Vážení občania,..-,
pripravili sme pre vás túto žiadanú funkcionalitu našej webovej stránky aj na základe neanonymných a konštruktívnych pripomienok občanov.
Textovú formu obsahu sme uprednostnili pred zvukovou z dôvodov: veľkosti prenášaného súboru a možnosti tlače. 

Aktuálne  hlásenia obecného rozhlasu: 

ponuka práce, dátum prvého hlásenia

 

22. augusta 2014

·   Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 25112012 Z. z. o energetike v platnom znení vám oznamujeme, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 25.08.2014 v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Nádražná ul. č. 10, 12

Poľovnícka ul. č. 1, 1/A, 3, 3/ZA, 4, 4/VE, 5, 6, 7, 7/ZA, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 24/A, 26, 26/ZA, 28, 28/BL, 28/VE, 34, 485/178, 485/61

 

14. augusta 2014

·   Cestovná kancelária ERIDAR vás srdečne pozýva na ULTRA LAST MINUTE do Chorvátska  na Makarsku riviéru v termínoch od 18.8.do 27.8. a od 25.8. do 3.9.2014,  od 1.9. do 10.9.2014 s nástupom v Ivanke pri Dunaji, v cene 269 eur je ubytovanie s polpenziou, s dopravou ako bonus zumba, joga, Pilates. Ak vlastnou dopravou a bez stravy – v cene za 98,- € na osobu a týždeň.
A letecky Kalábria v termíne od 7.9. do 14.9.2014, v cene 649 eur all inclusive v 4-hviezdičkovom hoteli SOLE MARE.
Bližšie informácie na
www.eridar.sk  a tel. čísle 0905 743 908

 

13. augusta 2014

·   Bufet v Senci hľadá kuchára na trvalý pracovný pomer – 8 hodinový úväzok, nemusí byť ani vyučený, môže byť dôchodca, víkendy a sviatky voľné. Kontakt : 0948 588 802.

 

·   Spoločnosť ponúka pracovné miesto - pracovná pozícia strážnik SBS do priemyselného parku, ktorý sa nachádza v blízkosti našej obce, s nástupom od 1.10.2014. Podrobnejšie informácie podajú na tel.č. 02/635 370 54.

 

·    Oznamujeme občanom obce a Združeniu účastníkov pozemkových úprav v Ivanke pri Dunaji, že na úradnej tabuli obce je vyvesená verejná vyhláška – oznámenie platnosti zásad na umiestnenie nových pozemkov v obvode pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Ivanka pri Dunaji, lokalita Dombale.

 

·    V okolí Bernolákovskej ulice sa stratil pes – čivava, poslúcha na meno Niko. Ak by ho niekto náhodou videl, dajte vedieť majiteľovi na tel. čísle 0910 186 177. Odmena istá.

 

11. augusta 2014

·    Vážení občania, pozývame vás na 2. kolo Slovnaft  Cupu . V stredu 13.augusta 2014 o 17:00 sa na futbalovom štadióne v Ivanke pri Dunaji  uskutoční zápas 2. kola Slovnaft Cupu. Naši futbalisti zvíťazili v prvom kole  v derby stretnutí nad Malinovom a v druhom kole sa predstavia proti súperovi  zo Šamorína . Príďte aj vy povzbudiť náš team FK Slovan Ivanka pri Dunaji, ktorý má šancu postúpiť aj do 3. kola Slovnaft Cupu. Víťaz Slovnaft Cupu postupuje do Európskeho pohára UEFA.

 

8. augusta 2014

·    Obec Ivanka pri Dunaji pozýva občanov na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji, ktoré sa uskutoční dňa 14.08.2014 o 14.00 hodine v Matičnom dome

PROGRAM:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
 3. Odpovede na interpelácie poslancov a pripomienky občanov
 4. Informácia o činnosti Obecnej rady
 5. Interpelácie poslancov
 6. Konsolidovaná účtovná závierka obce Ivanka pri Dunaji zostavená k 31.12.3013
 7. Správa nezávislého audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013
 8. Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2013
 9. Dodatok správy audítora o Overení súladu konsolidovanej výročnej správy obce s konsolidovanou účtovnou závierkou
 10. Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č.2/2014 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivanka pri Dunaji
 11. Dodatok č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2014 obce Ivanka pri Dunaji o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na  žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školských zariadení na území obce Ivanka pri Dunaji
 12. Rozpočtové opatrenie č. 3/2014
 13. Správa o kontrolnej činnosti za 1. polrok 2014

14.  Zmluvy:

a) darovacia – pozemok za účelom možnosti vybudovania prístupovej komunikácie (lokalita Za humnami)

b) zámenná - Okružná ulica

c) kúpna – predaj pozemku pod garážou

d) o spolupráci – Obce a spoločnosti Logistik park, s.r.o.

