Vážení občania,..-,
pripravili sme pre vás túto žiadanú funkcionalitu našej webovej stránky aj na základe neanonymných a konštruktívnych pripomienok občanov.
Textovú formu obsahu sme uprednostnili pred zvukovou z dôvodov: veľkosti prenášaného súboru a možnosti tlače. 

Aktuálne  hlásenia obecného rozhlasu: 

ponuka práce, dátum prvého hlásenia

 

2. októbra 2014

Smútiaca rodina v hlbokom zármutku oznamuje, že ju veku 65 rokov opustil manžel, otec, švagor, dedko, sused – pán Marian BÍRO z Hviezdoslavovej ulice

Posledná rozlúčka s drahým zosnulým bude 3. októbra 2014 (piatok) o 11,30 hod. na cintoríne v Slávičom údolí v Bratislave.

Obecný úrad touto cestou vyjadruje smútiacej rodine úprimnú sústrasť.

 

30. septembra 2014

·   Pozývame vás na Bernolákovskú jesennú burzu detského oblečenia, hračiek a detských potrieb, ktorá sa uskutoční v sobotu 4.10.2014 od 8.30 hod. do 12.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Bernolákove.

 

29. septembra 2014

·   V piatok sa v okolí Hurbanovej ulice stratil čiernobiely kocúr. Na nohe mohol mať žltú pásku po ošetrení na veterinárnej klinike. Akékoľvek informácie o ňom prosíme oznámiť na tel.č. 02/45944 023, príp. 0908 448 128.

 

·   V nedeľu sa pri jazere „Štrkovka“  našiel pes Jack Russel, má červený obojok. Majitel sa môže informovať u pracovníkov Wigvamu na jazere „Štrkovka“.

 

·   Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 25112012 Z. z. o energetike v platnom znení vám oznamujeme, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 3.10.2014 v čase od 08:30 hod. do 16:30 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Družstevná ul. č. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 17/OP, 18, 22, 24, 26, 

Poľná ul. č. 1,  3, 11, 12/A, 14, 15, 17, 287/4, 9067, 926/185, 926/84

 

25. septembra 2014

·    Obec Ivanka pri Dunaji, kultúrna komisia pri Obecnom zastupiteľstve v Ivanke pri Dunaji  pozýva deti na Detský divadelný víkend v dňoch 4-5. októbra 2014. V sobotu 4. októbra sa uskutoční predstavenie Poškoláci, v podaní žiakov Základnej umeleckej školy o 17 – tej hodine a v nedeľu 5. októbra –predstavenie divadla Úsmev z Bratislavy s názvom  Haló mimozemšťan  o 15 – tej hodine.  Vstupné na predstavenie je 1.- €. Obe predstavenia sa uskutočnia v Osvetovej besede. Predpredaj vstupeniek je od pondelka 29.9.2014 v Informačnom centre na Námestí sv. Rozálie v popoludňajších hodinách.

 

·    V piatok 19.septembra sa stratila trojfarebná mačička. Akékoľvek informácie o nej prosíme oznámiť na tel.č. 0902 672 097.

 

·    V sobotu sa stratila peňaženka s dokladmi. Prosíme poctivého nálezcu, aby nález oznámil na Obecnom úrade v Ivanke pri Dunaji.

 

·    Spoločnosť  AQUA- BAL    Nitra

-vykonáva rozbory vody pre občanov  miest a obcí ,na zistenie prítomnosti  škodlivých látok vo vode – v  studniach.

-rozbor je zameraný na zistenie  chemicko  fyzikálnych vlastností vody

-  prítomnosť -dusičnanov ,dusitanov ,reakcia vody ,amónne íóny ,železo  ,tvrdosť vody,    vodivosť vody

-zistenie možného znečistenia studní / priesak zo žúmp ,trativodov/

-poradenstvo ohľadom dezinfekcie studní , odstránenie baktérií

-k rozboru vody , vystavený  protokol

-cena rozboru :10 €

-Novinka: rozbor na zistenie prítomnosti  koliformných baktérií

- COLI test /od spoločnosti  Nutricol/ monitoring vody.

Rozbor vody bude prebiehať od  - štvrtka   25.9.2014   počas  celého  týždňa.

Termín rozboru si občania dohodnú  na tel. č . 0910559632   p. Bališ

 

24. septembra 2014

·    Okresný úrad Bratislava oznamuje začiatok územného konania o umiestnení stavby „Diaľnica D4 Bratislava, Ivanka sever –Rača a Bratislava, Jarovce-Ivanka sever na pripomienkovanie  občanom do 29. septembra 2014. Situačné plány sú k dispozícii na webovej stránke obce a k nahliadnutiu sú na Obecnom úrade v Ivanke pri Dunaji na stavebnom oddelení u p. Ing. Letenaya.

