Vážení občania,..-,
pripravili sme pre vás túto žiadanú funkcionalitu našej webovej stránky aj na základe neanonymných a konštruktívnych pripomienok občanov.
Textovú formu obsahu sme uprednostnili pred zvukovou z dôvodov: veľkosti prenášaného súboru a možnosti tlače. 

Aktuálne  hlásenia obecného rozhlasu: 

ponuka práce, dátum prvého hlásenia

 

26. júla 2014

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom a žiaľom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že ich vo veku 74 rokov navždy opustil drahý otec, brat, a strýko Ing. Július matta z Ružovej ulice. Posledná rozlúčka s drahým zosnulým bude v pondelok 28.7.2014 o 17,00 hod. na miestnom cintoríne v Ivanke pri Dunaji.  

Obecný úrad touto cestou vyjadruje smútiacej rodine úprimnú sústrasť.

 

 

23. júla 2014

·   Firma HYDFA bude zajtra 24.7.2014 na pravidelnom štvrtkovom trhu na Námestí padlých hrdinov ponúkať na predaj čerstvé chladené kurčatá od 9.30 hod.

 

·   Reštaurácia u Piškotta oznamuje, že bude zatvorená v dňoch 28.7.2014 až 10.8.2014 z dôvodu čerpania dovolenky. Opätovne bude otvorené od 11.8.2014.

 

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že ich vo veku 85 rokov navždy opustila drahá sestra, krstná mama a teta Zuzana vlčáková rod. Hudáková z Komenského ulice. Posledná rozlúčka s drahou zosnulou bude vo štvrtok 24.7.2014 o 16,00 hod. na miestnom cintoríne v Ivanke pri Dunaji.  

Obecný úrad touto cestou vyjadruje smútiacej rodine úprimnú sústrasť.

 

22. júla 2014

·   Firma JARDO, bývalá firma SAGI bude vykupovať noviny, časopisy a knihy bez textilných obalov viazaných v balíkoch, nie v kartónoch alebo igelitkách. Občanom ponúka za odovzdaný papier hygienické vreckovky, toaletný papier a kuchynské rolky dňa 26.7.2014 v sobotu od 9,00 do 11.00 hod. na Námestí padlých hrdinov.

 

·   Včera sa na jazere Štrkovka stratila fenka nemeckého ovčiaka, je čiernopálenej farby, útlejšej postavy, je čipovaná, v pravom uchu má tetovanie. Počúva na meno Nela. Akékoľvek informácie o nej prosíme oznámiť na tel.č. 0905 517 265.

 

21. júla 2014

·   Firma Brand - opravovňa dáždnikov ponúka brúsenie nožov, nožníc  vinohradníckych, manikúrových, brúsenie mlynčekov na mäso, makových mlynčekov (mlynčeky je nutné doniesť kompletne) a ďalšieho náradia ako záhradníckych nožníc a nožov do kosačiek na trávu. Tieto služby bude poskytovať na počkanie na Nám. padlých hrdinov dňa 24.7.2014 od 8.00 do 13.00 hod. na Námestí padlých hrdinov.

 

·   Našla sa fenka kríženca kokršpaniela, má modrý plátenný obojok. Majiteľ sa môže informovať na čísle 0905 299 605.

 

·   ZSE oznamuje, že do 27. júla 2014 budú pracovníci vykonávať odpočet elektromerov na uliciach:  Matičná, Trenčianska, Olšinová, Železničiarska, Muškátová, Hlboká, Vajnorská, Pluhová, Veterná, Hurbanova, Holého, Cintorínska, Škultétyho, Štúrova, Slnečná, Zelená, Palárikova, Partizánska, Pekná, Nová, Pri pálenici, Ružová, Kalinčiakova, Puškinova.

 

16. júla 2014

·   Kapustáreň Bernolákovo na Seneckej ceste ponúka na predaj uhorky nakladačky, otvorené je v pracovných dňoch pondelok až piatok od 6.00 do 17.00 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.

 

·   Pri obchode Naša SAMOŠKA sa našla peňaženka, majiteľ sa môže informovať na Obecnom úrade.

 

14. júla 2014

·   Reštaurácia „U PIŠKOTA“ Nádražná ul.č.39 v Ivanke pri Dunaji prijme na dohodu o pracovnej činnosti umývačku riadu. Záujemcovia sa môžu informovať na t.č. 0903 746 512, alebo priamo v prevádzke.

