Vážení občania,..-,
pripravili sme pre vás túto žiadanú funkcionalitu našej webovej stránky aj na základe neanonymných a konštruktívnych pripomienok občanov.
Textovú formu obsahu sme uprednostnili pred zvukovou z dôvodov: veľkosti prenášaného súboru a možnosti tlače. 

Aktuálne  hlásenia obecného rozhlasu: 

ponuka práce, dátum prvého hlásenia

 

27. apríla 2015

 

Smútiaca rodina s nesmiernou bolesťou v srdci oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že ju po ťažkej chorobe vo veku nedožitých 55 rokov opustila milovaná matka, dcéra, sestra, neter, švagriná a teta – Mgr. Alexandra voltemarová rod. Blahutiaková z Trenčianskej ulice.

Posledná rozlúčka s drahou zosnulou bude 28. apríla 2015 (utorok) o 14,00 hod. zádušnou svätou omšou v rímskokatolíckom kostole v Ivanke pri Dunaji.

Obecný úrad touto cestou vyjadruje smútiacej rodine úprimnú sústrasť.

 

·   Obec Ivanka pri Dunaji pozýva všetkých športovcov a priaznivcov športu na 3. ročník behu s názvom Ivanska 5 a polka dňa 8.5.2015

Čas podujatia: 10:00 hod. – 13:00 hod.

Prihlasovanie a registrácia:

- on-line do 3.5.2015  na:  na internetovej stránke http://prihlasky.vostpk.sk/index.php?p=race&id=107  (nájdete link na stránke obce)

- vo štvrtok 7.5.2015 od 15.00 do 19.00 hod. v Ivanke pri Dunaji, Informačné centrum na Námestí Sv. Rozálie a,

- v piatok 8.5.2015 od 08.00 do 10.00 hod.v Ivanke pri Dunaji, Osvetová beseda na Námestí Sv. Rozálie.

Upozornenie pre občanov:

Uzávierka a trasa preteku bude nasledovná:

Od 07.00 hod. bude uzavreté Námestie Svätej Rozálie – obe komunikácie od Moyzesovej ulice.

Od 10.00 hod. do 11.00 hod. budú na Námestí Svätej Rozálie prebiehať detské behy.

Od 11.00 hod. do 12.00 hod. bude z Námestia Svätej Rozálie odštartovaný hlavný beh a jeho trasa je:  Štart – nám. Svätej Rozálie, Štefániková ulica, Ružová ulica, smer jazero Štrkovka, okolo jazera Štrkovka, Hviezdoslavova ulica a cieľ je na námestí Svätej Rozálie.

 

Dovoľte, aby sme Vás požiadali o trpezlivosť a o rešpektovanie pokynov organizátorov tejto akcie, ktorí budú zabezpečovať a vykonávať čiastočnú uzávierku ulíc, ktoré vyúsťujú na komunikácie, po ktorých bude prebiehať beh.

 

Zároveň žiadame majiteľov motorových vozidiel, ktorí parkujú na Námestí Svätej Rozálie, aby si svoje motorového vozidlá zaparkovali do dvorov rodinných domov alebo môžu na čas uzávierky využiť parkovanie vo dvore Matičného domu v Ivanke pri Dunaji.

 

Parkovanie účastníkov behu v Ivanke pri Dunaji je možné na Námestí Padlých hrdinov.

 

Ďakujeme za pochopenie, s pozdravom a heslom:

„Všetci do žatvy...!!!

 

·   MsO Slovenský rybársky zväz BA2 - MO Ivanka pri Dunaji organizuje Jarné zahajovacie preteky v love rýb udicou 2015
Preteky dospelí:  - lov rýb na dve udice
Termín podujatia: sobota  - 2.mája 2015 od 700 do 1300hod.
Štartovné : 10.- €  Informácie na tel.č. 0903246141

Preteky deti a mládež / do 15 r./:  lov rýb na jednu udicu
Termín podujatia: nedeľa - 3.mája 2015 od 800 do 1200hod.
Štartovné zdarma   Informácie na tel.č. 0903246141

Miesto konania:         revír 1-0920-1-1 Ivanka pri Dunaji

 

24. apríla 2015

·   Obec Ivanka pri Dunaji pozýva občanov na  mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji, ktoré sa uskutoční dňa 28.04.2015 o 18.00 hodine v Informačnom centre.
PROGRAM:

1.     Otvorenie a schválenie programu rokovania

2.     Prerokovanie stanoviska k pripravovanej stavebnej činnosti spoločnosti Logistic park s r.o

3.     Záver

 