 

22. septembra 2014

·    Riaditeľstvo Spojenej školy oznamuje, že za výhodných podmienok a pod vedením vysokokvalifikovaných inštruktorov organizuje vodičský kurz na skupiny „B“ - osobný automobil „RB-E“ - skupina vodičského oprávnenia na prívesy do 3500kg, súprava vozidel do 4250kg(ťažné vozidlo + príves) „C“ – nákladný automobil, „T“ – traktor – vykonáva kondičné jazdy na všetky skupiny. Zápis sa uskutoční dňa 24. septembra 2014 (streda) v budove Spojenej školy, SNP 30, Ivanka pri Dunaji. Informácie na tel.č. /02/45943321, 02/45943062.

 

18. septembra 2014

Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS) sa týmto ospravedlňuje obyvateľom mestských častí a sídlisk Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Dolné hony a obce Ivanka pri Dunaji za výskyt zvýšeného leteckého hluku z dôvodu každoročnej údržby vzletovo-pristávacej dráhy RWY 13 – 31, ktorá je realizovaná od 16. 9. 2014 do 5. 10. 2014.

Pre zaistenie nepretržitej leteckej prevádzky na bratislavskom letisku bude v uvedenom termíne dočasne využívaná iba vzletovo-pristávacia dráha RWY 04-22 so vzletom nad spomínanými oblasťami.

Vzhľadom na silu a smer vetra sa prispôsobuje smer, na ktorý a z ktorého lietadlá vzlietajú či pristávajú.   

Pravidelná údržba dráh sa uskutočňuje pravidelne po letnej sezóne z dôvodu zaistenia bezpečnosti letovej prevádzky.

Dúfame, že ak budú práce pokračovať podľa plánu, budeme môcť otvoriť dráhu RWY 13 – 31 v prvom októbrovom týždni.

 

17. septembra 2014

·    Základná organizácia Únie žien Slovenska v Ivanke pri Dunaji vás srdečne pozýva na súťaž v krájaní slížov, ktorá sa uskutoční 8.októbra 2014 o 17,00 hod. v Matičnom dome. Radi privítajú medzi súťažiacimi aj mužov. So sebou si treba priniesť dosku, valček a nôž. Na dobrú náladu zahrá Ivanská dychovka.

 

16. septembra 2014

·   Obec Ivanka pri Dunaji oznamuje všetkým občanom, že na základe výzvy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva podľa §12 ods.2 zákona č.355/2007 Z.z. bude v obci v mesiaci október prebiehať celoplošná deratizácia. Deratizačné návnady sa budú predávať v budove obecného úradu v od 1.10.2014 až 31.10.2014 v dňoch:
Pondelok     1400 – 1800
Streda           800 – 1200                
Piatok           800 – 1200
Sobota          800 - 1200

Cena balenia deratizačných nástrah pre jednu domácnosť predstavuje 1,00 €.  

Konkrétne dátumy sú 1., 3., 4., 6., 8., 10., 11., 13., 15., 17., 18., 20., 22., 24., 25., 27., 29., 31., 10.,

 

·   Kung Fu pre deti – nábor od 7 do 12 rokov, začína sa od 30. septembra každý utorok a štvrtok od 15.00 do 16.00, cena za mesiac 35,- €. Cvičenie Hung Gar Kung Fu pod vedením majstra José Luis Serru, držiteľa 6o tuanu Wu Shu – majstra Európy z roku 1986, miesto – SOŠ J. A. Gagarina, Svätoplukova 38, Bernolákovo. Informácie a prihlášky : www.wutai.sk alebo 0907 745 042, e-mail wutai@wutai.sk.

 

10. septembra 2014

·   Oznamujeme občanom,  Voľby do orgánov samosprávy obcí sú dňa 15. novembra 2014. Určenie volebného obvodu a počtu poslancov v ňom volených v zmysle ustanovenia § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov Obecné zastupiteľstvo Obce Ivanka pri Dunaji  Uznesením č. 03/2014 zo dňa 26.06.2014 určilo jeden volebný obvod s počtom poslancov 12. Zapisovateľkou Miestnej volebnej komisie je Ľubica Pevná, tel.02/45944 331, 45943 301, mobil 0902 913 323, e-mailová adresa: dane@ivankapridunaji.sk .