 

·   Predajňa rybárskych potrieb prijme brigádnika môže byť študent, prípadne dôchodca so znalosťami rybárstva. Informovať sa môžete na tel.č.0903 910 455, alebo priamo v prevádzke.

 

·   Dňa 17.7.2014 tj. vo štvrtok bude znovuotvorená Pafárska reštaurácia na Palárikovej ul.č.6. Ponúka denné menu, organizovanie svadieb, karov, rodinných osláv, promócií. V prípade pekného počasia sa každú sobotu bude konať grilovačka a varenie gulášu.

 

2. júla 2014

·   Slovak Lines, a.s. si Vás dovoľuje informovať, že pokiaľ máte k súčasne platným cestovným poriadkom nejaké požiadavky resp. pripomienky, aby ste tieto zaslali do termínu 10.8.2014 mailom na adresu jmartinovic@slovaklines.sk. Požiadavky zaslané po tomto termíne nebudú môcť zadeliť k prehodnoteniu k celoštátnym zmenám cestovných poriadkov.

 

·   V areáli Excalibur pubu a LaPalomy je každý štvrtok, piatok, sobotu a nedeľu novootvorený letný bar s grilom na terase. V ponuke sú pečené ryby, šaláty a grilované špeciality. Ponuku dopĺňa široký výber nápojov.

 

·   Upozorňujeme občanov, že na úradnej tabuli obce  je zverejnená vyhláška Okresného úradu SENEC, katastrálneho odboru na záverečné pripomienkovanie návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim v katastrálnom území Farná v obci Ivanka pri Dunaji. Cieľom akcie je aktualizácia a doplnenie vlastníkov nehnuteľností, ktorí doteraz neboli zapísaní na liste vlastníctva najčastejšie z dôvodu nezapísania dedičského rozhodnutia, alebo  neuskutočnenia dedičského konania. Upozorňujeme občanov, aby sa  vo vlastnom záujme informovali na Obecnom úrade, pretože po ukončení tejto akcie prejdú vlastnícke podiely nezistených vlastníkov do vlastníctva Slovenského pozemkového fondu.  

 

1. júla 2014

·   MUDr. Radka Tvrdoňová oznamuje, že bude mať dovolenku v týchto dňoch: 21.7.2014 do 8.8.2014. Zastupovať ju bude MUDr. Mišíková Slávka, Babyclinic  v jej ordinačných hodinách.

 

·   MUDr.  Slávka Mišíková - Babyclinic s.r.o.  oznamuje, že bude mať dovolenku : od 11.8. do 22.8. 2014, zastupuje ju MUDr. Tvrdoňová v jej ordinačných hodinách.

 

25. júna 2014

·   Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji oznamuje občanom, že rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti a daň za psa sa vydávajú od pondelka 16.6.2014 a občania si ich môžu vyzdvihnúť do 18.7.2014 a uhradiť v stránkových dňoch na Obecnom úrade.

 

24. júna 2014

·   Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že dňa 05. 06. 2014 navrhovateľ Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava predložil podľa § 18 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Diaľnica D4 Bratislava Ivanka sever - Rača“ a „Diaľnica D4 Bratislava Jarovce - Ivanka sever“ vypracované podľa prílohy č. 8a zákona.

Príslušný orgán vydá do 15 dní od doručenia oznámenia vyjadrenie podľa § 18 ods. 4 zákona o tom, či uvedená zmena navrhovanej činnosti môže mať podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie a bude predmetom povinného posudzovania vplyvov podľa zákona.

Stanoviská verejnosti je možné zasielať na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Odbor environmentálneho posudzovania

Námestie Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava

fax: 02/60 20 16 76

 

Adresy zverejnenia na internete sú :

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d4-bratislava-ivanka-sever-raca

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/dialnica-d4-bratislava-jarovce-ivanka-sever

 

20. júna 2014

·   Miestna knižnica oznamuje občanom, že počas letných mesiacov júl a august bude otvorené iba v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod.

 

19. júna 2014

·   Dnes 19.6.2014 sa pred potravinami CENT našiel náramok zo žltého kovu. Majiteľ sa môže informovať na obecnom úrade.

