Vážení občania,..-,
pripravili sme pre vás túto žiadanú funkcionalitu našej webovej stránky aj na základe neanonymných a konštruktívnych pripomienok občanov.
Textovú formu obsahu sme uprednostnili pred zvukovou z dôvodov: veľkosti prenášaného súboru a možnosti tlače. 

Aktuálne  hlásenia obecného rozhlasu: 

ponuka práce, dátum prvého hlásenia

 

24. novembra 2015

·   Chovateľské potreby Sponzia na Námestí  padlých hrdinov dávajú do pozornosti široký výber ponúkaného tovaru. Krmivá pre psov už od 6,90€ za 10-kilové balenie, ako aj krmivá pre mačky a ostatné domáce zvieratá, či hydinu. Tak isto tam nájdete množstvo praktických aj luxusných doplnkov pre Vašich miláčikov, vrátane oblečenia pre psov. Potešia Vás rôznymi akciami na vybraný tovar a vernostným zľavovým programom. Tím Sponzia sa teší na Vašu návštevu.

 

23. novembra 2015

·   Ivanskí záhradkári spolu s Obecným úradom v Ivanke pri Dunaji vás pozývajú na slávnostné zapálenie prvej sviečky na adventnom venci, ktorý bude umiestnený v parku na Nám. Sv. Rozálie, dňa 29. novembra 2015 o 16.30 hod. Atmosféru slávnosti spríjemní vystúpením Mužský spevácky zbor z Ivanky. 

 

·   Cukráreň MIKI na Námestí sv. Rozálie prijíma objednávky na zákusky a lokše k vianočným sviatkom do 12.decembra 2015.

 

·   Oznamujeme občanom, že vo farskom kostole sv. Jána Krstiteľa v Ivanke pri Dunaji sa bude 5. decembra 2015 – o 16:00 hod. konať ADVENTNÝ KONCERT

Vystupovať budú :

Komorný orchester Stringers, A. Barboráková, D. Leščenková, A. Čárska  J. Majerničeková, S. Tomlyová,  D. Rúfusová, K. Želinská, P. Trnka, J. Barborák, V. Ondrejčák

 

PROGRAM:

H. Purcell, J. S. Bach, G. F. Händel, G. Caccini, A. Vivaldi, W. A. Mozart, P.  Breiner, I. Valenta C. Domeniconi, D. Pastirčák,  M. Rúfus

 

Vstupné dobrovoľné

Koncert sa koná v spolupráci s farnosťou sv. Jána Krstiteľa  a Občianskym združením Tenerezza v hudbe.

 

20. novembra 2015

·   Upozorňujeme obyvateľov, že po obci sa pohybujú občania, ktorí nástojčivo ponúkajú vykonávanie rôznych prác okolo domu. V takomto prípade odporúčame nevpúšťať ich do svojich domovov nakoľko ide o podvodníkov a volať ihneď políciu, 158, alebo políciu Bernolákovo 0961533805.

 

·   Miestny odbor Matice Slovenskej v Ivanke pri Dunaji pozýva svojich členov a všetkých Ivančanov na pokračovanie série prednášok a spomienok o našej obci pod názvom Čo sa nezmestilo do knihy o Ivanke. Stretnutie sa uskutoční v utorok 24.novembra 2014 o 18,00 hod. v Informačnom centre. Témou sú ivanskí futbalisti.

 

·   Oznamujeme občanom, že sa našli hodinky, majiteľ sa môže informovať na obecnom úrade.

 

·   Oznamujeme občanom, že na Námestí svätej Rozálie sa našiel kľúč, majiteľ sa môže informovať na obecnom úrade

 

19. novembra 2015

·   Pozývame občanov na  riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ivanke pri Dunaji, ktoré sa uskutoční dňa 24.11.2015 o 15.00 hodine v Matičnom dome.

PROGRAM:          

1.   Otvorenie a schválenie programu rokovania

2.   Informácie starostu obce

3.   Kontrola plnenia uznesenia

4.   Odpovede na interpelácie poslancov a pripomienky občanov

5.   Interpelácie poslancov

6.   VZN č.3/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ zriadenej obcou

7.   VZN č. 4/2015 o rozpočtových pravidlách obce

8.   VZN č. 5/2015 o dani z nehnuteľností

9.   Výzva na predloženie návrhu koncesnej zmluvy na stavebné práce a služby na pozemok parc.č. 1506 v lokalite Dombale

10. Návrh zámeru na vypracovanie zadania na Zmeny a doplnku ÚP obce Ivanka pri Dunaji – ťažba štrku

11. Zmluvy : a) Zmluva o nájme pozemkov pod CMŠ

                  b) Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – Za humnami.

                  c) Zmluva o zriadení vecných bremien – Okružná ul.

12. Rôzne    

13. Diskusia

14. Záver

 

·   Oznamujeme občanom, že v pondelok 16.11.2015 sa našiel zväzok kľúčov na Sládkovičovej ulici.