Podávanie kandidátnych listín je do 21.9.2014 do 24,00 hod.

 

4. septembra 2014

·   Stredná odborná škola, Ivanka pri Dunaji začne dňom 8.9.2014 PREDAJ   MORIEK - na ďalší chov

6 – 8 týždňové     9€ /kus

8 - 10 týždňové    11€ /kus

nad 10 týždňov    2,80€ /kg živej váhy

Čas predaja: Po – Pi  8:00 - 14:00 hod.

Info.: SOP Zálesie, 02/ 45 946 211, 02/ 45 943 322

 

13. augusta 2014

·    Oznamujeme občanom obce a Združeniu účastníkov pozemkových úprav v Ivanke pri Dunaji, že na úradnej tabuli obce je vyvesená verejná vyhláška – oznámenie platnosti zásad na umiestnenie nových pozemkov v obvode pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Ivanka pri Dunaji, lokalita Dombale.

 

5. mája 2014

·   Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji na základe Krajského riaditeľstva policajného zboru znovu upozorňuje občanov, aby vzhľadom na časté prípady podvodov a krádeží, nepúšťali do svojich domovov cudzie osoby, nedávali im žiadne peniaze, ani s nimi nekomunikovali. Pohybujú sa po obci pod zámienkou predaja tovaru, riešenia bezpečnosti a boja proti kriminalite, oznámenia o výhre a mnohými inými, pre dôveryhodnosť uvádzajú spoluprácu s inými obyvateľmi obce.  V prípade pohybu podozrivých osôb treba zapísať ŠPZ auta a volať políciu – Obvodné oddelenie Policajného zboru Bernolákovo so sídlom na Trnavskej ul.č.1 v Bernolákove, pod ktoré patrí aj obec Ivanka pri Dunaji. Telefonický kontakt: 0961533805, v čase neprítomnosti je možné kontaktovať políciu na tel. č.158.

 

2. mája 2014

·     VÝZVA

Vyzývame občanov, aby do vriec na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, ktorý je spoločnosťou JUMEKO odvážaný  z domácností  každý týždeň,  ukladali iba materiál určený VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝM NARIADENÍM Č. 6/2013 OBCE IVANKA PRI DUNAJI O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI ODPADMI.

Do vriec sa môžu ukladať: kvety, tráva, lístie, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol a drobný drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov s hrúbkou dreva najviac  0,5 cm a dĺžkou najviac 10 cm .

Do vriec sa nemôžu ukladať: kameň, obväz, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma (tzv. domáce zakáľačky), drobný stavebný odpad  a pod.

Zároveň pripomíname, aby v zmysle citovaného VZN, občania vrecia s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad neuzatvárali (nezaväzovali).

Nerešpektovanie VZN môže byť sankcionované peňažnou pokutou alebo ukončením vývozu biologicky rozložiteľného odpadu z nehnuteľnosti.  

 

11. apríla 2014

·   Zber elektronického odpadu v obci Ivanka pri Dunaji v roku 2014 – ZMENA !!!
Oznamujeme, že dlhoročný odberateľ elektronického odpadu z našej obce zmenil systém zberu. Občan, ktorý má záujem o odvoz elektronického odpadu, môže počas celého roku využívať službu poskytovanú prostredníctvom internetovej stránky: www.nahlasodpad.sk.
Na uvedenej internetovej adrese je zverejnený formulár, ktorý občan vyplní a odošle na priloženú e-mailovú adresu. Firma ho osloví a dohodne si s ním termín odvozu z dvora (tak ako doteraz).
Občania, ktorí nemajú prístup na internet môžu o vyplnenie formulára požiadať Obecný úrad Ivanka pri Dunaji (osobne, telefonicky, písomne).
Kontakt: Obecný úrad Ivanka  pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji, telefón: 02/45943301
Zároveň s poľutovaním oznamujeme, že z technických dôvodov sa nebude vykonávať zber elektronického odpadu na zbernom dvore na Nádražnej ulici, o ktorom sme Vás informovali v Ivanských novinkách a na obecných výveskách.