 

5. mája 2014

·   Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji na základe Krajského riaditeľstva policajného zboru znovu upozorňuje občanov, aby vzhľadom na časté prípady podvodov a krádeží, nepúšťali do svojich domovov cudzie osoby, nedávali im žiadne peniaze, ani s nimi nekomunikovali. Pohybujú sa po obci pod zámienkou predaja tovaru, riešenia bezpečnosti a boja proti kriminalite, oznámenia o výhre a mnohými inými, pre dôveryhodnosť uvádzajú spoluprácu s inými obyvateľmi obce.  V prípade pohybu podozrivých osôb treba zapísať ŠPZ auta a volať políciu – Obvodné oddelenie Policajného zboru Bernolákovo so sídlom na Trnavskej ul.č.1 v Bernolákove, pod ktoré patrí aj obec Ivanka pri Dunaji. Telefonický kontakt: 0961533805, v čase neprítomnosti je možné kontaktovať políciu na tel. č.158.

 

2. mája 2014

·     VÝZVA

Vyzývame občanov, aby do vriec na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, ktorý je spoločnosťou JUMEKO odvážaný  z domácností  každý týždeň,  ukladali iba materiál určený VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝM NARIADENÍM Č. 6/2013 OBCE IVANKA PRI DUNAJI O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI.

Do vriec sa môžu ukladať: kvety, tráva, lístie, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol a drobný drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov s hrúbkou dreva najviac  0,5 cm a dĺžkou najviac 10 cm .

Do vriec sa nemôžu ukladať: kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma (tzv. domáce zakáľačky), drobný stavebný odpad  a pod.

Zároveň pripomíname, aby v zmysle citovaného VZN, občania vrecia s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad neuzatvárali (nezaväzovali).

Nerešpektovanie VZN môže byť sankcionované peňažnou pokutou alebo ukončením vývozu biologicky rozložiteľného odpadu z nehnuteľnosti.  

 

11. apríla 2014

·   Zber elektronického odpadu v obci Ivanka pri Dunaji v roku 2014 – ZMENA !!!
Oznamujeme, že dlhoročný odberateľ elektronického odpadu z našej obce zmenil systém zberu. Občan, ktorý má záujem o odvoz elektronického odpadu, môže počas celého roku využívať službu poskytovanú prostredníctvom internetovej stránky: www.nahlasodpad.sk.
Na uvedenej internetovej adrese je zverejnený formulár, ktorý občan vyplní a odošle na priloženú e-mailovú adresu. Firma ho osloví a dohodne si s ním termín odvozu z dvora (tak ako doteraz).
Občania, ktorí nemajú prístup na internet môžu o vyplnenie formulára požiadať Obecný úrad Ivanka pri Dunaji (osobne, telefonicky, písomne).
Kontakt: Obecný úrad Ivanka  pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji, telefón: 02/45943301
Zároveň s poľutovaním oznamujeme, že z technických dôvodov sa nebude vykonávať zber elektronického odpadu na zbernom dvore na Nádražnej ulici, o ktorom sme Vás informovali v Ivanských novinkách a na obecných výveskách.

 

21. marca 2014

·   Vážení občania, v súvislosti s realizovaním aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce vás žiadame o účasť na dotazníkovom prieskume.
Tvorba dokumentu je v spolupráci s UK v Bratislave PF Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny.
Dotazník je umiestnený v hlavnej časti na našej oficiálnej webovej stránke obce www.ivankapridunaji.sk, je anonymný.

 

7. februára 2014

·   Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci  upozorňuje  všetkých účastníkov cestnej premávky a to najmä s prihliadnutím na účastníkov cestnej premávky – chodcov  na účinnosť novely zákona o cestnej premávke. Od začiatku kalendárneho roka 2014 majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci. Vyzývame preto všetkých občanov, aby v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych si zabezpečili reflexné prvky pre všetkých členov domácnosti a dbali na to, aby nimi boli vždy dôsledne označení.
Toto reflexné označenie Vám zaručí byť videný nielen za zníženej viditeľnosti, ale aj v upršanom a hmlistom počasí. Reflexné prvky je možné zakúpiť v rôznych predajniach napr. v hypermarketoch, v papiernictvách, v obchodoch so športovými potrebami či elektronikou. V prípade, že by ste sa ako chodci vo vlastnom záujme za zníženej viditeľnosti počas pohybu po vozovke v obci alebo mimo nej reflexnými prvkami nechránili, hrozí Vám v zmysle už spomínanej novely bloková pokuta až do výšky 100,- eur.
Prispejte k Vašej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania polície, ktorými zvýšite svoju bezpečnosť pri pohybe na cestnej komunikácii.

