Vážení občania,..-,
pripravili sme pre vás túto žiadanú funkcionalitu našej webovej stránky aj na základe neanonymných a konštruktívnych pripomienok občanov.
Textovú formu obsahu sme uprednostnili pred zvukovou z dôvodov: veľkosti prenášaného súboru a možnosti tlače. 

Aktuálne  hlásenia obecného rozhlasu: 

ponuka práce, dátum prvého hlásenia

 

26. novembra 2014

·   MUDr. Poláková bude zajtra - štvrtok 27.11.14 ordinovať  od 8,00 - 12,00 hod.

 

·   Obec Ivanka pri Dunaji pozýva občanov obce na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji, ktoré sa uskutoční dňa 4.12.2014 o 14.00 hodine v Matičnom dome

PROGRAM:

1.           Otvorenie 

2.           Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ

3.           Odpovede na interpelácie poslancov a pripomienky občanov

4.           Informácia o činnosti Obecnej rady

5.           Interpelácie poslancov

6.           VZN č. 6/2014 o zmene a doplnení VZN č. 7/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ivanka pri Dunaji

7.           VZN č. 7/2014 o zmene a doplnení VZN č. 9/2011 o miestnych daniach na území obce Ivanka pri Dunaji

8.           VZN č. 8/2014 obce Ivanka pri Dunaji o dani z nehnuteľnosti

9.           Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce na roky 2015 – 2017

10.        Návrh rozpočtu obce na roky 2015 - 2017

11.        Plán kontrolnej činnosti v 1. polroku 2015

12.        Rozpočtové opatrenie č. 4/2014 – na vedomie

13.        Rozpočtové opatrenie č. 5/2014 – na schválenie

14.        Zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka:

                a) Zmluva o zriadení vecných bremien - lokalita Za kostolom

                b) Zmluva o zriadení vecných bremien – Gaštanová ulica

                c) Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien - lokalita Želiarske

15.        Rôzne:

16.        Diskusia

17.        Záver

 

·   Oznamujeme občanom, že zber biologického odpadu v obci bude do konca novembra 2014, posledný vývoz bude v pondelok 1.12.2014 a v utorok 2. 12.2014.

 

·   Obec Dunajská Lužná oznamuje, že na základe Oznámenia o konaní zhromaždenia, sa dňa 01.12.2014 v čase od 06:00 do 08:30 hod. uskutoční blokácia komunikácií Lipová, ulica Pri hrádzi a ciest III. triedy - Orechová a Lipnická.

 

·   Už túto sobotu 29.11.2014 o 9.00hod. sa uskutoční v pohostinstve LaPaloma tradičná dedinská zabíjačka. Organizátori vás pozývajú  pozrieť si ako sa vedia popasovať šikovné ruky mäsiara s prasiatkom. Klobása, jaternice, tlačenka, pečené mäsko - to všetko môžete prísť ochutnať. Varené vínko, čaj, hudba a dobrá nálada naplní skvelú atmosféru tejto akcie. Všetci ste pozvaní, všetci ste vítaní!

 

·   Stratil sa kocúrik s obojkom na Hlinkovej ulici. Akékoľvek informácie o ňom prosíme oznámiť na t.č. 0915 745 898.

 

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že ju vo veku 78 rokov opustil drahý manžel, otec a dedko – pán Oto petrík z Hviezdoslavovej ulice.

Posledná rozlúčka s drahým zosnulým bude 27. novembra 2014 (štvrtok) o 14,00 hod. na  miestnom cintoríne v Ivanke pri Dunaji.  

Obecný úrad touto cestou vyjadruje smútiacej rodine úprimnú sústrasť.

 

Smútiaca rodina s hlbokým žiaľom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že ju vo veku 75 rokov opustil drahý manžel, otec, starý otec, brat, švagor, svokor, dobrý kamarát – Ing. Stanislav legrády z Trenčianskej ulice, ktorý bol prvým starostom obce  Ivanka pri Dunaji.

Posledná rozlúčka s drahým zosnulým bude 28. novembra 2014 (piatok) o 15,00 hod. v Dome smútku v Senci.  

