Vážení občania,..-,
pripravili sme pre vás túto žiadanú funkcionalitu našej webovej stránky aj na základe neanonymných a konštruktívnych pripomienok občanov.
Textovú formu obsahu sme uprednostnili pred zvukovou z dôvodov: veľkosti prenášaného súboru a možnosti tlače. 

Aktuálne  hlásenia obecného rozhlasu: 

ponuka práce, dátum prvého hlásenia

 

13. februára 2016

Smútiaca rodina s hlbokým žiaľom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že ju vo veku 80 rokov navždy opustila milovaná - pani Matilda juhošová, rodená Javorková zo Slnečnej ulice.

Posledná rozlúčka s drahou zosnulou bude v pondelok dňa 15. februára 2016 o 14.00 hod. na miestnom cintoríne v Ivanke pri Dunaji

Obecný úrad touto cestou vyjadruje smútiacej rodine úprimnú sústrasť.

 

10. februára 2016

·   Historická spoločnosť v Ivanke pri Dunaji vás pozýva na prezentáciu krátkych filmov Kvety našich záhrad, Poslední mohykáni. Premietanie sa uskutoční v piatok 12. februára 2016 o 17.00 hod. v Informačnom centre.

 

·   Do predajne potravín FIPE  na Moyzesovej ulici v Ivanke p.Dunaji príjmu na trvalý pracovný pomer predavačku. Informácie Vám radi poskytnú na tel.č. 0905 324 110.

 

·   Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Pezinku, vnútorný odbor, skupina prevencie, Šenkvická ul. 14, 902 01 Pezinok upozorňuje vzhľadom na opakujúce sa prípady páchania trestnej činnosti na senioroch, aby boli najmä v tomto období ostražití a dávali si pozor:

-         ak Vám niekto zavolá domov a predstaví sa ako Váš príbuzný – syn, dcéra alebo vnuk a žiada Vás o finančnú pomoc s tým, že pošle pre peniaze kamaráta, či kamarátku, kontaktujte ihneď políciu,

-         ak Vás niekto v tomto období doma navštívi s tým, že Vám prišiel osobne vrátiť „vratky“ za plyn, taktiež ihneď kontaktujte políciu.

Môžete sa stať obeťou podvodníka, ktorý sa v telefóne vydáva za Vášho príbuzného s cieľom  vylákať od Vás  peniaze. Podvodníci využívajú rôzne zámienky na to, aby Vás mohli obrať o Vaše peniaze, môžu sa vydávať aj za pracovníkov rôznych inštitúcií (elektrárne, plynárne, sociálna poisťovňa, atď.). V žiadnom prípade neznámym osobám svoje peniaze nedávajte, ale ihneď kontaktujte políciu na bezplatnom čísle 158!

 

·   Našiel sa zväzok kľúčov v puzdre. Majiteľ sa môže informovať na Obecnom úrade v Ivanke pri Dunaji.

 

·   Našli sa dioptrické okuliare (na Štefánikovej ulici). Majiteľ sa môže informovať na Obecnom úrade v Ivanke pri Dunaji.

 

Smútiaca rodina s hlbokým zármutkom oznamuje všetkým príbuzným, priateľom a známym, že ju vo veku 62 rokov navždy opustila drahá mama, babka a sestra - pani Katarína hanzelová, rodená Axamitová zo Štefánikovej ulice.

Posledná rozlúčka s drahou zosnulou bude vo štvrtok dňa 11. februára 2016 o 14.00 hod. na miestnom cintoríne v Ivanke pri Dunaji

Obecný úrad touto cestou vyjadruje smútiacej rodine úprimnú sústrasť.

 

5. februára 2016

·   Komisia pre kultúru, propagáciu, šport a spoločenské organizácie vás srdečne pozýva na 1. koncert víkendových podujatí pod názvom  „Víkendová kaviareň, s hudobnou skupinou Five Gentlemen.  Príjemný zážitok  s hudbou a atmosférou 20., 30. a 50 rokov minulého storočia prevažne americkej, ale aj slovenskej a českej tvorby, si môžete prísť vychutnať, či zatancovať si  v piatok 26. februára 2016 o 19.00 hod. do Matičného domuVstupenky v hodnote 5.- € sú v predpredaji  v Informačnom centre a  na Obecnom úrade na matrike.