15. Rôzne:

16. Diskusia

17. Záver

 

·   Firma HISPA s.r.o.,  Ivanka pri Dunaji,  ponúka na predaj :
Nektariny , krásne veľké, cal. A  /vhodné na konzum, na zaváranie /džem, detská výživa .../ za 0,59 Eur/kg bez DPH a
Dyňu červenú za 0,29 Eur/kg bez DPH
Všetkých záujemcov srdečne očakávajú na adrese:
Nádražná 34, Ivanka pri Dunaji , denne v čase od 08.00 - 14.00 hod.
Informácie poskytujú na tel. čísle: 0905 644 397

·   Spoločnosť PULImedical na Nádražnej 34 v Ivanke pri Dunaji  hľadá brigádnika do konca augusta (muža) na prácu v sklade so zdravotníckym materiálom (chystanie tovaru, manipulácia s tovarom a balenie zásielok).  Hodinová mzda je 4,- EUR/hod v hrubom. Pracovná doba od 8 do 16,30 hod. Kontakt : 0908 766 025 - pani Zubajová.

·   Spoločnosť Naturprodukt s.r.o. na Nádražnej ulici v Ivanke pri Dunaji  prijme do hlavného pracovného pomeru šoféra - skladníka s možným nástupom ihneď. Požiadavky : zodpovednosť, vodičský preukaz typu B, oprávnenie na prácu s vysokozdvižným vozíkom výhodou, vek do 45 rokov. Bližšie informácie na tel. čísle 459 452 90 alebo osobne na Nádražnej ulici č.20 v Ivanke pri Dunaji.

 

·   MUDr.  Slávka Mišíková - Babyclinic s.r.o.  oznamuje, že bude mať dovolenku : od 11.8. do 22.8. 2014, zastupuje ju MUDr. Tvrdoňová v jej ordinačných hodinách.

 

1. augusta 2014

·   MUDr. Poláková od 4.8.2014 do 16.8.2014 z dôvodu čerpania dovolenky neordinuje, v súrnych prípadoch zastupuje: MUDr. Zoja Lysáková, praktický lekár pre dospelých, Poštová 59, 900 27 Bernolákovo v jej ordinačných hodinách.

Pondelok 12.00 - 15.30

Utorok 8.00 - 12.00

Streda 8.00 - 11.30

Štvrtok a Piatok 8.00 - 12.00

Tel.číslo: 45993430

 

·    V stredu sa na parkovisku pred COOP Jednota našli kľúče. Majiteľ sa môže informovať na obecnom úrade. 

 

·   Karmelitánske nakladateľstvo hľadá pracovníka distribúcie do centrálneho distribučného skladu kníh v Ivanke pri Dunaji.
Náplň práce : príjem a výdaj tovaru, doplňovanie tovaru do regálov, príprava tovaru na expedíciu podľa objednávok, vedenie predpísanej skladovej evidencie, práca s počítačovým informačným systémom, obsluha skladových zariadení, distribúcia tovaru, ďalšie aktivity podľa pokynov nadriadeného
Požiadavky : základné počítačové zručnosti, vodičský preukaz typu B, ochota učiť sa nové veci, dôslednosť, zmysel pre zodpovednosť a systém, prax v oblasti vítaná, ale nie je podmienkou
Ponúkaný plat : dohodou
Štruktúrovaný životopis s kontaktnými údajmi posielajte na e-mailovú adresu : distribucia @kna.sk

 

16. júla 2014

·   Pri obchode Naša SAMOŠKA sa našla peňaženka, majiteľ sa môže informovať na Obecnom úrade.

 

20. júna 2014

·   Miestna knižnica oznamuje občanom, že počas letných mesiacov júl a august bude otvorené iba v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod.

