Vážení občania,..-,
pripravili sme pre vás túto žiadanú funkcionalitu našej webovej stránky aj na základe neanonymných a konštruktívnych pripomienok občanov.
Textovú formu obsahu sme uprednostnili pred zvukovou z dôvodov: veľkosti prenášaného súboru a možnosti tlače. 

Aktuálne  hlásenia obecného rozhlasu: 

ponuka práce, dátum prvého hlásenia

 

23. septembra 2016

·     Miestny odbor Matice slovenskej v Ivanke pri Dunaji vás srdečne pozýva na pokračovanie besiedok cyklu Čo sa nezmestilo do knihy o Ivanke.
Téma: Červený kríž v Ivanke
Besiedka sa uskutoční dňa 27. septembra 2016 o 18:00 v Informačnom centre na Námestí sv. Rozálie v Ivanke pri Dunaji.

 

21. septembra 2016

·    Futbalový klub v Ivanke pri Dunaji vás pozýva na futbalové zápasy :
v nedeľu 25.9.2016

- bude hrať prípravka o 10.00.hod. s družstvom - Miloslavov

- budú hrať mladší žiaci o 14.00 hod. s družstvom - Čuňovo

- budú hrať muži o 16.00 hod.   s družstvom – Devínska Nová Ves

 

·     Obec Ivanka pri Dunaji  prijme do pracovného pomeru kvalifikovanú opatrovateľku v domácnosti na zastupovanie počas pracovnej neschopnosti. Záujemcovia sa môžu prihlásiť v stránkových dňoch na obecnom úrade – sociálny referát, tel. kontakt 02/45 943 301, kl.11.

 

20. septembra 2016

·   Zväz telesne postihnutých vás srdečne pozýva na predstavenie Radošinského naivného divadla pod názvom „To nemá chybu“, ktoré sa uskutoční 15.novembra 2016. Cena lístka aj s dopravou je 21€ . Lístky si môžete zakúpiť do konca septembra na matrike obecného úradu alebo u p.Hajzokovej t.č. 0903 011 211.

 

·    Materské centrum TIK TAK Ivanka pri Dunaji vás pozýva na BURZU DETSKÉHO OBLEČENIA  A  POTRIEB, ktorá sa uskutoční 8.10.2016 v sobotu od 9:00 - 11:30 hod. v Parku oddychu INSPIRO na Nádražnej ul.č. 36 v Ivanke pri Dunaji.  Registrácia pre predávajúcich bude prebiehať na mailovom kontakte : burza.ivanka@gmail.com od 26.09.2016, informácie o burze na web : www.mctiktak.ivanka.sk, www.parkoddychu.sk.

 

·   INCOMA Slovakia, s.r.o. a Združenie miest a obcí Slovenska si vás dovoľujú osloviť ohľadom  zapojenia sa do národného projektu „Pýtajme si Slovenské!“, ktorého cieľom je, aby  aj samospráva informovala svojich občanov, aby v čase od 10. 10. do 16. 10. 2016 aktívne nakupovali slovenské produkty a pýtali si v reštauráciách jedlá zo slovenských surovín a takýmto nákupným správaním podporovali našu ekonomiku, poľnohospodárov, výrobcov, zamestnanosť a ďalšie makroekonomické ukazovatele.

 

19. septembra 2016

·   Miestny spolok Červeného kríža Ivanka pri Dunaji, v spolupráci s  miestnymi organizáciami: Slovenský zväz telesne postihnutých, Klub dôchodcov, Poľovnícke združenie Bažant, Ivanskí záhradkári, MO Matice  Slovenskej,  SZ Chovateľov,  Únia žien Slovenska a  Komisia pre  veci sociálne, zdravotné, školstvo a mládež pri   OcÚ Ivanka pri Dunaji, vás pozývajú na 2.ročník ŠPORTOVÝCH HIER SENIOROV, ktoré sa budú konať 24. septembra 2016 začiatok o 10.00 hod. v areáli Matičného domu.
Registrácia súťažiacich od 9:30 hod. do 10.00 hod. Pre súťažiacich sú pripravené: nenáročné športové disciplíny, guláš, občerstvenie, vyhodnotenie a ocenenie súťaží, Canisterapia, spoločenské hry a na záver zábava a tombola.
Žiaden liek nenahradí pohyb, ale pohyb nahradí mnoho liekov!

 

·    Našiel sa malý čierny kocúrik s bielym fľakom na hrudi a modrým obojkom s rolničkou na krku. Majiteľ sa môže prihlásiť na tel. č. 0907 520 633.

 

13. septembra 2016

·     Pošta Ivanka pri Dunaji oznamuje občanom, že z technických príčin až do odvolania bude pošta otvorená len do 17,00 hod.