 

7. februára 2014

·   Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci  upozorňuje  všetkých účastníkov cestnej premávky a to najmä s prihliadnutím na účastníkov cestnej premávky – chodcov  na účinnosť novely zákona o cestnej premávke. Od začiatku kalendárneho roka 2014 majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci. Vyzývame preto všetkých občanov, aby v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych si zabezpečili reflexné prvky pre všetkých členov domácnosti a dbali na to, aby nimi boli vždy dôsledne označení.
Toto reflexné označenie Vám zaručí byť videný nielen za zníženej viditeľnosti, ale aj v upršanom a hmlistom počasí. Reflexné prvky je možné zakúpiť v rôznych predajniach napr. v hypermarketoch, v papiernictvách, v obchodoch so športovými potrebami či elektronikou. V prípade, že by ste sa ako chodci vo vlastnom záujme za zníženej viditeľnosti počas pohybu po vozovke v obci alebo mimo nej reflexnými prvkami nechránili, hrozí Vám v zmysle už spomínanej novely bloková pokuta až do výšky 100,- eur.
Prispejte k Vašej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania polície, ktorými zvýšite svoju bezpečnosť pri pohybe na cestnej komunikácii.

 

9. decembra 2013

·    Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, detašované  pracovisko Senec oznamuje, že bude presťahovaný na Trnavskú ulicu č.1, Senec (budova vedľa predajne LIDL v Senci), od 20.12.2013.
Nová adresa:

ÚPSVaR Pezinok, pracovisko Senec

Trnavská 1

903 01 Senec

Všetky telefónne čísla ostávajú nezmenené.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staršie

·   V Informačnom centre, na Moyzesovej 38/A si môžete zakúpiť rôzne informačné a propagačné materiály a publikácie nielen o našej obci ale aj knihy pre rozšírenie okruhu informácií o Slovensku.

 

·   Oznamujeme občanom, že v Informačnom centre na Námestí sv. Rozálie je ešte stále možnosť zakúpiť si publikáciu o obci "Ivanka pri Dunaji v plynutí času" a dva tituly DVD "Ivanka v plynutí času"  a "Prelet nad Ivankou".

 

·   Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji znovu upozorňuje občanov, aby vzhľadom na časté prípady podvodov a krádeží, nepúšťali do svojich domovov cudzie osoby, nedávali im žiadne peniaze, ani s nimi nekomunikovali. Pohybujú sa po obci pod zámienkou predaja tovaru, výmeny slovenských korún za euro, oznámenia o výhre a mnohými inými, pre dôveryhodnosť uvádzajú spoluprácu s inými obyvateľmi obce.  V prípade pohybu podozrivých osôb treba zapísať ŠPZ auta a volať políciu – Dunajská Lužná  tel. číslo 45980914.

 

·    Záujemcovia o členstvo v dobrovoľnom hasičskom zbore v Ivanke pri Dunaji majú možnosť prihlásiť sa na Obecnom úrade, Štefánikova 12 u p. prednostu alebo na tel. č. 02/45943301.

 

·   Seniori, pozor na podvodníkov! Vzhľadom na trestnú činnosť páchanú na senioroch, by Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci chcelo upozorniť starších občanov, aby boli najmä v tomto období ostražití:

-          neotvárajte dvere bez toho, aby ste sa presvedčili, kto stojí za nimi,

-          neverte osobám, ktoré sa vydávajú za pracovníkov mestských úradov, poisťovní, elektrární, plynární a pod., ktorí Vám chcú vrátiť preplatok s tým, že nemajú vydať z bankovky vyššej nominálnej hodnoty a už vôbec ich nevpúšťajte do bytu.

Ak sa stretnete s takýmto alebo obdobným prípadom, ihneď kontaktujte políciu na bezplatné č. 158.

 

·   Vyzývame občanov, aby v zmysle VZN č.1/2008  čl. 5  zamedzili voľnému pohybu psov po obci. Pri nedodržaní predpisov môže obec uložiť sankcie v zmysle platných právnych predpisov a túlavé psy budú odchytené okresným šarhom.

 

·   Žiadame občanov, aby v dňoch vývozu domového odpadu teda hlavne v stredu a vo štvrtok neparkovali na verejných komunikáciách predovšetkým v užších uličkách aby  tak umožnili prejsť vozidlu na vývoz odpadu. V prípade, že nebude možný prejazd vozidla, domový odpad z týchto ulíc nebude vyvezený.

 

·   Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji oznamujeme občanom, že od 1.apríla 2011 je zriadené Obvodné oddelenie Policajného zboru Bernolákovo so sídlom na Trnavskej ul.č.1 v Bernolákove, pod ktoré patrí aj obec Ivanka pri Dunaji. Telefonický kontakt: 0961533805, v čase neprítomnosti je možné kontaktovať políciu na tel. č.158 alebo 0964523155 – operačné stredisko ORPZ, e-mail : oopezbernolakovo@minv.sk.

 

 

 

 

 

 

 p