Obecný úrad touto cestou vyjadruje smútiacej rodine úprimnú sústrasť.

 

24. novembra 2014

·   INSPIRO – park oddychu, Nádražná 36, Ivanka pri Dunaji vás pozýva na strhujúci husľový koncert - MEGA SHOW Mareka Rajtasvetové popové a rockové hity v modernom a energickom prevedení v sobotu 29.11.2014 o 18.00 hod. Vstupné 4,0- €. Po koncerte do tanca zahrá živá kapela. Viac informácií na www.parkoddychu.sk

 

·   INDEX NOSLUŠ v Senci hľadá pracovníkov pre dlhodobú prácu v supermarkete. Jedná so o prácu na registračnej pokladni a dokladanie tovaru. Termín nástupu ihneď.  V prípade záujmu kontaktujte Pobočku INDEX NOSLUŠ v Senci na telefónnom čísle 0917 130 550 alebo e-mailom na senec@noslus.sk

18. novembra 2014

·   V sobotu dňa 22.11. o 15-tej hodine sa v Informačnom centre uskutoční vernisáž výstavy fotografa Petra Župníka Trochu iný príbeh. V rámci programu vystúpia pani Lenka Košická a Dagmar Bruckmayerová. Výstava potrvá do 15. januára 2015. Všetci ste srdečne vítaní.

 

·   Oznamujeme občanom obce Ivanka pri Dunaji , že v dňoch 24. 11. - 28. 11. 2014 budú zamestnanci spoločnosti HRDLIČKA-SLOVAKIA s. r. o. na základe poverenia spoločnosti SPP-distribúcia, a. s., vykonávať zber údajov pre potreby zhotovenia projektovej dokumentácie na rekonštrukciu plynovodov v rámci stavebného celku na týchto uliciach:

Palárikova, Moyzesova, Muškátova, Štúrova, Pekná, Partizánska, Kalinčiakova, Lesná

 

·   Spojená škola,SNP30, 900 28 Ivanka pri Dunaji bude len na objednávku predávať vianočných živých kaprov - predaj z dvora. Objednávky prijíma do 17.12.2014 na tel. číslach: 02/45943321, 0915151994, predaj sa uskutoční 20.12.2014 od 8,00 do 16,00 hod. v areáli Spojenej školy na ul. SNP 30

 

12. novembra 2014

·   Základná škola v Bernolákove hľadá učiteľa/učiteľku anglického jazyka na 15 hodín týždenne. Nástup od 1.12.2014. V prípade záujmu pošlite svoj životopis na riaditel@zskomber.edu.sk alebo kontaktujte vedenie školy 02 / 45 993 912.

 

7. novembra 2014

·   Vo štvrtok 13.11.2014 sa pred obchodom Naša Samoška na Štefánikovej ulici našiel zväzok kľúčov. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Ivanke pri Dunaji.

 

6. novembra 2014

·   Stredná odborná škola 900 28  Ivanka pri Dunaji predáva morky na konzum. Predaj začína od 09.11.2014 v Stredisku odbornej praxe v Zálesí. Živé morky vážia 9-10kg a budú sa predávať v cene: 2,80 €/kg živej váhy.
Čas predaja: Po - Pi 8,00 - 14,00 hod.
Info: 02/45 946 211, 02/45 943 322

 

5. novembra 2014

·   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. v období od 1.novembra 2014 do 31.decembra 2014 vyhlasuje Generálny pardon na neoprávnené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku, t.j. umožňuje svojim zákazníkom nahlásiť neoprávnené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku, prípadne zmenu plôch určených na ich vypúšťanie do verejnej kanalizácie. Voči zákazníkom, ktorí sa v uvedenom termíne prídu do BVS zazmluvniť, nebude uplatňovaná náhrada škody, ani príslušné poplatky v zmysle Cenníka výkonov služieb BVS, či zmluvné pokuty v zmysle Všeobecných obchodných podmienok.