20. apríla 2015

·  Tesco Stores a.s. Ivanka pri Dunaji, príjme študentov na pracovný úväzok Dohoda o brigádnickej práci študenta.
Požiadavky na uchádzača:

-       minimálny vek 18 rokov

-       zodpovednosť

-       komunikatívnosť
Bližšie informácie na tel. čísle: 0911 699 246, alebo osobne na našej prevádzke v Ivanke pri Dunaji, kontaktné osoby: Šimčíková, Fašungová 

 

15. apríla 2015

·   Firma NEONEX s.r.o. so sídlom Senecká cesta 1, Bernolákovo prijme s nástupom ihneď pracovníka na pozíciu zvárač hliníka.
Informácie na tel.č. 02/40204300 alebo priamo v sídle firmy.

 

·   Tempo spol. s r.o.

Hľadá väčší počet pracovníkov na všetky pozície do automobilového priemyslu v Bratislave. Umiestňujeme a zamestnáme aj uchádzačov bez praxe! Podmienkou je minimálne výučný list a chuť pracovať. Zamestnáme i absolventov stredných a vysokých škôl.

Ponúkame: mzdu od 702-1300€/mesiac.

Poskytujeme: ubytovanie, zmluvnú dopravu pre zamestnancov z práce a do práce v bratislavskom kraji.

- poskytujeme príspevok na ubytovanie a na dopravu

- zmenové príplatky

- osobné ohodnotenie do 20%

- tímové ohodnotenie do 10%

- príplatky za nadčas v zmysle Zákonníka práce

- rizikové príplatky do 120€/mes.

- práca v mladom kolektíve

- možnosť odborného rastu

- dynamický rozvoj a odborný rast v tíme

- perspektíva zvyšovania kvalifikácie

- perspektíva rastu tarifnej triedy

Požadujeme: minimálne výučný list/maturita, dobrý zdravotný stav.

Vybraní uchádzači nastúpia ihneď, prípadne do 3 dní! V prípade záujmu uchádzača, pošli životopis s kontaktom: nabor@temposro.eu alebo personalne@temposro.eu

Telefón  0905 657 319, 0905 837 179, 0905 88 22 88   

 

24. marca 2015

·   Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu - rastlinný odpad, do čiernych plastových vriec, sa začal zberať od 16. marca 2015. Každá nehnuteľnosť má nárok na vyvezenie dvoch vriec týždenne.

 

·   Celoplošná deratizácia obce - v zmysle VZN 2/2004 o celoplošnej deratizácii obce je každý vlastník nehnuteľností povinný v záujme ochrany pred vznikom a šírením prenosných ochorení vykonať každoročne v čase od 1.4.2015 do 30. 4.2015 deratizáciu svojich nehnuteľností.

Predaj deratizačných návnad bude v budove OcÚ od 1.4. do 29.4.2015: pondelok: 14.00 – 18.00 hod., streda, piatok, sobota: 8.00 – 12.00 hod.

 

20. marca 2015

·   Upozorňujeme občanov, že v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi ako aj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Ivanka pri Dunaji o čistote je zákaz pálenia odpadu. Pripomíname, že je zahájený zvoz biologického odpadu a drevný odpad sa odkladá na zberný dvor obce za ihriskom na Vajnorskej ulici v sobotu od 9,00 do 12,00 hod.

 

17. februára 2015

·   Obec v Ivanke pri Dunaji  opakovane upozorňuje občanov, aby vzhľadom na opätovné časté prípady podvodov a krádeží, nepúšťali do svojich domovov cudzie osoby, nedávali im žiadne peniaze, ani s nimi nekomunikovali. Pohybujú sa po obci pod zámienkou ponuky predaja tovaru, riešenia bezpečnosti a boja proti kriminalite, oznámenia o výhre a mnohými inými, pre dôveryhodnosť uvádzajú spoluprácu s inými obyvateľmi obce.  Vyzývame občanov, aby si všímali aj svoje okolie a v prípade pohybu podozrivých neznámych osôb  treba zapísať ŠPZ auta a volať políciu na čísle 158, alebo Obvodné oddelenie Policajného zboru Bernolákovo so sídlom na Trnavskej ul.č.1 v Bernolákove, pod ktoré patrí aj obec Ivanka pri Dunaji. Telefonický kontakt: 0961533805.

 

16. februára 2015

·   Oznamujeme občanom, že na základe rozhodnutia Okresného úradu Senec, katastrálny odbor boli na listy vlastníctva zapísané údaje Registra obnovenej evidencie pozemkov katastrálneho územia Ivanka pri Dunaji v obci Ivanka pri Dunaji.
Zapísané údaje z registra je potrebné skontrolovať na webovej stránke www.katasterportal.sk a nájdené zápisy na listoch vlastníctva je možné dodatočne predediť podaním žiadosti na príslušnom súde.

