Vážení občania,..-,
pripravili sme pre vás túto žiadanú funkcionalitu našej webovej stránky aj na základe neanonymných a konštruktívnych pripomienok občanov.
Textovú formu obsahu sme uprednostnili pred zvukovou z dôvodov: veľkosti prenášaného súboru a možnosti tlače. 

Aktuálne  hlásenia obecného rozhlasu: 

ponuka práce, dátum prvého hlásenia

 

4. novembra 2016

·     Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 8.11.2016 v čase od 08:30 hod. do 16:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
Moyzesova č. 40/D2, 40/D3
Nám. sv. Rozálie č. 10, 12, 14, 2 , 2/VE, 4, 4/VE, 8, 8/VE
Štefánikova č. 15, 15/ZA, 16, 19/D1, 19/D2, 21

 

21. októbra 2016

·   MUDr. Poláková oznamuje svojim pacientom, že od 24.10.2016 do 29.10.2016 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. V súrnych prípadoch ju zastupuje MUDr. Zoja Lysáková v Bernolákove, zdravotné stredisko, Poštová 59, tel.č: 02/45 993 430,
ordinačné hodiny: 
pondelok: 12,00 – 15,30 hod.,
utorok: 8,00 – 12,00 hod.,
streda: 8,00 – 11,30 hod.,
štvrtok, piatok: 8,00 – 12,00 hod.

 

·     Firma AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. opakovane žiada občanov, aby nádoby k vývozu komunálneho odpadu a všetkých jeho triedených zložiek vykladali v deň vývozu od 06.00hod. rannej poprípade už v predvečer vývozu.
Mnohí z občanov nemajú načas vyložené nádoby k vývozu komunálneho odpadu a osádky vyvážajúcej firmy sa musia opätovne otáčať, aby zobrali a vysypali všetky nádoby, ktoré občania vykladajú po prejdení ulíc osádkou, čo vedie zbytočne k zvýšeným nákladom obce ako aj ich firmu.
Firma AVE SK ďakuje  občanom za pochopenie.

 

·     PROOVO farma Bernolákovo bude predávať od 24.10.2016 sliepky po prvej znáške, cena za kus 2,- €. Predaj sa uskutoční v čase od 8.00 do 14.00 hod.

 

·    Pozývame vás na ďalšie predstavenie Víkendovej kaviarne s tančiarňou dňa 28. októbra 2016 o 19.00 hod. v Matičnom dome. Hosťom kaviarne bude country skupina PERZEUS. Vstupenky v hodnote 7.- € si môžete zakúpiť v predpredaji na Obecnom úrade – na matrike a v Informačnom centre. Tešíme sa na stretnutie s vami.

 

19. októbra 2016

·     INSPIRO Park oddychu pozýva všetkých občanov na pestrý program pri príležitosti osláv 2. výročia v sobotu 22.10.2016 za akéhokoľvek počasia.
od 15:00 vyrezávame tekvice,
od 16:30 je pripravená HALLOWEEN DISCO pre deti,
od 17:30 začína krásny koncert speváčky JANAIS
od 18:30 tmu rozžiari ohňová šou v podaní Black Evils.
Vstupné je pre všetkých zdarma, výborné občerstvenie pripravené a vstup v maske je vítaný.
Srdečne sa na všetkých tešíme.

 

 ·    Futbalový klub v Ivanke pri Dunaji vás pozýva na futbalové zápasy :

v sobotu 22.10.2016

- bude hrať dorast o 14.15 hod. s družstvom - Borinka

v nedeľu 23.10.2016

- budú hrať muži o 15.00 hod.   s družstvom –  Rača

 

·     Oznamujeme občanom, že zber elektroodpadu bude v piatok 21.októbra, nahlásiť je treba do piatka do 10,00 hod. na Obecnom úrade na t.č.02/45943301.

 

·     Obec Ivanka pri Dunaji vydáva PRÍSNY ZÁKAZ kladenia akéhokoľvek odpadu do lokality bývalej farmy Prucké. V prípade porušenia zákazu bude uložená pokuta v zmysle platných právnych predpisov.