 

3. novembra 2014

·   Nový rodinný podnik INSPIRO Park oddychu v Ivanke pri Dunaji, ponúka - voľnú pracovnú pozíciu BARMAN /ČAŠNÍK.
Ponúkajú prácu s nástupom ihneď na trvalý pracovný pomer v kaviarni s veľkým detským kútikom a univerzálnou sálou na cvičenia a všetky druhy spoločenských podujatí.
Záujemcovia nech sa hlásia na tel. čísle 0903 383 906, alebo priamo v prevádzke na Nádražnej ulici 36 v Ivanke pri Dunaji. 

 

·   BMS servis s.r.o., Trnavská  29,  900 27  BERNOLÁKOVO ponúka voľnú pracovnú pozíciu: obchodný manažér

Pracovná náplň: Vypracovávanie cenových ponúk pre produkty a služby podľa predmetu činnosti spoločnosti, koordinácia činností spojených s montážou a opravou meradiel, spolupráca s montážnymi spoločnosťami, zabezpečovanie meradiel a materiálu k oprave a montáži, komunikácia so zákazníkmi, vyhľadávanie nových zákazníkov a odbytu na produkty a služby spoločnosti.

Požadované vzdelanie: Úplné stredoškolské s maturitou alebo vysokoškolské.

Požadované zručnosti a vlastnosti: práca s Excelom a Wordom na úrovni pokročilý, samostatnosť, komunikatívnosť, zodpovednosť, zvládanie stresu, operatívnosť

Pracovná pozícia vhodná:pre mužov aj ženy.

Prevádzka spoločnosti (miesto výkonu práce) Nádražná  34,  900 28  Ivanka pri Dunaji

Predmet činnosti: montáž a oprava meracej a regulačnej techniky, predaj a tónovanie farieb a omietok značky CAPAROL, predaj zatepľovacieho systému, realizácia kanalizačných prípojok.

Web stránka: www.bmss.sk, kontakt na personálne oddelenie:02/40 20 80 91, 0918 537 544, životopis a motivačný list zašlite na: ekonom@bmss.sk

Dátum nástupu 01.12.2014 prípadne skôr, druh pracovného pomeru - hlavný PP

 

31. októbra 2014

·   Žiak základnej školy stratil mobilný telefón, je to čierny HTC s rozbitým displayom. Prosíme poctivého nálezcu, aby nález oznámil na Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji.

 

·   Na Nádražnej ulici v priemyselnej zóne za stanicou sa našli dva psíky, asi trojmesačné šteňatá stredného vzrastu, hladkosrstý, jeden je čierny s bielym fľakom a druhý je bledohnedý. Majiteľ alebo záujemca sa môže informovať na Obecnom úrade v Ivanke pri Dunaji.

 

28. októbra 2014

·   Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinícka 1, Bratislava, hľadá vyučenú kuchárku na dvojsmennú prevádzku do školskej kuchyne. V sobotu a nedeľu sa nevarí.
Kvalifikačné požiadavky: vyučená v odbore kuchár a prax minimálne 1 rok.
Kontakt: Lieskovská Zuzana - vedúca ŠJ, tel. č. 02/44885001, kl. 219, 127

 

23. októbra 2014

·    V lokalite VINICE sa našiel  vlčiak, je to asi ročný pes černej farby s hnedými znakmi, jedno ucho má sklopené. Majiteľ, prípadne  záujemca sa može informovať na tel.č. 0908130826.

 

14. októbra 2014

·    Upozorňujeme občanov, že v zmysle platných právnych predpisov je zakázané páliť akýkoľvek odpad a znečisťovať tak životné prostredie. Za porušenie predpisov môže byť uložená pokuta.

 

1. októbra 2014

·   Obec v Ivanke pri Dunaji  opakovane upozorňuje občanov, aby vzhľadom na časté prípady podvodov a krádeží, nepúšťali do svojich domovov cudzie osoby, nedávali im žiadne peniaze, ani s nimi nekomunikovali. Pohybujú sa po obci pod zámienkou ponuky predaja tovaru, riešenia bezpečnosti a boja proti kriminalite, oznámenia o výhre a mnohými inými, pre dôveryhodnosť uvádzajú spoluprácu s inými obyvateľmi obce.  Vyzývame občanov, aby si všímali aj svoje okolie a v prípade pohybu podozrivých neznámych osôb  treba zapísať ŠPZ auta a volať políciu na čísle 158, alebo Obvodné oddelenie Policajného zboru Bernolákovo so sídlom na Trnavskej ul.č.1 v Bernolákove, pod ktoré patrí aj obec Ivanka pri Dunaji. Telefonický kontakt: 0961533805.

