s nimi nekomunikovali. Pohybujú sa po obci pod zámienkou predaja tovaru, výmeny slovenských korún za euro, oznámenia o výhre a mnohými inými, pre dôveryhodnosť uvádzajú spoluprácu s inými obyvateľmi obce.  V prípade pohybu podozrivých osôb treba zapísať ŠPZ auta a volať políciu – Dunajská Lužná  tel. číslo 45980914.

 

·    Záujemcovia o členstvo v dobrovoľnom hasičskom zbore v Ivanke pri Dunaji majú možnosť prihlásiť sa na Obecnom úrade, Štefánikova 12 u p. prednostu alebo na tel. č. 02/45943301.

 

·   Seniori, pozor na podvodníkov! Vzhľadom na trestnú činnosť páchanú na senioroch, by Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci chcelo upozorniť starších občanov, aby boli najmä v tomto období ostražití:

-          neotvárajte dvere bez toho, aby ste sa presvedčili, kto stojí za nimi,

-          neverte osobám, ktoré sa vydávajú za pracovníkov mestských úradov, poisťovní, elektrární, plynární a pod., ktorí Vám chcú vrátiť preplatok s tým, že nemajú vydať z bankovky vyššej nominálnej hodnoty a už vôbec ich nevpúšťajte do bytu.

Ak sa stretnete s takýmto alebo obdobným prípadom, ihneď kontaktujte políciu na bezplatné č. 158.

 

·   Vyzývame občanov, aby v zmysle VZN č.1/2008  čl. 5  zamedzili voľnému pohybu psov po obci. Pri nedodržaní predpisov môže obec uložiť sankcie v zmysle platných právnych predpisov a túlavé psy budú odchytené okresným šarhom.

 

·   Žiadame občanov, aby v dňoch vývozu domového odpadu teda hlavne v stredu a vo štvrtok neparkovali na verejných komunikáciách predovšetkým v užších uličkách aby  tak umožnili prejsť vozidlu na vývoz odpadu. V prípade, že nebude možný prejazd vozidla, domový odpad z týchto ulíc nebude vyvezený.

 

·   Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji oznamujeme občanom, že od 1.apríla 2011 je zriadené Obvodné oddelenie Policajného zboru Bernolákovo so sídlom na Trnavskej ul.č.1 v Bernolákove, pod ktoré patrí aj obec Ivanka pri Dunaji. Telefonický kontakt: 0961533805, v čase neprítomnosti je možné kontaktovať políciu na tel. č.158 alebo 0964523155 – operačné stredisko ORPZ, e-mail : oopezbernolakovo@minv.sk.

 

 

 

 

 

 

 p