 

·   Komisia pre kultúru propagáciu, šport a spoločenské organizácie pozýva deti na RozprávkovanieMajkou čítanie rozprávok pre deti od 3 rokov v sobotu 13. februára 2016 o 16.00 hod. vo vynovenej Obecnej knižnici. Vstupné je 1.- €.

 

26. januára 2016

·   Súkromná bezpečnostná agentúra hľadá do  prevádzky METRO Ivanka pri Dunaji strážnikov. Podmienkou je platný preukaz odbornej spôsobilosti. Práca možná na dohodu aj na trvalý pracovný pomer.
Bližšie informácie na tel. čísle:  0910 835 292.

 

25. januára 2016

·   Spoločnosť BETAGREEN s.r.o. hľadá do zamestnania upratovačku a pomocného kuchára do prevádzky reštaurácie na Starej Vajnorskej v Bratislave. Informovať sa môžete na t.č. 0948 626 999.

 

22. januára 2016

·   Pošta Ivanka pri Dunaji hľadá pracovníka/pracovníčku na pozíciu doručovateľ/doručovateľka. Bližšie informácie u vedúcej pošty.

 

13. januára 2016

·   Oznamujeme občanom, že vývoz odpadu bude možné zaplatiť od 25. januára 2016 do konca februára. Dovtedy sú v platnosti nálepky z roku 2015. V prípade požadovanej zmeny vývozu je povinnosť zmenu ohlásiť hneď na začiatku roka, nakoľko ide o ročný poplatok (od januára do decembra).

 

·   Strešné centrum Tchimo zo Záhorskej Bystrice vám ponúka mimoriadne ceny striech v balíku Exkluziv, strechy pre najnáročnejších. Novoročné zvýhodnenie cien platí rovnako pre betónové ako aj pre pálené strešné krytiny NESKAMP nemeckého výrobcu. Máte tak možnosť získať vysokokvalitné strešné systémy Nelskamp a polovicu plochy vašej strechy zdarma a to všetko v starých cenách. Ponuka je platná len do 29. januára 2016 alebo do vypredania zásob. Bližšie informácie na www.tchimo.sk alebo priamo v strešnom centre Tchimo, Záhorská Bystrica.

 

8. januára 2016

·   Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie v súlade so Zákonom č. 251/2012 Z.z. § 11 odst. 1 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len vlastníkov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSDIS, a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.
Orezy drevín v ochrannom pásme elektrických sietí a prevádzok je možné realizovať celoročne do priemeru 5 cm. Nad priemer 5 cm od 1.4. do 30.9 príslušného roka. Výruby drevín v ochrannom pásme je možné vykonávať v termíne od 1.10. do 31.3. príslušného roka.
V období hniezdenia chránených druhov živočíchov sa výrub a orez drevín nevykonáva.
Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.
O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať v lehote min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na ZSDIS, a.s. u príslušného špecialistu správy podľa obce.

 

4. januára 2016

·   Krajský dopravný inšpektorát v Bratislave upozorňuje občanov s ohľadom na bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, najmä s prihliadnutím na najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky - chodcov na ustanovenia zákona o cestnej premávke, na základe ktorých majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci.

Vyzývame preto všetkých občanov, aby si v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych zabezpečili reflexné prvky pre všetkých členov domácností a dbali na to, aby nimi boli vždy dôsledne označení. Taktiež vyzývame chodcov, aby prechádzali cez cestu iba na miestach na to určených, resp. sa dostatočne presvedčili, že môžu bezpečne prejsť na druhú stranu cesty. Tam, kde nie je chodník využívajte správnu stranu vozovky, neriskujte, vyhýbajte sa rizikovým úsekom, nepreliezajte zábradlia a nevstupujte takýmto spôsobom na vozovku.

V prípade, že by ste sa ako chodci vo vlastnom záujme za zníženej viditeľnosti počas pohybu po vozovke v obci alebo mimo nej reflexnými prvkami nechránili, hrozí Vám v zmysle spomínaného zákona bloková pokuta až do výšky 50 eur.

