Vážení občania,..-,
pripravili sme pre vás túto žiadanú funkcionalitu našej webovej stránky aj na základe neanonymných a konštruktívnych pripomienok občanov.
Textovú formu obsahu sme uprednostnili pred zvukovou z dôvodov: veľkosti prenášaného súboru a možnosti tlače. 

Aktuálne  hlásenia obecného rozhlasu: 

ponuka práce, dátum prvého hlásenia

 

19. decembra 2014

·   AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o.  vám oznamuje, že vývoz komunálneho odpadu, ktorý pripadá na vianočné sviatky 24.-25.12.2014 bude vykonaný BEZ ZMENY v riadnom termíne!!! Preto si vás touto cestou dovoľuje požiadať o včasné vyloženie nádob, aby sa predišlo zbytočným komplikáciám pri vývoze TKO.
Firma AVE ďakuje za porozumenie a praje pokojné prežitie Vianočných sviatkov.

 

Vývoz komunálneho odpadu, ktorý pripadá na štvrtok 01.01.2015 bude vykonaný v náhradnom termíne a to v sobotu 3.1.2015!!!

Preto si vás firma touto cestou dovoľuje požiadať o včasné vyloženie nádob, aby sa predišlo zbytočným komplikáciám pri vývoze TKO.
Firma AVE ďakuje za porozumenie a praje pokojné prežitie novoročných sviatkov.
 

Tel: 02/4592 5809

Email: dispecingsc@avesk.sk

 

·   11 z Ivanky pozýva verejnosť na tradičný Vianočný koncert, ktorý sa uskutoční v sobotu  20.12.2014 o 19,00 hod. v Matičnom dome.

 

18. decembra 2014

·   Park oddychu na Nádražnej ul. 36 ponúka detský tábor v dňoch sviatočných príprav 20.-23.12.2014 od soboty do utorka. Pre deti vo veku 3-8 rokov bude pripravený bohatý program. K dispozícii bude 4 a 8 hodinový interval každý deň. Prihlasovať deti je možné len do štvrtka 18.12.2014 priamo v Parku oddychu.
Park oddychu pozýva všetkých priaznivcov spoločenskej silvestrovskej zábavy na Oslavu príchodu Nového roku. Správnu atmosféru vytvorí živá kapela s pestrým hudobným repertoárom. Zabezpečená bude aj 2-chodová večera, polnočná kapustnica, prípitok a špeciálny ohňostroj. Vstupné je 33,-€. Vstupenky sú k dispozícii priamo v Parku oddychu len do 23.12.
2014

 

Smútiaca rodina so zármutkom oznamuje, že ich veku nedožitých 78 rokov opustil drahý otec, starý otec, prastarý otec, brat, švagor, svokor a svat pán Robert Bachratý z Komenského ulice. Posledná rozlúčka s drahým zosnulým bude v piatok 19.decembra 2014 o 10.00 hod. na miestnom cintoríne v Bernolákove.

Touto cestou vyjadrujeme smútiacej rodine úprimnú sústrasť.

 

15. decembra 2014

·    Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých pozýva záujemcov do Slovenského národného divadla na operu AIDA, dňa 21. januára 2015. Prihlásiť sa môžete  do 19. decembra 2014 na obecnom úrade u p. Baťovej, v čase stránkových hodín, alebo na tel. č. 0245943301 a 0903011211. Cena vstupenky aj s dopravou je 12.- €.

 

·    Oznamujeme občanom, že predaj stromčekov – jedličiek a smrekov je na Vinohradskej ul.č.1.

 

·    MUDr. Poláková oznamuje svojim pacientom, že od 22. 12. 2014 do 6. 1. 2015 neordinuje z dôvodu čerpania dovolenky. V súrnych prípadoch ju zastupuje MUDr. Zoja Lysáková v Bernolákove, zdravotné stredisko, Poštová 59, tel.č: 02/45 993 430,
ordinačné hodiny: 
pondelok: 12,00 – 15,30 hod.,
utorok: 8,00 – 12,00 hod.,
streda: 8,00 – 11,30 hod.,
štvrtok, piatok: 8,00 – 12,00 hod.

 

4. decembra 2014

·    Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, detašované  pracovisko Senec oznamuje, že bude sídliť na adrese Krátka ulica č.1, Senec, od 22.12.2014.
Zároveň Vám oznamujeme, že sťahovanie z Trnavskej ulice bude prebiehať v dňoch od 15.12.2014 do 19.12.2014, z tohto  dôvodu  bude Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, detašované  pracovisko Senec v týchto dňoch z technických dôvodov  uzatvorený.

