Vážení občania,..-,
pripravili sme pre vás túto žiadanú funkcionalitu našej webovej stránky aj na základe neanonymných a konštruktívnych pripomienok občanov.
Textovú formu obsahu sme uprednostnili pred zvukovou z dôvodov: veľkosti prenášaného súboru a možnosti tlače. 

Aktuálne  hlásenia obecného rozhlasu: 

ponuka práce, dátum prvého hlásenia

 

22. januára 2015

·   Fy AVE oznamuje, že z technických príčin bude vývoz triedeného odpadu – papier, plasty presunutý na sobotu 24.1.2015.

 

19. januára 2015

·   Dňa 15. januára 2015 sa v Matičnom dome v Ivanke pri Dunaji  uskutočnil tradičný odber krvi mobilnou transfúznou jednotkou z Ružinovskej nemocnice. V spolupráci s Miestnou organizáciou Červeného Kríža v Ivanke pri Dunaji a jej predsedkyňou pani Máriou Kučerovou 25 darcov z celkového počtu 47  darovalo krv  Marcelovi Václavkovi, pacientovi  Detskej fakultnej nemocnice na Kramároch. Touto cestou sa chce rodina Václavkova z Dubnice nad Váhom srdečne poďakovať všetkým darcom, ktorí v ten deň darovali krv aj ich synovi za tento vysoko humánny čin.

 

14. januára 2015

·   Výbor základnej organizácie Slovenského zväzu chovateľov v Ivanke pri Dunaji vás pozýva na tradičný chovateľský ples, ktorý sa uskutoční 24.januára 2015 v Matičnom dome so začiatkom o 20,00 hod. Do tanca hrá skupina Meteor. Vstupné je 25 €.  Pre hostí je pripravená bohatá tombola a občerstvenie. Informácie a predpredaj vstupeniek na adrese: Dušan Deák, Sadová 29, Ivanka pri Dunaji alebo telefonicky na tel.č.0905 320 459

 

13. januára 2015

·   SBS prijme na dohodu alebo trvalý pracovný pomer pracovníčku na zamestnaneckú recepciu. Miesto výkonu práce je Metro Ivanka pri Dunaji. Podmienkou je čistý register trestov, preukaz odbornej spôsobilosti výhodou, práca je na smeny. Bližšie informácie na tel.č. 0910 835 292.

 

·   Našla sa fenka írskeho setra hnedej farby, majiteľ sa môže informovať na t.č.0905 299 605.

 

·   V piatok 9.1.2014 sa našli na Štefánikovej ul. č. 37 okuliare. Majiteľ sa môže informovať na Obecnom úrade v Ivanke pri Dunaji.

 

·   Na Štedrý deň poobede sa našiel za Spojenou školou zväzok kľúčov. Majiteľ sa môže informovať na Obecnom úrade v Ivanke pri Dunaji.

 

12. januára 2015

·   Našiel sa pes labrador, zlatobéžovej farby, majiteľ sa môže informovať na Obecnom úrade v Ivanke pri Dunaji.

 

9. januára 2015

·   Oznamujeme občanom, že od 1. januára 2015 namiesto detskej lekárky MUDr. Tvrdoňovej ordinuje  MUDr. Tatjana Sipekiová
tel. č.: 0948 388 393

 

Deň

Ordinačné hodiny

Prednostné poskytnutie zdravot. starostlivosti

Pondelok

8:00 - 12:30

10:00 - 10:30

Utorok

9:00 - 12:00 (poradňa)    12:30 - 15:00  

13:30 - 14:00

Streda

8:00 - 12:00    12:30 - 14:00  (prevencia)

10:00 - 10:30

Štvrtok

10:00 - 12:00 (prevencia)  12:30 - 16:30

14:00 - 14:30

Piatok

8:00 - 12:30

10:00 - 10:30

 

Odbery:  pondelok, streda, piatok  8:00 - 8:30

Poplatok za prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti 9,96 €.