 

10. septembra 2014

·   Oznamujeme občanom,  Voľby do orgánov samosprávy obcí sú dňa 15. novembra 2014. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov v ňom volených v zmysle ustanovenia § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo Obce Ivanka pri Dunaji  Uznesením č. 03/2014 zo dňa 26.06.2014 určilo jeden volebný obvod s počtom poslancov 12. Zapisovateľkou Miestnej volebnej komisie je Ľubica Pevná, tel.02/45944 331, 45943 301, mobil 0902 913 323, e-mailová adresa: dane@ivankapridunaji.sk .

 

2. mája 2014

·     VÝZVA

Vyzývame občanov, aby do vriec na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, ktorý je spoločnosťou JUMEKO odvážaný  z domácností  každý týždeň,  ukladali iba materiál určený VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝM NARIADENÍM Č. 6/2013 OBCE IVANKA PRI DUNAJI O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI.

Do vriec sa môžu ukladať: kvety, tráva, lístie, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol a drobný drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov s hrúbkou dreva najviac  0,5 cm a dĺžkou najviac 10 cm .

Do vriec sa nemôžu ukladať: kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma (tzv. domáce zakáľačky), drobný stavebný odpad  a pod.

Zároveň pripomíname, aby v zmysle citovaného VZN, občania vrecia s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad neuzatvárali (nezaväzovali).

Nerešpektovanie VZN môže byť sankcionované peňažnou pokutou alebo ukončením vývozu biologicky rozložiteľného odpadu z nehnuteľnosti.  

 

11. apríla 2014

·   Zber elektronického odpadu v obci Ivanka pri Dunaji v roku 2014 – ZMENA !!!
Oznamujeme, že dlhoročný odberateľ elektronického odpadu z našej obce zmenil systém zberu. Občan, ktorý má záujem o odvoz elektronického odpadu, môže počas celého roku využívať službu poskytovanú prostredníctvom internetovej stránky: www.nahlasodpad.sk.
Na uvedenej internetovej adrese je zverejnený formulár, ktorý občan vyplní a odošle na priloženú e-mailovú adresu. Firma ho osloví a dohodne si s ním termín odvozu z dvora (tak ako doteraz).
Občania, ktorí nemajú prístup na internet môžu o vyplnenie formulára požiadať Obecný úrad Ivanka pri Dunaji (osobne, telefonicky, písomne).
Kontakt: Obecný úrad Ivanka  pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji, telefón: 02/45943301
Zároveň s poľutovaním oznamujeme, že z technických dôvodov sa nebude vykonávať zber elektronického odpadu na zbernom dvore na Nádražnej ulici, o ktorom sme Vás informovali v Ivanských novinkách a na obecných výveskách.

 

7. februára 2014

·   Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci  upozorňuje  všetkých účastníkov cestnej premávky a to najmä s prihliadnutím na účastníkov cestnej premávky – chodcov  na účinnosť novely zákona o cestnej premávke. Od začiatku kalendárneho roka 2014 majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci. Vyzývame preto všetkých občanov, aby v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych si zabezpečili reflexné prvky pre všetkých členov domácnosti a dbali na to, aby nimi boli vždy dôsledne označení.
Toto reflexné označenie Vám zaručí byť videný nielen za zníženej viditeľnosti, ale aj v upršanom a hmlistom počasí. Reflexné prvky je možné zakúpiť v rôznych predajniach napr. v hypermarketoch, v papiernictvách, v obchodoch so športovými potrebami či elektronikou. V prípade, že by ste sa ako chodci vo vlastnom záujme za zníženej viditeľnosti počas pohybu po vozovke v obci alebo mimo nej reflexnými prvkami nechránili, hrozí Vám v zmysle už spomínanej novely bloková pokuta až do výšky 100,- eur.
Prispejte k Vašej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania polície, ktorými zvýšite svoju bezpečnosť pri pohybe na cestnej komunikácii.