 

19. júna 2014

·   Dnes 19.6.2014 sa pred potravinami CENT našiel náramok zo žltého kovu. Majiteľ sa môže informovať na obecnom úrade.

 

5. mája 2014

·   Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji na základe Krajského riaditeľstva policajného zboru znovu upozorňuje občanov, aby vzhľadom na časté prípady podvodov a krádeží, nepúšťali do svojich domovov cudzie osoby, nedávali im žiadne peniaze, ani s nimi nekomunikovali. Pohybujú sa po obci pod zámienkou predaja tovaru, riešenia bezpečnosti a boja proti kriminalite, oznámenia o výhre a mnohými inými, pre dôveryhodnosť uvádzajú spoluprácu s inými obyvateľmi obce.  V prípade pohybu podozrivých osôb treba zapísať ŠPZ auta a volať políciu – Obvodné oddelenie Policajného zboru Bernolákovo so sídlom na Trnavskej ul.č.1 v Bernolákove, pod ktoré patrí aj obec Ivanka pri Dunaji. Telefonický kontakt: 0961533805, v čase neprítomnosti je možné kontaktovať políciu na tel. č.158.

 

2. mája 2014

·     VÝZVA

Vyzývame občanov, aby do vriec na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, ktorý je spoločnosťou JUMEKO odvážaný  z domácností  každý týždeň,  ukladali iba materiál určený VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝM NARIADENÍM Č. 6/2013 OBCE IVANKA PRI DUNAJI O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI.

Do vriec sa môžu ukladať: kvety, tráva, lístie, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol a drobný drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov s hrúbkou dreva najviac  0,5 cm a dĺžkou najviac 10 cm .

Do vriec sa nemôžu ukladať: kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma (tzv. domáce zakáľačky), drobný stavebný odpad  a pod.

Zároveň pripomíname, aby v zmysle citovaného VZN, občania vrecia s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad neuzatvárali (nezaväzovali).

Nerešpektovanie VZN môže byť sankcionované peňažnou pokutou alebo ukončením vývozu biologicky rozložiteľného odpadu z nehnuteľnosti.  

 

11. apríla 2014

·   Zber elektronického odpadu v obci Ivanka pri Dunaji v roku 2014 – ZMENA !!!
Oznamujeme, že dlhoročný odberateľ elektronického odpadu z našej obce zmenil systém zberu. Občan, ktorý má záujem o odvoz elektronického odpadu, môže počas celého roku využívať službu poskytovanú prostredníctvom internetovej stránky: www.nahlasodpad.sk.
Na uvedenej internetovej adrese je zverejnený formulár, ktorý občan vyplní a odošle na priloženú e-mailovú adresu. Firma ho osloví a dohodne si s ním termín odvozu z dvora (tak ako doteraz).
Občania, ktorí nemajú prístup na internet môžu o vyplnenie formulára požiadať Obecný úrad Ivanka pri Dunaji (osobne, telefonicky, písomne).
Kontakt: Obecný úrad Ivanka  pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji, telefón: 02/45943301
Zároveň s poľutovaním oznamujeme, že z technických dôvodov sa nebude vykonávať zber elektronického odpadu na zbernom dvore na Nádražnej ulici, o ktorom sme Vás informovali v Ivanských novinkách a na obecných výveskách.

 

21. marca 2014

·   Vážení občania, v súvislosti s realizovaním aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja našej obce vás žiadame o účasť na dotazníkovom prieskume.
Tvorba dokumentu je v spolupráci s UK v Bratislave PF Katedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny.
Dotazník je umiestnený v hlavnej časti na našej oficiálnej webovej stránke obce www.ivankapridunaji.sk, je anonymný.

 

7. februára 2014

·   Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci  upozorňuje  všetkých účastníkov cestnej premávky a to najmä s prihliadnutím na účastníkov cestnej premávky – chodcov  na účinnosť novely zákona o cestnej premávke. Od začiatku kalendárneho roka 2014 majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci. Vyzývame preto všetkých občanov, aby v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych si zabezpečili reflexné prvky pre všetkých členov domácnosti a dbali na to, aby nimi boli vždy dôsledne označení.
Toto reflexné označenie Vám zaručí byť videný nielen za zníženej viditeľnosti, ale aj v upršanom a hmlistom počasí. Reflexné prvky je možné zakúpiť v rôznych predajniach napr. v hypermarketoch, v papiernictvách, v obchodoch so športovými potrebami či elektronikou. V prípade, že by ste sa ako chodci vo vlastnom záujme za zníženej viditeľnosti počas pohybu po vozovke v obci alebo mimo nej reflexnými prvkami nechránili, hrozí Vám v zmysle už spomínanej novely bloková pokuta až do výšky 100,- eur.
Prispejte k Vašej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania polície, ktorými zvýšite svoju bezpečnosť pri pohybe na cestnej komunikácii.