 

·   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. v období od 1.novembra 2014 do 31.decembra 2014 umožnila svojim zákazníkom nahlásiť neoprávnené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku  (Generálny pardon) prípadne zmenu plôch určených na ich vypúšťanie do verejnej kanalizácie. Voči zákazníkom, ktorí sa prišli do BVS zazmluvniť počas generálneho pardonu, nebola uplatňovaná náhrada škody, ani príslušné poplatky v zmysle Cenníka výkonov služieb BVS, či zmluvné pokuty v zmysle Všeobecných obchodných podmienok.
Z dôvodu mimoriadneho záujmu zo strany zákazníkov sa Generálny pardon predlžuje až do 31. januára 2015

 

 

5. januára 2015

·    V predajni NAŠA SAMOŠKA hľadajú predavačku, záujemkyne sa môžu informovať priamo v predajni.

·    Hľadá sa majiteľ - dňa 31.12.2014 sa v Ivanke pri Dunaji na Novej ul. našiel ryšavo biely kocúr. Majiteľ sa môže ozvať na číslo 0903534562. Je to domáci kocúr, nálezca verí, že majiteľ sa nájde.

 

2. januára 2015

·   Miestny odbor Matice slovenskej v Ivanke pri Dunaji vás srdečne pozýva na 1. obnovený Matičný ples, ktorý sa bude konať dňa 23.1.2015.o 19.00 hod. v spoločenskej sále SPTŠ SNP ul. č. 30. Vstupné 30 eur. Lístky si môžete zakúpiť u p. Marianičovej Tel.č.0903756497 alebo u p. Voltemarovej tel.č.0905804664.

 

4. decembra 2014

·    Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, detašované  pracovisko Senec oznamuje, že bude sídliť na adrese Krátka ulica č.1, Senec, od 22.12.2014.
Zároveň Vám oznamujeme, že sťahovanie z Trnavskej ulice bude prebiehať v dňoch od 15.12.2014 do 19.12.2014, z tohto  dôvodu  bude Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, detašované  pracovisko Senec v týchto dňoch z technických dôvodov  uzatvorený.

Riadny chod výkonu štátnej správy na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, detašované pracovisko Senec bude zabezpečený od 22.decembra 2014

Nová adresa:

ÚPSVaR Pezinok, pracovisko Senec

Krátka 1

903 01 Senec

Všetky telefónne čísla ostávajú nezmenené.

 

11. apríla 2014

·   Zber elektronického odpadu v obci Ivanka pri Dunaji v roku 2014 – ZMENA !!!
Oznamujeme, že dlhoročný odberateľ elektronického odpadu z našej obce zmenil systém zberu. Občan, ktorý má záujem o odvoz elektronického odpadu, môže počas celého roku využívať službu poskytovanú prostredníctvom internetovej stránky: www.nahlasodpad.sk.
Na uvedenej internetovej adrese je zverejnený formulár, ktorý občan vyplní a odošle na priloženú e-mailovú adresu. Firma ho osloví a dohodne si s ním termín odvozu z dvora (tak ako doteraz).
Občania, ktorí nemajú prístup na internet môžu o vyplnenie formulára požiadať Obecný úrad Ivanka pri Dunaji (osobne, telefonicky, písomne).
Kontakt: Obecný úrad Ivanka  pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji, telefón: 02/45943301
Zároveň s poľutovaním oznamujeme, že z technických dôvodov sa nebude vykonávať zber elektronického odpadu na zbernom dvore na Nádražnej ulici, o ktorom sme Vás informovali v Ivanských novinkách a na obecných výveskách.