 

·   Oznamujeme občanom, že v piatok 13.11.2015 sa našiel veľký zväzok kľúčov na Bernolákovskej ulici.

 

·   Oznamujeme občanom, že vývoz biologického odpadu ako je tráva, lístie, drobné nastrihané konáriky, ktorý sa vyváža od nehnuteľností bude do konca novembra, teda posledný zvoz bude do pondelka 30.novembra.

Zberný dvor na uskladnenie drevného odpadu je otvorený do konca novembra, teda ešte 21.novembra a 28. novembra od 9,00 do 12,00 hod.

  

·   Západoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 26.11.2015 od 8,30 do 11,00 hod. bez dodávky elektriny nasledujúce ulice :

 

FARNÁ č.1/VO, 402/3, 434/6, 434/8, 437/1, 437/10, 440/1, 440/11, 440/2, 440/3, 442, 500/60, 500/61,  500/63, 500/64, 500/65, 500/69, 500/72, 500/73, 500/79, 625/3, 625/8, 649/52, 649/54, 649/55, 649/59, 649/61, 649/63, 649/65, 649/66, 649/71, 649/73, 649/76, 649/78, 649/81, 649/83, 649/84

HVIEZDOSLAVOVA č. 9019, 9020

NA VŔŠKU č.395/1, 395/2, 437/11

ORECHOVÁ č. 13, 500/74, 649/75, 649/80, 649/90

POD ZÁHRADAMI č.4, 500/76, 500/77, 500/78, 6, 649/69, 649/79

POĽNÁ č.625/10, 625/17, 625/18, 627/1, 628, 629, 630/6, 630/7, 630/8, 631/3, 631/4, 632, 649/16, 649/64

PRI VRBINE č. 500/66, 500/68, 649

RUŽOVÁ č.500/67, 500/70,  59, 649/60

ZÁHRADNÍCKA č.437/12, 9061, 9062, 9277

ŠUSTOVÁ č.11, 11/VE, 437/2, 437/22, 500/54, 500/56, 500/58, 500/59

 

dňa 26.11.2015 od 11,30 do 15,00 hod. budú  bez dodávky elektriny nasledujúce ulice :

CINTORÍNSKA č.1, 10, 10/VE, 11,13, 14/D2, 15, 16/D2, 160/2, 160/6, 161/1, 161/2, 161/9, 162/1, 169/73, 17, 18, 19, 196, 2/D1, 2/D2, 20,21, 22, 23, 23/VE, 24, 25, 25/C, 26, 27, 27/VE, 28, 29, 3, 30, 30/ZA, 31/VE, 32, 32/VE, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39/VE, 4, 40, 41/ZA, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 56/VE, 6, 60, 62, 64, 66, 7, 8, 9

FARNIANSKA č. 5

HLBOKÁ č.1, 1/A, 10, 11, 12, 13, 13/VE, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 5/VE, 6, 8, 9

HOLLEHO č.4

MOYZESOVA č.2

HURBANOVA č.11

NA VÝSLNÍ č.162/7

PALARIKOVA č.1, 1/OP, 1/VE, 3, 4, 4/OP, 6, 7, 7/VE, 8, 9053, 920/87

PARTIZÁNSKA č.24

SLNEČNÁ č.17

ZELENÁ č.20, 654/19

ŠKULTÉTYHO č.1, 11, 126/5, 13, 15, 2, 28/VE, 3, 3X, 4/D1, 5, 5/A, 6, 7, 8

ŠTEFÁNIKOVA č.72/OP

ŠTÚROVA č.12, 12/VE, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19/A, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32, 32/OP, 34, 36, 36/OP, 38

 

dňa 27.11.2015 od 8,30 do 11,00 hod.  budú  bez dodávky elektriny nasledujúce ulice :

NÁDRAŽNÁ č.234/20, 234/21, 234/25, 234/27, 234/28, 34, 449/21, 449/29, 449/30

 

·  SBS prijme do TTP do veľkoobchodu Metro pracovníčku na zamestnaneckú recepciu a pracovníka do skladu. Práca na zmeny (denná - nočná). Podmienkou preukaz odbornej spôsobilosti (POS). Bližšie informácie na tel.č. 0910 835 292.

 

·  Ochotnícke divadlo v Ivanke pri Dunaji „NAŠE DIVADLO“ Vás pozýva na premiéru divadelnej hry „OPONA HORE“ v piatok 27.11.2015 a v piatok 4.12.2015 vždy o 19,00 hod.  do Osvetovej besedy. Lístky budú v predaji od 23.novembra 2015 v Informačnom centre na Námestí sv. Rozálie alebo pred predstavením.

 

5. novembra 2015

·  Spoločnosť Transtrade s.r.o. so sídlom v Ivanke pri Dunaji, Nádražná 34 hľadá záujemcu na pozíciu Vrátnik. Pracuje sa počas víkendov, sviatkov a cez pracovný týždeň len nočné zmeny. V prípade záujmu kontaktujte prosím pani Ing. Annu Majeríkovú na tel.č. 02/459 450 08. Uprednostnení budú uchádzači z Ivanky pri Dunaji. Na pohovor je potrebné priniesť životopis.