 

9. decembra 2013

·    Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, detašované  pracovisko Senec oznamuje, že bude presťahovaný na Trnavskú ulicu č.1, Senec (budova vedľa predajne LIDL v Senci), od 20.12.2013.
Nová adresa:

ÚPSVaR Pezinok, pracovisko Senec

Trnavská 1

903 01 Senec

Všetky telefónne čísla ostávajú nezmenené.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staršie

·   V Informačnom centre, na Moyzesovej 38/A si môžete zakúpiť rôzne informačné a propagačné materiály a publikácie nielen o našej obci ale aj knihy pre rozšírenie okruhu informácií o Slovensku.

 

·   Oznamujeme občanom, že v Informačnom centre na Námestí sv. Rozálie je ešte stále možnosť zakúpiť si publikáciu o obci "Ivanka pri Dunaji v plynutí času" a dva tituly DVD "Ivanka v plynutí času"  a "Prelet nad Ivankou".

 

·   Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji znovu upozorňuje občanov, aby vzhľadom na časté prípady podvodov a krádeží, nepúšťali do svojich domovov cudzie osoby, nedávali im žiadne peniaze, ani s nimi nekomunikovali. Pohybujú sa po obci pod zámienkou predaja tovaru, výmeny slovenských korún za euro, oznámenia o výhre a mnohými inými, pre dôveryhodnosť uvádzajú spoluprácu s inými obyvateľmi obce.  V prípade pohybu podozrivých osôb treba zapísať ŠPZ auta a volať políciu – Dunajská Lužná  tel. číslo 45980914.

 

·    Záujemcovia o členstvo v dobrovoľnom hasičskom zbore v Ivanke pri Dunaji majú možnosť prihlásiť sa na Obecnom úrade, Štefánikova 12 u p. prednostu alebo na tel. č. 02/45943301.

 

·   Seniori, pozor na podvodníkov! Vzhľadom na trestnú činnosť páchanú na senioroch, by Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci chcelo upozorniť starších občanov, aby boli najmä v tomto období ostražití:

-          neotvárajte dvere bez toho, aby ste sa presvedčili, kto stojí za nimi,

-          neverte osobám, ktoré sa vydávajú za pracovníkov mestských úradov, poisťovní, elektrární, plynární a pod., ktorí Vám chcú vrátiť preplatok s tým, že nemajú vydať z bankovky vyššej nominálnej hodnoty a už vôbec ich nevpúšťajte do bytu.

Ak sa stretnete s takýmto alebo obdobným prípadom, ihneď kontaktujte políciu na bezplatné č. 158.

 

·   Vyzývame občanov, aby v zmysle VZN č.1/2008  čl. 5  zamedzili voľnému pohybu psov po obci. Pri nedodržaní predpisov môže obec uložiť sankcie v zmysle platných právnych predpisov a túlavé psy budú odchytené okresným šarhom.

 

·   Žiadame občanov, aby v dňoch vývozu domového odpadu teda hlavne v stredu a vo štvrtok neparkovali na verejných komunikáciách predovšetkým v užších uličkách aby  tak umožnili prejsť vozidlu na vývoz odpadu. V prípade, že nebude možný prejazd vozidla, domový odpad z týchto ulíc nebude vyvezený.

 

·   Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji oznamujeme občanom, že od 1.apríla 2011 je zriadené Obvodné oddelenie Policajného zboru Bernolákovo so sídlom na Trnavskej ul.č.1 v Bernolákove, pod ktoré patrí aj obec Ivanka pri Dunaji. Telefonický kontakt: 0961533805, v čase neprítomnosti je možné kontaktovať políciu na tel. č.158 alebo 0964523155 – operačné stredisko ORPZ, e-mail : oopezbernolakovo@minv.sk.

 

 

 

 

 

 

 p