 

7. februára 2014

·   Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci  upozorňuje  všetkých účastníkov cestnej premávky a to najmä s prihliadnutím na účastníkov cestnej premávky – chodcov  na účinnosť novely zákona o cestnej premávke. Od začiatku kalendárneho roka 2014 majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci. Vyzývame preto všetkých občanov, aby v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych si zabezpečili reflexné prvky pre všetkých členov domácnosti a dbali na to, aby nimi boli vždy dôsledne označení.
Toto reflexné označenie Vám zaručí byť videný nielen za zníženej viditeľnosti, ale aj v upršanom a hmlistom počasí. Reflexné prvky je možné zakúpiť v rôznych predajniach napr. v hypermarketoch, v papiernictvách, v obchodoch so športovými potrebami či elektronikou. V prípade, že by ste sa ako chodci vo vlastnom záujme za zníženej viditeľnosti počas pohybu po vozovke v obci alebo mimo nej reflexnými prvkami nechránili, hrozí Vám v zmysle už spomínanej novely bloková pokuta až do výšky 100,- eur.
Prispejte k Vašej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania polície, ktorými zvýšite svoju bezpečnosť pri pohybe na cestnej komunikácii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staršie

·   V Informačnom centre, na Moyzesovej 38/A si môžete zakúpiť rôzne informačné a propagačné materiály a publikácie nielen o našej obci ale aj knihy pre rozšírenie okruhu informácií o Slovensku.

 

·   Oznamujeme občanom, že v Informačnom centre na Námestí sv. Rozálie je ešte stále možnosť zakúpiť si publikáciu o obci "Ivanka pri Dunaji v plynutí času" a dva tituly DVD "Ivanka v plynutí času"  a "Prelet nad Ivankou".

 

·   Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji znovu upozorňuje občanov, aby vzhľadom na časté prípady podvodov a krádeží, nepúšťali do svojich domovov cudzie osoby, nedávali im žiadne peniaze, ani s nimi nekomunikovali. Pohybujú sa po obci pod zámienkou predaja tovaru, výmeny slovenských korún za euro, oznámenia o výhre a mnohými inými, pre dôveryhodnosť uvádzajú spoluprácu s inými obyvateľmi obce.  V prípade pohybu podozrivých osôb treba zapísať ŠPZ auta a volať políciu – Dunajská Lužná  tel. číslo 45980914.

 

·    Záujemcovia o členstvo v dobrovoľnom hasičskom zbore v Ivanke pri Dunaji majú možnosť prihlásiť sa na Obecnom úrade, Štefánikova 12 u p. prednostu alebo na tel. č. 02/45943301.

 

·   Seniori, pozor na podvodníkov! Vzhľadom na trestnú činnosť páchanú na senioroch, by Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci chcelo upozorniť starších občanov, aby boli najmä v tomto období ostražití:

-          neotvárajte dvere bez toho, aby ste sa presvedčili, kto stojí za nimi,

-          neverte osobám, ktoré sa vydávajú za pracovníkov mestských úradov, poisťovní, elektrární, plynární a pod., ktorí Vám chcú vrátiť preplatok s tým, že nemajú vydať z bankovky vyššej nominálnej hodnoty a už vôbec ich nevpúšťajte do bytu.

Ak sa stretnete s takýmto alebo obdobným prípadom, ihneď kontaktujte políciu na bezplatné č. 158.

 

·   Vyzývame občanov, aby v zmysle VZN č.1/2008  čl. 5  zamedzili voľnému pohybu psov po obci. Pri nedodržaní predpisov môže obec uložiť sankcie v zmysle platných právnych predpisov a túlavé psy budú odchytené okresným šarhom.

 

·   Žiadame občanov, aby v dňoch vývozu domového odpadu teda hlavne v stredu a vo štvrtok neparkovali na verejných komunikáciách predovšetkým v užších uličkách aby  tak umožnili prejsť vozidlu na vývoz odpadu. V prípade, že nebude možný prejazd vozidla, domový odpad z týchto ulíc nebude vyvezený.

 

·   Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji oznamujeme občanom, že od 1.apríla 2011 je zriadené Obvodné oddelenie Policajného zboru Bernolákovo so sídlom na Trnavskej ul.č.1 v Bernolákove, pod ktoré patrí aj obec Ivanka pri Dunaji. Telefonický kontakt: 0961533805, v čase neprítomnosti je možné kontaktovať políciu na tel. č.158 alebo 0964523155 – operačné stredisko ORPZ, e-mail : oopezbernolakovo@minv.sk.

 

 

 

 

 

 

 p