 

·     Vzdelávacia agentúra Intenzívne doučovanie  ponúka žiakom 5. ročníka ZŠ prípravu na osemročné gymnáziá. Doučovanie sa bude konať v Informačnom centre v nasej obci od štvrtka 29. septembra 2016.  Bližšie informácie získate na stránke www.intenzivne.sk alebo na telefónnom čísle 0905 81 52 91 u pani Kuboňovej.

 

12. septembra 2016

·     Bratislavská integrovaná doprava za účelom skvalitnenia verejnej osobnej dopravy v Bratislavskom kraji  žiada o spoluprácu pri vyplnení dotazníka, ktorý je zameraný na zistenie požiadaviek cestujúcich na organizáciu dopravy.

Vyplnením dotazníka pomôžete pri ďalšom rozhodovaní o zmenách v doprave a pri rozvoji Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji.

Odkaz na dotazník sa nachádza na webe www.idsbk.sk na hlavnej stránke, prípadne priamo tu. Dotazníky je možné vyplniť do 15.10.2016.

 

8. septembra 2016

·    Spojená škola v Ivanke pri Dunaji oznamuje, že dňom 12. septembra 2016 začne predávať morky – plemeno BIG 6 (ťažké mäsové plemeno) v Stredisku odbornej praxe v Zálesí. Cena za ks 10,00 € vrátane DPH.
Čas predaja:    Po - Pi   7:30 – 14:00 hod.
Kontakt:   02/45946211, 02/45943322

 

·     Penzión Pálenica, Hlavná 69A v Bernolákove prijme do pracovného pomeru čašníkov a pomocné sily do kuchyne. Záujemcovia sa môžu informovať priamo v prevádzke.

 

30. augusta 2016

·     Firma AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. žiada občanov, aby nádoby k vývozu komunálneho odpadu a všetkých jeho triedených zložiek vykladali v deň vývozu od 06.00hod. rannej, poprípade už v predvečer vývozu.
Mnohí z občanov nemajú načas vyložené nádoby k vývozu komunálneho odpadu a osádky vyvážajúcej firmy sa musia opätovne otáčať, aby zobrali a vysypali všetky nádoby, ktoré občania vykladajú po prejdení ulíc osádkou, čo vedie zbytočne k zvýšeným nákladom obce ako aj pre ich firmu.
Firma AVE SK ďakuje  občanom za pochopenie.

 

28. júna 2016

·     Štatistický úrad SR oznamuje obyvateľom obce, že Slovenská republika sa zapojila do realizácie zisťovania o vzdelávaní dospelých (AES 2016), ktoré v tomto roku prebieha v členských štátoch Európskej únie na základe nariadenia Komisie (EÚ) č. 1175/2014 z 30. októbra 2014.
Zisťovanie sa uskutoční aj v našej obci - od 1. júla do 30. novembra 2016.
V tomto období vybrané domácnosti v našej obci navštívi pracovník Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania obyvatelia poskytnú, budú použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za ochranu získaných dôverných údajov zodpovedá v plnej miere Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorý bude zverejňovať štatistické informácie z tohto zisťovania výlučne v anonymizovanej forme bez možnosti identifikácie respondenta.
Výstupy zo zisťovania budú kľúčovým zdrojom údajov o úrovni vzdelanosti obyvateľstva a o faktoroch ovplyvňujúcich celoživotné vzdelávanie v krajinách EÚ. Budú zároveň predstavovať významný zdroj údajov a informácií potrebných pre medzinárodné porovnávanie a na analýzy stavu vo vzdelaní populácie na Slovensku.

 

10. júna 2016

·   Upozorňujeme občanov, že v zmysle platných právnych predpisov je zakázané páliť akýkoľvek druh odpadu, v opačnom prípade bude udelená sankcia.

 

5. mája 2016

·    Firma AVE upozorňuje občanov na zmenu separovaného zberu papiera a plastov – je NEVYHNUTNÉ striktne oddeľovať uvedené komodity do samostatných vriec, osobitným vozidlom bude prebiehať zber plastov a osobitným vozidlom zber papiera. Ak bude zmiešaný plast s papierom, môže s stať, že odpad nebude vyvezený.

 

10. februára 2016

·   Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Pezinku, vnútorný odbor, skupina prevencie, Šenkvická ul. 14, 902 01 Pezinok upozorňuje vzhľadom na opakujúce sa prípady páchania trestnej činnosti na senioroch, aby boli najmä v tomto období ostražití a dávali si pozor:

-         ak Vám niekto zavolá domov a predstaví sa ako Váš príbuzný – syn, dcéra alebo vnuk a žiada Vás o finančnú pomoc s tým, že pošle pre peniaze kamaráta, či kamarátku, kontaktujte ihneď políciu,

-         ak Vás niekto v tomto období doma navštívi s tým, že Vám prišiel osobne vrátiť „vratky“ za plyn, taktiež ihneď kontaktujte políciu.