Riadny chod výkonu štátnej správy na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, detašované pracovisko Senec bude zabezpečený od 22.decembra 2014

Nová adresa:

ÚPSVaR Pezinok, pracovisko Senec

Krátka 1

903 01 Senec

Všetky telefónne čísla ostávajú nezmenené.

 

2. decembra 2014

·   Obecná knižnica bude od 11.12.2014 do 31.12.2014 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.

 

26. novembra 2014

·   Oznamujeme občanom, že zber biologického odpadu v obci bude do konca novembra 2014, posledný vývoz bude v pondelok 1.12.2014 a v utorok 2. 12.2014.

 

·   Stratil sa kocúrik s obojkom na Hlinkovej ulici. Akékoľvek informácie o ňom prosíme oznámiť na t.č. 0915 745 898.

 

24. novembra 2014

·   INDEX NOSLUŠ v Senci hľadá pracovníkov pre dlhodobú prácu v supermarkete. Jedná so o prácu na registračnej pokladni a dokladanie tovaru. Termín nástupu ihneď.  V prípade záujmu kontaktujte Pobočku INDEX NOSLUŠ v Senci na telefónnom čísle 0917 130 550 alebo e-mailom na senec@noslus.sk

5. novembra 2014

·   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. v období od 1.novembra 2014 do 31.decembra 2014 vyhlasuje Generálny pardon na neoprávnené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku, t.j. umožňuje svojim zákazníkom nahlásiť neoprávnené vypúšťanie vôd z povrchového odtoku, prípadne zmenu plôch určených na ich vypúšťanie do verejnej kanalizácie. Voči zákazníkom, ktorí sa v uvedenom termíne prídu do BVS zazmluvniť, nebude uplatňovaná náhrada škody, ani príslušné poplatky v zmysle Cenníka výkonov služieb BVS, či zmluvné pokuty v zmysle Všeobecných obchodných podmienok.

 

1. októbra 2014

·   Obec v Ivanke pri Dunaji  opakovane upozorňuje občanov, aby vzhľadom na časté prípady podvodov a krádeží, nepúšťali do svojich domovov cudzie osoby, nedávali im žiadne peniaze, ani s nimi nekomunikovali. Pohybujú sa po obci pod zámienkou ponuky predaja tovaru, riešenia bezpečnosti a boja proti kriminalite, oznámenia o výhre a mnohými inými, pre dôveryhodnosť uvádzajú spoluprácu s inými obyvateľmi obce.  Vyzývame občanov, aby si všímali aj svoje okolie a v prípade pohybu podozrivých neznámych osôb  treba zapísať ŠPZ auta a volať políciu na čísle 158, alebo Obvodné oddelenie Policajného zboru Bernolákovo so sídlom na Trnavskej ul.č.1 v Bernolákove, pod ktoré patrí aj obec Ivanka pri Dunaji. Telefonický kontakt: 0961533805.

 

11. apríla 2014

·   Zber elektronického odpadu v obci Ivanka pri Dunaji v roku 2014 – ZMENA !!!
Oznamujeme, že dlhoročný odberateľ elektronického odpadu z našej obce zmenil systém zberu. Občan, ktorý má záujem o odvoz elektronického odpadu, môže počas celého roku využívať službu poskytovanú prostredníctvom internetovej stránky: www.nahlasodpad.sk.
Na uvedenej internetovej adrese je zverejnený formulár, ktorý občan vyplní a odošle na priloženú e-mailovú adresu. Firma ho osloví a dohodne si s ním termín odvozu z dvora (tak ako doteraz).
Občania, ktorí nemajú prístup na internet môžu o vyplnenie formulára požiadať Obecný úrad Ivanka pri Dunaji (osobne, telefonicky, písomne).
Kontakt: Obecný úrad Ivanka  pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji, telefón: 02/45943301
Zároveň s poľutovaním oznamujeme, že z technických dôvodov sa nebude vykonávať zber elektronického odpadu na zbernom dvore na Nádražnej ulici, o ktorom sme Vás informovali v Ivanských novinkách a na obecných výveskách.