 

·      Spoločnosť Metro Cash&Carry SR s.r.o.  v Ivanke pri Dunaji ponúka voľné pracovné miesta na pozície:

-          Asistent predaja (oddelenia mlieko, ovocie/zelenina, nápoje, non food)

-          PickerAsistent prípravy tovaru na rozvoz

-          Zástupca vedúceho oddelenia

-          Skladový operátor

-          Pokladník

V prípade záujmu a pre bližšie informácie sa môžete obrátiť v pracovných dňoch na personálne oddelenie veľkoobchodu.

 

17. októbra 2016

·     Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 21.10.2016 v čase od 08:30 hod. do 15:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Dunajská č. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 3, 4, 5, 5/VE, 6, 7, 8, 9

Sadová č. 19, 21, 23

 

·   Oznamujeme občanom, že zber odpadu do veľkoobjemových kontajnerov bude v piatok a v sobotu 21. - 22.10.2016.
Kontajnery budú rozmiestnené nasledovne:

• piatok 21.10. (cca 12.00 -18.00 hod.) na Námestí padlých hrdinov, pred Zdravotným strediskom, na Sadovej a Komenského ulici;

• sobota 22.10. (cca 8.00 – 14.00 hod.) na Námestí padlých hrdinov, pred Zdravotným strediskom, na Štúrovej a Hurbanovej ulici.

Do kontajnerov sa môže ukladať nábytok rozložený na dosky a diely tak, aby zaberal čo najmenší priestor. Do kontajnerov nie je dovolené ukladať biologicky rozložiteľný odpad (lístie, drevo, papier a pod.), nebezpečný odpad (chemické farbivá, rozpúšťadlá, laky, moridlá, kyseliny, ťažké kovy, pneumatiky, autobatérie, žiarivky a podobne)!

Počas zberu budú zberné miesta strážené SBS. Pracovníkom SBS sa občan musí preukázať občianskym preukazom a dokladom o zaplatení poplatku za zber a likvidáciu odpadu na rok 2016. Kto sa dokladmi nepreukáže, nebude môcť uložiť odpad do kontajnerov. O kópiu dokladu o zaplatení, v prípade jeho straty, možno požiadať na OCÚ (p. Pevná).

 

11. októbra 2016

·    Súkromná bezpečnostná služba prijme strážnika  do skladu veľkoobchodu METRO na trvalý pracovný pomer, skrátený pracovný pomer, alebo na dohodu. Práca vhodná  pre muža, ženu aj dôchodcu. Podmienkou je platný preukaz odbornej spôsobilosti. Bližšie informácie na tel. čísle 0910 835 292.

 

·      Našiel sa pes -  weimarský stavač, majiteľ sa môže informovať u Obecnej polície v Bernolákove.

 

6. októbra 2016

·     Firma United Industries a.s., Nádražná 36, Ivanka pri Dunaji bude mať od 1.1.2017 voľné pracovné miesto pre chyžnú- upratovačku a vrátnika - informátora na trvalý pracovný pomer. Záujemcovia sa môžu bližšie  informovať na telefónnom čísle 0911 120 183 u p. Labudovej v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.

 

·     Stratila sa značka na motorové vozidlo, prosíme poctivého nálezcu, aby nález oznámil na Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji.

 

30. septembra 2016

·   Obec Ivanka pri Dunaji oznamuje všetkým občanom, že v obci v mesiaci október  bude prebiehať celoplošná deratizácia. Deratizačné návnady sa budú predávať v budove obecného úradu v od 1.10.2016 až 31.10.2016 v dňoch:
Pondelok     1400 – 1800
Streda           800 – 1200                
Piatok           800 – 1200
Sobota          800 - 1200

Cena balenia deratizačných nástrah pre jednu domácnosť predstavuje 1,00 €.  

Konkrétne dátumy sú 1., 3., 5., 7., 8., 10., 12., 14., 15., 17., 19., 21., 22., 24., 26., 28., 29., 31

 

27. septembra 2016

·    Oznamujeme občanom, že vzhľadom na opakujúce sa požiare je prísny zákaz kladenia akéhokoľvek odpadu do lokality bývalej farmy Prucké. V prípade porušenia zákazu bude uložená pokuta v zmysle platných právnych predpisov.