 

9. decembra 2013

·    Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, detašované  pracovisko Senec oznamuje, že bude presťahovaný na Trnavskú ulicu č.1, Senec (budova vedľa predajne LIDL v Senci), od 20.12.2013.
Nová adresa:

ÚPSVaR Pezinok, pracovisko Senec

Trnavská 1

903 01 Senec

Všetky telefónne čísla ostávajú nezmenené.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staršie

·   V Informačnom centre, na Moyzesovej 38/A si môžete zakúpiť rôzne informačné a propagačné materiály a publikácie nielen o našej obci ale aj knihy pre rozšírenie okruhu informácií o Slovensku.

 

·   Oznamujeme občanom, že v Informačnom centre na Námestí sv. Rozálie je ešte stále možnosť zakúpiť si publikáciu o obci "Ivanka pri Dunaji v plynutí času" a dva tituly DVD "Ivanka v plynutí času"  a "Prelet nad Ivankou".

 

·   Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji znovu upozorňuje občanov, aby vzhľadom na časté prípady podvodov a krádeží, nepúšťali do svojich domovov cudzie osoby, nedávali im žiadne peniaze, ani s nimi nekomunikovali. Pohybujú sa po obci pod zámienkou predaja tovaru, výmeny slovenských korún za euro, oznámenia o výhre a mnohými inými, pre dôveryhodnosť uvádzajú spoluprácu s inými obyvateľmi obce.  V prípade pohybu podozrivých osôb treba zapísať ŠPZ auta a volať políciu – Dunajská Lužná  tel. číslo 45980914.

 

·    Záujemcovia o členstvo v dobrovoľnom hasičskom zbore v Ivanke pri Dunaji majú možnosť prihlásiť sa na Obecnom úrade, Štefánikova 12 u p. prednostu alebo na tel. č. 02/45943301.

 

·   Seniori, pozor na podvodníkov! Vzhľadom na trestnú činnosť páchanú na senioroch, by Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci chcelo upozorniť starších občanov, aby boli najmä v tomto období ostražití:

-          neotvárajte dvere bez toho, aby ste sa presvedčili, kto stojí za nimi,

-          neverte osobám, ktoré sa vydávajú za pracovníkov mestských úradov, poisťovní, elektrární, plynární a pod., ktorí Vám chcú vrátiť preplatok s tým, že nemajú vydať z bankovky vyššej nominálnej hodnoty a už vôbec ich nevpúšťajte do bytu.

Ak sa stretnete s takýmto alebo obdobným prípadom, ihneď kontaktujte políciu na bezplatné č. 158.

 

·   Vyzývame občanov, aby v zmysle VZN č.1/2008  čl. 5  zamedzili voľnému pohybu psov po obci. Pri nedodržaní predpisov môže obec uložiť sankcie v zmysle platných právnych predpisov a túlavé psy budú odchytené okresným šarhom.

 

·   Žiadame občanov, aby v dňoch vývozu domového odpadu teda hlavne v stredu a vo štvrtok neparkovali na verejných komunikáciách predovšetkým v užších uličkách aby  tak umožnili prejsť vozidlu na vývoz odpadu. V prípade, že nebude možný prejazd vozidla, domový odpad z týchto ulíc nebude vyvezený.

 

·   Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji oznamujeme občanom, že od 1.apríla 2011 je zriadené Obvodné oddelenie Policajného zboru Bernolákovo so sídlom na Trnavskej ul.č.1 v Bernolákove, pod ktoré patrí aj obec Ivanka pri Dunaji. Telefonický kontakt: 0961533805, v čase neprítomnosti je možné kontaktovať políciu na tel. č.158 alebo 0964523155 – operačné stredisko ORPZ, e-mail : oopezbernolakovo@minv.sk.

 

 

 

 

 

 

 p