Prispejte k Vašej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania polície, ktorými zvýšite svoju bezpečnosť pri pohybe na cestnej komunikácii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staršie

·   Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci  upozorňuje  všetkých účastníkov cestnej premávky a to najmä s prihliadnutím na účastníkov cestnej premávky – chodcov  na účinnosť novely zákona o cestnej premávke. Od začiatku kalendárneho roka 2014 majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci. Vyzývame preto všetkých občanov, aby v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych si zabezpečili reflexné prvky pre všetkých členov domácnosti a dbali na to, aby nimi boli vždy dôsledne označení.
Toto reflexné označenie Vám zaručí byť videný nielen za zníženej viditeľnosti, ale aj v upršanom a hmlistom počasí. Reflexné prvky je možné zakúpiť v rôznych predajniach napr. v hypermarketoch, v papiernictvách, v obchodoch so športovými potrebami či elektronikou. V prípade, že by ste sa ako chodci vo vlastnom záujme za zníženej viditeľnosti počas pohybu po vozovke v obci alebo mimo nej reflexnými prvkami nechránili, hrozí Vám v zmysle už spomínanej novely bloková pokuta až do výšky 100,- eur.
Prispejte k Vašej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania polície, ktorými zvýšite svoju bezpečnosť pri pohybe na cestnej komunikácii.

 

·   Upozorňujeme občanov, že v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi ako aj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Ivanka pri Dunaji o čistote je zákaz pálenia odpadu. Pripomíname, že je zahájený zvoz biologického odpadu a drevný odpad sa odkladá na zberný dvor obce za ihriskom na Vajnorskej ulici v sobotu od 9,00 do 12,00 hod.

 

·   Zber elektronického odpadu v obci Ivanka pri Dunaji v roku 2014 – ZMENA !!!
Oznamujeme, že dlhoročný odberateľ elektronického odpadu z našej obce zmenil systém zberu. Občan, ktorý má záujem o odvoz elektronického odpadu, môže počas celého roku využívať službu poskytovanú prostredníctvom internetovej stránky: www.nahlasodpad.sk.
Na uvedenej internetovej adrese je zverejnený formulár, ktorý občan vyplní a odošle na priloženú e-mailovú adresu. Firma ho osloví a dohodne si s ním termín odvozu z dvora (tak ako doteraz).
Občania, ktorí nemajú prístup na internet môžu o vyplnenie formulára požiadať Obecný úrad Ivanka pri Dunaji (osobne, telefonicky, písomne).
Kontakt: Obecný úrad Ivanka  pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji, telefón: 02/45943301
Zároveň s poľutovaním oznamujeme, že z technických dôvodov sa nebude vykonávať zber elektronického odpadu na zbernom dvore na Nádražnej ulici, o ktorom sme Vás informovali v Ivanských novinkách a na obecných výveskách.

 

·   V Informačnom centre, na Moyzesovej 38/A si môžete zakúpiť rôzne informačné a propagačné materiály a publikácie nielen o našej obci ale aj knihy pre rozšírenie okruhu informácií o Slovensku.

 

·   Oznamujeme občanom, že v Informačnom centre na Námestí sv. Rozálie je ešte stále možnosť zakúpiť si publikáciu o obci "Ivanka pri Dunaji v plynutí času" a dva tituly DVD "Ivanka v plynutí času"  a "Prelet nad Ivankou".

 

·   Vyzývame občanov, aby v zmysle VZN č.1/2008  čl. 5  zamedzili voľnému pohybu psov po obci. Pri nedodržaní predpisov môže obec uložiť sankcie v zmysle platných právnych predpisov a túlavé psy budú odchytené okresným šarhom.

 

·   Žiadame občanov, aby v dňoch vývozu domového odpadu teda hlavne v stredu a vo štvrtok neparkovali na verejných komunikáciách predovšetkým v užších uličkách aby  tak umožnili prejsť vozidlu na vývoz odpadu. V prípade, že nebude možný prejazd vozidla, domový odpad z týchto ulíc nebude vyvezený.

 

·   Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji oznamujeme občanom, že od 1.apríla 2011 je zriadené Obvodné oddelenie Policajného zboru Bernolákovo so sídlom na Trnavskej ul.č.1 v Bernolákove, pod ktoré patrí aj obec Ivanka pri Dunaji. Telefonický kontakt: 0961533805, v čase neprítomnosti je možné kontaktovať políciu na tel. č.158 alebo 0964523155 – operačné stredisko ORPZ, e-mail : oopezbernolakovo@minv.sk.

 

 

 

 

 

 

 p