Môžete sa stať obeťou podvodníka, ktorý sa v telefóne vydáva za Vášho príbuzného s cieľom  vylákať od Vás  peniaze. Podvodníci využívajú rôzne zámienky na to, aby Vás mohli obrať o Vaše peniaze, môžu sa vydávať aj za pracovníkov rôznych inštitúcií (elektrárne, plynárne, sociálna poisťovňa, atď.). V žiadnom prípade neznámym osobám svoje peniaze nedávajte, ale ihneď kontaktujte políciu na bezplatnom čísle 158!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staršie

·   Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci  upozorňuje  všetkých účastníkov cestnej premávky a to najmä s prihliadnutím na účastníkov cestnej premávky – chodcov  na účinnosť novely zákona o cestnej premávke. Od začiatku kalendárneho roka 2014 majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci. Vyzývame preto všetkých občanov, aby v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych si zabezpečili reflexné prvky pre všetkých členov domácnosti a dbali na to, aby nimi boli vždy dôsledne označení.
Toto reflexné označenie Vám zaručí byť videný nielen za zníženej viditeľnosti, ale aj v upršanom a hmlistom počasí. Reflexné prvky je možné zakúpiť v rôznych predajniach napr. v hypermarketoch, v papiernictvách, v obchodoch so športovými potrebami či elektronikou. V prípade, že by ste sa ako chodci vo vlastnom záujme za zníženej viditeľnosti počas pohybu po vozovke v obci alebo mimo nej reflexnými prvkami nechránili, hrozí Vám v zmysle už spomínanej novely bloková pokuta až do výšky 100,- eur.
Prispejte k Vašej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania polície, ktorými zvýšite svoju bezpečnosť pri pohybe na cestnej komunikácii.

 

·   Upozorňujeme občanov, že v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi ako aj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Ivanka pri Dunaji o čistote je zákaz pálenia odpadu. Pripomíname, že je zahájený zvoz biologického odpadu a drevný odpad sa odkladá na zberný dvor obce za ihriskom na Vajnorskej ulici v sobotu od 9,00 do 12,00 hod.

 

·   Zber elektronického odpadu v obci Ivanka pri Dunaji v roku 2014 – ZMENA !!!
Oznamujeme, že dlhoročný odberateľ elektronického odpadu z našej obce zmenil systém zberu. Občan, ktorý má záujem o odvoz elektronického odpadu, môže počas celého roku využívať službu poskytovanú prostredníctvom internetovej stránky: www.nahlasodpad.sk.
Na uvedenej internetovej adrese je zverejnený formulár, ktorý občan vyplní a odošle na priloženú e-mailovú adresu. Firma ho osloví a dohodne si s ním termín odvozu z dvora (tak ako doteraz).
Občania, ktorí nemajú prístup na internet môžu o vyplnenie formulára požiadať Obecný úrad Ivanka pri Dunaji (osobne, telefonicky, písomne).
Kontakt: Obecný úrad Ivanka  pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji, telefón: 02/45943301
Zároveň s poľutovaním oznamujeme, že z technických dôvodov sa nebude vykonávať zber elektronického odpadu na zbernom dvore na Nádražnej ulici, o ktorom sme Vás informovali v Ivanských novinkách a na obecných výveskách.

 

·   V Informačnom centre, na Moyzesovej 38/A si môžete zakúpiť rôzne informačné a propagačné materiály a publikácie nielen o našej obci ale aj knihy pre rozšírenie okruhu informácií o Slovensku.

 

·   Oznamujeme občanom, že v Informačnom centre na Námestí sv. Rozálie je ešte stále možnosť zakúpiť si publikáciu o obci "Ivanka pri Dunaji v plynutí času" a dva tituly DVD "Ivanka v plynutí času"  a "Prelet nad Ivankou".

 

·   Vyzývame občanov, aby v zmysle VZN č.1/2008  čl. 5  zamedzili voľnému pohybu psov po obci. Pri nedodržaní predpisov môže obec uložiť sankcie v zmysle platných právnych predpisov a túlavé psy budú odchytené okresným šarhom.

 

·   Žiadame občanov, aby v dňoch vývozu domového odpadu teda hlavne v stredu a vo štvrtok neparkovali na verejných komunikáciách predovšetkým v užších uličkách aby  tak umožnili prejsť vozidlu na vývoz odpadu. V prípade, že nebude možný prejazd vozidla, domový odpad z týchto ulíc nebude vyvezený.

 

·   Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji oznamujeme občanom, že od 1.apríla 2011 je zriadené Obvodné oddelenie Policajného zboru Bernolákovo so sídlom na Trnavskej ul.č.1 v Bernolákove, pod ktoré patrí aj obec Ivanka pri Dunaji. Telefonický kontakt: 0961533805, v čase neprítomnosti je možné kontaktovať políciu na tel. č.158 alebo 0964523155 – operačné stredisko ORPZ, e-mail : oopezbernolakovo@minv.sk.

 

 

 

 

 

 

 p