 

·     nedeľu sa našli hodinky pri cintoríne, majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade.

 

21. septembra 2016

·     Obec Ivanka pri Dunaji  prijme do pracovného pomeru kvalifikovanú opatrovateľku v domácnosti na zastupovanie počas pracovnej neschopnosti. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v stránkových dňoch na obecnom úrade – sociálny referát, tel. kontakt 02/45 943 301, kl.11.

 

30. augusta 2016

·     Firma AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. žiada občanov, aby nádoby k vývozu komunálneho odpadu a všetkých jeho triedených zložiek vykladali v deň vývozu od 06.00hod. rannej, poprípade už v predvečer vývozu.
Mnohí z občanov nemajú načas vyložené nádoby k vývozu komunálneho odpadu a osádky vyvážajúcej firmy sa musia opätovne otáčať, aby zobrali a vysypali všetky nádoby, ktoré občania vykladajú po prejdení ulíc osádkou, čo vedie zbytočne k zvýšeným nákladom obce ako aj pre ich firmu.
Firma AVE SK ďakuje  občanom za pochopenie.

 

28. júna 2016

·     Štatistický úrad SR oznamuje obyvateľom obce, že Slovenská republika sa zapojila do realizácie zisťovania o vzdelávaní dospelých (AES 2016), ktoré v tomto roku prebieha v členských štátoch Európskej únie na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 1175/2014 z 30. októbra 2014.
Zisťovanie sa uskutoční aj v našej obci - od 1. júla do 30. novembra 2016.
V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania obyvatelia poskytnú, budú použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za ochranu získaných dôverných údajov zodpovedá v plnej miere Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorý bude zverejňovať štatistické informácie z tohto zisťovania výlučne v anonymizovanej forme bez možnosti identifikácie respondenta.
Výstupy zo zisťovania budú kľúčovým zdrojom údajov o úrovni vzdelanosti obyvateľstva a o faktoroch ovplyvňujúcich celoživotné vzdelávanie v krajinách EÚ. Budú zároveň predstavovať významný zdroj údajov a informácií potrebných pre medzinárodné porovnávanie a na analýzy stavu vo vzdelaní populácie na Slovensku.

 

10. júna 2016

·   Upozorňujeme občanov, že v zmysle platných právnych predpisov je zakázané páliť akýkoľvek druh odpadu, v opačnom prípade bude udelená sankcia.

 

10. februára 2016

·   Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Pezinku, vnútorný odbor, skupina prevencie, Šenkvická ul. 14, 902 01 Pezinok upozorňuje vzhľadom na opakujúce sa prípady páchania trestnej činnosti na senioroch, aby boli najmä v tomto období ostražití a dávali si pozor:

-         ak Vám niekto zavolá domov a predstaví sa ako Váš príbuzný – syn, dcéra alebo vnuk a žiada Vás o finančnú pomoc s tým, že pošle pre peniaze kamaráta, či kamarátku, kontaktujte ihneď políciu,

-         ak Vás niekto v tomto období doma navštívi s tým, že Vám prišiel osobne vrátiť „vratky“ za plyn, taktiež ihneď kontaktujte políciu.

Môžete sa stať obeťou podvodníka, ktorý sa v telefóne vydáva za Vášho príbuzného s cieľom  vylákať od Vás  peniaze. Podvodníci využívajú rôzne zámienky na to, aby Vás mohli obrať o Vaše peniaze, môžu sa vydávať aj za pracovníkov rôznych inštitúcií (elektrárne, plynárne, sociálna poisťovňa, atď.). V žiadnom prípade neznámym osobám svoje peniaze nedávajte, ale ihneď kontaktujte políciu na bezplatnom čísle 158!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staršie