 

7. februára 2014

·   Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci  upozorňuje  všetkých účastníkov cestnej premávky a to najmä s prihliadnutím na účastníkov cestnej premávky – chodcov  na účinnosť novely zákona o cestnej premávke. Od začiatku kalendárneho roka 2014 majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci. Vyzývame preto všetkých občanov, aby v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych si zabezpečili reflexné prvky pre všetkých členov domácnosti a dbali na to, aby nimi boli vždy dôsledne označení.
Toto reflexné označenie Vám zaručí byť videný nielen za zníženej viditeľnosti, ale aj v upršanom a hmlistom počasí. Reflexné prvky je možné zakúpiť v rôznych predajniach napr. v hypermarketoch, v papiernictvách, v obchodoch so športovými potrebami či elektronikou. V prípade, že by ste sa ako chodci vo vlastnom záujme za zníženej viditeľnosti počas pohybu po vozovke v obci alebo mimo nej reflexnými prvkami nechránili, hrozí Vám v zmysle už spomínanej novely bloková pokuta až do výšky 100,- eur.
Prispejte k Vašej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania polície, ktorými zvýšite svoju bezpečnosť pri pohybe na cestnej komunikácii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staršie

·   V Informačnom centre, na Moyzesovej 38/A si môžete zakúpiť rôzne informačné a propagačné materiály a publikácie nielen o našej obci ale aj knihy pre rozšírenie okruhu informácií o Slovensku.

 

·   Oznamujeme občanom, že v Informačnom centre na Námestí sv. Rozálie je ešte stále možnosť zakúpiť si publikáciu o obci "Ivanka pri Dunaji v plynutí času" a dva tituly DVD "Ivanka v plynutí času"  a "Prelet nad Ivankou".

 

·   Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji znovu upozorňuje občanov, aby vzhľadom na časté prípady podvodov a krádeží, nepúšťali do svojich domovov cudzie osoby, nedávali im žiadne peniaze, ani s nimi nekomunikovali. Pohybujú sa po obci pod zámienkou predaja tovaru, výmeny slovenských korún za euro, oznámenia o výhre a mnohými inými, pre dôveryhodnosť uvádzajú spoluprácu s inými obyvateľmi obce.  V prípade pohybu podozrivých osôb treba zapísať ŠPZ auta a volať políciu – Dunajská Lužná  tel. číslo 45980914.

 

·    Záujemcovia o členstvo v dobrovoľnom hasičskom zbore v Ivanke pri Dunaji majú možnosť prihlásiť sa na Obecnom úrade, Štefánikova 12 u p. prednostu alebo na tel. č. 02/45943301.

 

·   Seniori, pozor na podvodníkov! Vzhľadom na trestnú činnosť páchanú na senioroch, by Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci chcelo upozorniť starších občanov, aby boli najmä v tomto období ostražití:

-          neotvárajte dvere bez toho, aby ste sa presvedčili, kto stojí za nimi,

-          neverte osobám, ktoré sa vydávajú za pracovníkov mestských úradov, poisťovní, elektrární, plynární a pod., ktorí Vám chcú vrátiť preplatok s tým, že nemajú vydať z bankovky vyššej nominálnej hodnoty a už vôbec ich nevpúšťajte do bytu.

Ak sa stretnete s takýmto alebo obdobným prípadom, ihneď kontaktujte políciu na bezplatné č. 158.

 

·   Vyzývame občanov, aby v zmysle VZN č.1/2008  čl. 5  zamedzili voľnému pohybu psov po obci. Pri nedodržaní predpisov môže obec uložiť sankcie v zmysle platných právnych predpisov a túlavé psy budú odchytené okresným šarhom.

 

·   Žiadame občanov, aby v dňoch vývozu domového odpadu teda hlavne v stredu a vo štvrtok neparkovali na verejných komunikáciách predovšetkým v užších uličkách aby  tak umožnili prejsť vozidlu na vývoz odpadu. V prípade, že nebude možný prejazd vozidla, domový odpad z týchto ulíc nebude vyvezený.

 

·   Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji oznamujeme občanom, že od 1.apríla 2011 je zriadené Obvodné oddelenie Policajného zboru Bernolákovo so sídlom na Trnavskej ul.č.1 v Bernolákove, pod ktoré patrí aj obec Ivanka pri Dunaji. Telefonický kontakt: 0961533805, v čase neprítomnosti je možné kontaktovať políciu na tel. č.158 alebo 0964523155 – operačné stredisko ORPZ, e-mail : oopezbernolakovo@minv.sk.

 

 

 

 

 

 

 p