 

4. decembra 2014

·   Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, detašované  pracovisko Senec oznamuje, že sídli  od 22.12.2014 na adrese Krátka ulica č.1, Senec,.
Nová adresa:

ÚPSVaR Pezinok, pracovisko Senec

Krátka 1

903 01 Senec

Všetky telefónne čísla ostávajú nezmenené.

 

11. apríla 2014

·   Zber elektronického odpadu v obci Ivanka pri Dunaji v roku 2014 – ZMENA !!!
Oznamujeme, že dlhoročný odberateľ elektronického odpadu z našej obce zmenil systém zberu. Občan, ktorý má záujem o odvoz elektronického odpadu, môže počas celého roku využívať službu poskytovanú prostredníctvom internetovej stránky: www.nahlasodpad.sk.
Na uvedenej internetovej adrese je zverejnený formulár, ktorý občan vyplní a odošle na priloženú e-mailovú adresu. Firma ho osloví a dohodne si s ním termín odvozu z dvora (tak ako doteraz).
Občania, ktorí nemajú prístup na internet môžu o vyplnenie formulára požiadať Obecný úrad Ivanka pri Dunaji (osobne, telefonicky, písomne).
Kontakt: Obecný úrad Ivanka  pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji, telefón: 02/45943301
Zároveň s poľutovaním oznamujeme, že z technických dôvodov sa nebude vykonávať zber elektronického odpadu na zbernom dvore na Nádražnej ulici, o ktorom sme Vás informovali v Ivanských novinkách a na obecných výveskách.

 

7. februára 2014

·   Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci  upozorňuje  všetkých účastníkov cestnej premávky a to najmä s prihliadnutím na účastníkov cestnej premávky – chodcov  na účinnosť novely zákona o cestnej premávke. Od začiatku kalendárneho roka 2014 majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci. Vyzývame preto všetkých občanov, aby v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych si zabezpečili reflexné prvky pre všetkých členov domácnosti a dbali na to, aby nimi boli vždy dôsledne označení.
Toto reflexné označenie Vám zaručí byť videný nielen za zníženej viditeľnosti, ale aj v upršanom a hmlistom počasí. Reflexné prvky je možné zakúpiť v rôznych predajniach napr. v hypermarketoch, v papiernictvách, v obchodoch so športovými potrebami či elektronikou. V prípade, že by ste sa ako chodci vo vlastnom záujme za zníženej viditeľnosti počas pohybu po vozovke v obci alebo mimo nej reflexnými prvkami nechránili, hrozí Vám v zmysle už spomínanej novely bloková pokuta až do výšky 100,- eur.
Prispejte k Vašej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania polície, ktorými zvýšite svoju bezpečnosť pri pohybe na cestnej komunikácii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staršie

·   V Informačnom centre, na Moyzesovej 38/A si môžete zakúpiť rôzne informačné a propagačné materiály a publikácie nielen o našej obci ale aj knihy pre rozšírenie okruhu informácií o Slovensku.

 

·   Oznamujeme občanom, že v Informačnom centre na Námestí sv. Rozálie je ešte stále možnosť zakúpiť si publikáciu o obci "Ivanka pri Dunaji v plynutí času" a dva tituly DVD "Ivanka v plynutí času"  a "Prelet nad Ivankou".

 

·   Vyzývame občanov, aby v zmysle VZN č.1/2008  čl. 5  zamedzili voľnému pohybu psov po obci. Pri nedodržaní predpisov môže obec uložiť sankcie v zmysle platných právnych predpisov a túlavé psy budú odchytené okresným šarhom.

 

·   Žiadame občanov, aby v dňoch vývozu domového odpadu teda hlavne v stredu a vo štvrtok neparkovali na verejných komunikáciách predovšetkým v užších uličkách aby  tak umožnili prejsť vozidlu na vývoz odpadu. V prípade, že nebude možný prejazd vozidla, domový odpad z týchto ulíc nebude vyvezený.

 

·   Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji oznamujeme občanom, že od 1.apríla 2011 je zriadené Obvodné oddelenie Policajného zboru Bernolákovo so sídlom na Trnavskej ul.č.1 v Bernolákove, pod ktoré patrí aj obec Ivanka pri Dunaji. Telefonický kontakt: 0961533805, v čase neprítomnosti je možné kontaktovať políciu na tel. č.158 alebo 0964523155 – operačné stredisko ORPZ, e-mail : oopezbernolakovo@minv.sk.

 

 

 

 

 

 

 p