·   Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci  upozorňuje  všetkých účastníkov cestnej premávky a to najmä s prihliadnutím na účastníkov cestnej premávky – chodcov  na účinnosť novely zákona o cestnej premávke. Od začiatku kalendárneho roka 2014 majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci. Vyzývame preto všetkých občanov, aby v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych si zabezpečili reflexné prvky pre všetkých členov domácnosti a dbali na to, aby nimi boli vždy dôsledne označení.
Toto reflexné označenie Vám zaručí byť videný nielen za zníženej viditeľnosti, ale aj v upršanom a hmlistom počasí. Reflexné prvky je možné zakúpiť v rôznych predajniach napr. v hypermarketoch, v papiernictvách, v obchodoch so športovými potrebami či elektronikou. V prípade, že by ste sa ako chodci vo vlastnom záujme za zníženej viditeľnosti počas pohybu po vozovke v obci alebo mimo nej reflexnými prvkami nechránili, hrozí Vám v zmysle už spomínanej novely bloková pokuta až do výšky 100,- eur.
Prispejte k Vašej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania polície, ktorými zvýšite svoju bezpečnosť pri pohybe na cestnej komunikácii.

 

·   Upozorňujeme občanov, že v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi ako aj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Ivanka pri Dunaji o čistote je zákaz pálenia odpadu. Pripomíname, že je zahájený zvoz biologického odpadu a drevný odpad sa odkladá na zberný dvor obce za ihriskom na Vajnorskej ulici v sobotu od 9,00 do 12,00 hod.

 

·   Zber elektronického odpadu v obci Ivanka pri Dunaji v roku 2014 – ZMENA !!!
Oznamujeme, že dlhoročný odberateľ elektronického odpadu z našej obce zmenil systém zberu. Občan, ktorý má záujem o odvoz elektronického odpadu, môže počas celého roku využívať službu poskytovanú prostredníctvom internetovej stránky: www.nahlasodpad.sk.
Na uvedenej internetovej adrese je zverejnený formulár, ktorý občan vyplní a odošle na priloženú e-mailovú adresu. Firma ho osloví a dohodne si s ním termín odvozu z dvora (tak ako doteraz).
Občania, ktorí nemajú prístup na internet môžu o vyplnenie formulára požiadať Obecný úrad Ivanka pri Dunaji (osobne, telefonicky, písomne).
Kontakt: Obecný úrad Ivanka  pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji, telefón: 02/45943301
Zároveň s poľutovaním oznamujeme, že z technických dôvodov sa nebude vykonávať zber elektronického odpadu na zbernom dvore na Nádražnej ulici, o ktorom sme Vás informovali v Ivanských novinkách a na obecných výveskách.

 

·   V Informačnom centre, na Moyzesovej 38/A si môžete zakúpiť rôzne informačné a propagačné materiály a publikácie nielen o našej obci ale aj knihy pre rozšírenie okruhu informácií o Slovensku.

 

·   Oznamujeme občanom, že v Informačnom centre na Námestí sv. Rozálie je ešte stále možnosť zakúpiť si publikáciu o obci "Ivanka pri Dunaji v plynutí času" a dva tituly DVD "Ivanka v plynutí času"  a "Prelet nad Ivankou".

 

·   Vyzývame občanov, aby v zmysle VZN č.1/2008  čl. 5  zamedzili voľnému pohybu psov po obci. Pri nedodržaní predpisov môže obec uložiť sankcie v zmysle platných právnych predpisov a túlavé psy budú odchytené okresným šarhom.

 

·   Žiadame občanov, aby v dňoch vývozu domového odpadu teda hlavne v stredu a vo štvrtok neparkovali na verejných komunikáciách predovšetkým v užších uličkách aby  tak umožnili prejsť vozidlu na vývoz odpadu. V prípade, že nebude možný prejazd vozidla, domový odpad z týchto ulíc nebude vyvezený.

 

·   Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji oznamujeme občanom, že od 1.apríla 2011 je zriadené Obvodné oddelenie Policajného zboru Bernolákovo so sídlom na Trnavskej ul.č.1 v Bernolákove, pod ktoré patrí aj obec Ivanka pri Dunaji. Telefonický kontakt: 0961533805, v čase neprítomnosti je možné kontaktovať políciu na tel. č.158 alebo 0964523155 – operačné stredisko ORPZ, e-mail : oopezbernolakovo@minv.sk.

 

 

 

 

 

 

 p