 

20. marca 2015

·   Upozorňujeme občanov, že v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi ako aj v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Ivanka pri Dunaji o čistote je zákaz pálenia odpadu. Pripomíname, že je zahájený zvoz biologického odpadu a drevný odpad sa odkladá na zberný dvor obce za ihriskom na Vajnorskej ulici v sobotu od 9,00 do 12,00 hod.

 

11. apríla 2014

·   Zber elektronického odpadu v obci Ivanka pri Dunaji v roku 2014 – ZMENA !!!
Oznamujeme, že dlhoročný odberateľ elektronického odpadu z našej obce zmenil systém zberu. Občan, ktorý má záujem o odvoz elektronického odpadu, môže počas celého roku využívať službu poskytovanú prostredníctvom internetovej stránky: www.nahlasodpad.sk.
Na uvedenej internetovej adrese je zverejnený formulár, ktorý občan vyplní a odošle na priloženú e-mailovú adresu. Firma ho osloví a dohodne si s ním termín odvozu z dvora (tak ako doteraz).
Občania, ktorí nemajú prístup na internet môžu o vyplnenie formulára požiadať Obecný úrad Ivanka pri Dunaji (osobne, telefonicky, písomne).
Kontakt: Obecný úrad Ivanka  pri Dunaji, Štefánikova 12, 900 28 Ivanka pri Dunaji, telefón: 02/45943301
Zároveň s poľutovaním oznamujeme, že z technických dôvodov sa nebude vykonávať zber elektronického odpadu na zbernom dvore na Nádražnej ulici, o ktorom sme Vás informovali v Ivanských novinkách a na obecných výveskách.

 

7. februára 2014

·   Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Senci  upozorňuje  všetkých účastníkov cestnej premávky a to najmä s prihliadnutím na účastníkov cestnej premávky – chodcov  na účinnosť novely zákona o cestnej premávke. Od začiatku kalendárneho roka 2014 majú chodci povinnosť za zníženej viditeľnosti chrániť sa reflexnými prvkami alebo reflexným odevom počas pohybu po vozovke nielen mimo obce, ale aj v obci. Vyzývame preto všetkých občanov, aby v záujme vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojich blízkych si zabezpečili reflexné prvky pre všetkých členov domácnosti a dbali na to, aby nimi boli vždy dôsledne označení.
Toto reflexné označenie Vám zaručí byť videný nielen za zníženej viditeľnosti, ale aj v upršanom a hmlistom počasí. Reflexné prvky je možné zakúpiť v rôznych predajniach napr. v hypermarketoch, v papiernictvách, v obchodoch so športovými potrebami či elektronikou. V prípade, že by ste sa ako chodci vo vlastnom záujme za zníženej viditeľnosti počas pohybu po vozovke v obci alebo mimo nej reflexnými prvkami nechránili, hrozí Vám v zmysle už spomínanej novely bloková pokuta až do výšky 100,- eur.
Prispejte k Vašej bezpečnosti a dodržujte rady a odporúčania polície, ktorými zvýšite svoju bezpečnosť pri pohybe na cestnej komunikácii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staršie

·   V Informačnom centre, na Moyzesovej 38/A si môžete zakúpiť rôzne informačné a propagačné materiály a publikácie nielen o našej obci ale aj knihy pre rozšírenie okruhu informácií o Slovensku.

 

·   Oznamujeme občanom, že v Informačnom centre na Námestí sv. Rozálie je ešte stále možnosť zakúpiť si publikáciu o obci "Ivanka pri Dunaji v plynutí času" a dva tituly DVD "Ivanka v plynutí času"  a "Prelet nad Ivankou".

 

·   Vyzývame občanov, aby v zmysle VZN č.1/2008  čl. 5  zamedzili voľnému pohybu psov po obci. Pri nedodržaní predpisov môže obec uložiť sankcie v zmysle platných právnych predpisov a túlavé psy budú odchytené okresným šarhom.

 

·   Žiadame občanov, aby v dňoch vývozu domového odpadu teda hlavne v stredu a vo štvrtok neparkovali na verejných komunikáciách predovšetkým v užších uličkách aby  tak umožnili prejsť vozidlu na vývoz odpadu. V prípade, že nebude možný prejazd vozidla, domový odpad z týchto ulíc nebude vyvezený.

 

·   Obecný úrad v Ivanke pri Dunaji oznamujeme občanom, že od 1.apríla 2011 je zriadené Obvodné oddelenie Policajného zboru Bernolákovo so sídlom na Trnavskej ul.č.1 v Bernolákove, pod ktoré patrí aj obec Ivanka pri Dunaji. Telefonický kontakt: 0961533805, v čase neprítomnosti je možné kontaktovať políciu na tel. č.158 alebo 0964523155 – operačné stredisko ORPZ, e-mail : oopezbernolakovo@minv.sk.

 

 

 

 

 

 

 p