 

9. decembra 2013

·    Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, detašované  pracovisko Senec oznamuje, že bude presťahovaný na Trnavskú ulicu č.1, Senec (budova vedľa predajne LIDL v Senci), od 20.12.2013.
Nová adresa:

ÚPSVaR Pezinok, pracovisko Senec

Trnavská 1

903 01 Senec

Všetky telefónne čísla ostávajú nezmenené.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staršie

·   V Informačnom centre, na Moyzesovej 38/A si môžete zakúpiť rôzne informačné a propagačné materiály a publikácie nielen o našej obci ale aj knihy pre rozšírenie okruhu informácií o Slovensku.

 

·   Oznamujeme občanom, že v Informačnom centre na Námestí sv. Rozálie je ešte stále možnosť zakúpiť si publikáciu o obci "Ivanka pri Dunaji v plynutí času" a dva tituly DVD "Ivanka v plynutí času"  a "Prelet nad Ivankou".

 

·   Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji znovu upozorňuje občanov, aby vzhľadom na časté prípady podvodov a krádeží, nepúšťali do svojich domovov cudzie osoby, nedávali im žiadne peniaze, ani s nimi nekomunikovali. Pohybujú sa po obci pod zámienkou predaja tovaru, výmeny slovenských korún za euro, oznámenia o výhre a mnohými inými, pre dôveryhodnosť uvádzajú spoluprácu s inými obyvateľmi obce.  V prípade pohybu podozrivých osôb treba zapísať ŠPZ auta a volať políciu – Dunajská Lužná  tel. číslo 45980914.

 

·    Záujemcovia o členstvo v dobrovoľnom hasičskom zbore v Ivanke pri Dunaji majú možnosť prihlásiť sa na Obecnom úrade, Štefánikova 12 u p. prednostu alebo na tel. č. 02/45943301.

 

·   Seniori, pozor na podvodníkov! Vzhľadom na trestnú činnosť páchanú na senioroch, by Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci chcelo upozorniť starších občanov, aby boli najmä v tomto období ostražití:

-          neotvárajte dvere bez toho, aby ste sa presvedčili, kto stojí za nimi,

-          neverte osobám, ktoré sa vydávajú za pracovníkov mestských úradov, poisťovní, elektrární, plynární a pod., ktorí Vám chcú vrátiť preplatok s tým, že nemajú vydať z bankovky vyššej nominálnej hodnoty a už vôbec ich nevpúšťajte do bytu.

Ak sa stretnete s takýmto alebo obdobným prípadom, ihneď kontaktujte políciu na bezplatné č. 158.

 

·   Vyzývame občanov, aby v zmysle VZN č.1/2008  čl. 5  zamedzili voľnému pohybu psov po obci. Pri nedodržaní predpisov môže obec uložiť sankcie v zmysle platných právnych predpisov a túlavé psy budú odchytené okresným šarhom.

 

·   Žiadame občanov, aby v dňoch vývozu domového odpadu teda hlavne v stredu a vo štvrtok neparkovali na verejných komunikáciách predovšetkým v užších uličkách aby  tak umožnili prejsť vozidlu na vývoz odpadu. V prípade, že nebude možný prejazd vozidla, domový odpad z týchto ulíc nebude vyvezený.

 

·   Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji oznamujeme občanom, že od 1.apríla 2011 je zriadené Obvodné oddelenie Policajného zboru Bernolákovo so sídlom na Trnavskej ul.č.1 v Bernolákove, pod ktoré patrí aj obec Ivanka pri Dunaji. Telefonický kontakt: 0961533805, v čase neprítomnosti je možné kontaktovať políciu na tel. č.158 alebo 0964523155 – operačné stredisko ORPZ, e-mail : oopezbernolakovo@minv.sk.

 

 

 

 

 

 

 p